Richtlijnen voor samen zingen

Op 13 mei zijn er richtlijnen gepubliceerd voor samen zingen en musiceren. Maar er is ook nog veel onduidelijk.

Het advies van Koornetwerk Nederland en KNMO aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren!

De richtlijnen zijn door een landelijke werkgroep opgesteld en zijn “Work in Progress”: ze worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De belangrijkste vraag nu is echter of de 1,5 meter afstand voldoende is voor samen zingen. Volgens deskundigen is hier nog te weinig over bekend.
Lees hier verder
over de richtlijnen, het advies, andere informatie en vragen over de coronasituatie.
Zie ook de website van Koornetwerk Nederland voor verdere informatie.