KBZON actueel

slot

Wet AVG

Vanaf 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen bewaren. Dat geldt voor bewaren digitale bestanden, maar ook voor mappen op een plank. Ook deze moeten veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. Koornetwerk Nederland – de koepelorganisatie voor Nederlandse koorzang – heeft een Factsheet Privacy opgesteld met een stappenplan om jouw organisatie AVG-bestendig  te maken. Ook is er een vragenlijst die helpt om het stappenplan uit te voeren. Als externe partijen uw gegevens verwerken, is het verstandig om die afspraken in een overeenkomst vast te leggen.

Klik hier voor nadere informatie