1,5 miljoen voor sterkere amateurkunstgroepen!

Gepubliceerd op 1 november 2022 om 17:20

Een waardevolle ontwikkeling: het ministerie van OCW maakt structureel geld vrij om amateurkunstgroepen sterker en vitaler te maken. Daarmee laat ze concreet zien waarde te hechten aan wat koren, toneelverenigingen en andere amateurkunstgroepen betekenen voor mensen en de samenleving. Voor 2022-2023 is er 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘herstelsteun’ en er komt nog meer aan.

 

Koornetwerk Nederland en andere amateurkunstkoepels kregen al eerder coronasteun. Nieuw is dat er per 1 juli ook budget is voor lokaal maatwerk via provincies/provinciale instellingen. 12 provinciale instellingen en 9 koepels hebben plannen gemaakt om hun sector te versterken. Op 24 september presenteerde Koornetwerk Nederland haar plan voor de koorsector, zie Eerdere info website KBZON en https://koornetwerk.nl/herstelplan/

Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst) zorgt voor informatie over en verbinding van de verschillende trajecten  https://www.lkca.nl/artikel/herstelsteun2022/

 

  Wat heb je er als koor of vocal group aan?

  Zowel Koornetwerk als KBZON bieden allerlei vormen van steun aan voor koren. Meld je vooral met jouw ideeën en wensen. Samen kunnen we kijken naar de informatie, workshops, begeleiding zoeken, waar jullie het meeste aan hebben.

  Daarnaast is er in elke provincie een instelling die een plan heeft gemaakt en geld krijgt om de verenigingen en groepen in hun provincie verder te helpen. Op de website van het LKCA zie je onderaan de provincies, organisaties en contactpersonen staan. Kijk op de website, benader de contactpersoon, of meld je bij ons als je meer wilt weten.

   

  Waar kun je aan denken?

  De plannen zijn gemaakt voor zes aandachtsgebieden. Daardoor liggen er kansen voor allerlei activiteiten of ambities. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe leden werven, jezelf als koor meer zichtbaar maken, coaching of begeleiding artistiek of bestuurlijk en het vinden van nieuwe vormen van samenwerking.

  De zes aandachtsgebieden zijn:

  1. Imago, identiteit, zichtbaarheidstimuleren ledenwerving en verjonging
  2. Herstel amateurkunstgroepen artistiek inhoudelijk
  3. Toekomstbestendig organiseren, verenigingsondersteuning
  4. Versterken professionals/kader
  5. Diversiteit en inclusie
  6. Verbinding, ontmoeting, samenwerking

   

  Meerjarenbrief staatssecretaris voor cultuur: een langer perspectief.

  Winst is bovendien dat het extra geld  niet eenmalig en voor de korte termijn lijkt. Op 4 november heeft de staatssecretaris van cultuur Gunay Uslu in haar Meerjarenbrief expliciet aangekondigd ook de komende jaren geld vrij te willen maken voor vitale amateurkunstgroepen met een Nationaal Akkoord Amateurkunst. Jaarlijks 1 miljoen voor 2023 en 2024 en 3 miljoen vanaf 2025. Hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet, dat wordt n de komende periode uitgewerkt in samenwerking met de sector.

  Neem contact op met ons als meer informatie wilt.