Provinciale bijeenkomsten voorjaar 2017

De KBZON heeft in het voorjaar van 2017 voor al haar lidkoren zes gratis provinciale bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden bezocht door ca. 200 bestuurders van 75 koren. Een grandioos succes dus!

De provinciale bijeenkomsten zijn een uitvloeisel van ervaringen van de regiobijeenkomsten, om nog beter aan te sluiten bij de verschillende wensen/vragen van de koren. Daarom waren er nu vaste thema’s met inbreng van koren, en een gezamenlijke lunch met netwerkmogelijkheden. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt en koren hebben onderling contact gezocht om samen zaken te bespreken en om concerten te organiseren. De KBZON kijkt terug op een succesvol voorjaar waarin zij haar koren duidelijk heeft weten te maken dat de bond er voor de koren is en er zoveel mogelijk aan doet om ook dicht bij de koren te staan!

Deelnemers: hartelijk dank voor jullie positieve reacties en jullie enthousiaste inbreng!