Gemengd koor Jeroen Bosch – Elise Beckers

In tijden van Corona valt het niet mee om leden betrokken te houden bij het koor. Het bestuur van Gemengd koor Jeroen Bosch in Den Bosch gaat dat echter uitstekend af. En daar is voorzitter Elise Beckers maar wat trots op. Iedereen is lid gebleven. De drijvende kracht achter dat succes is vooral de dirigent, die naast online repeteren ook het project ‘Koor-O-Na’ opzette.

Zes jaar geleden werd Elise Beckers (71) voorzitter van Gemengd koor Jeroen Bosch. Een half jaar daarvoor was ze in het bestuur opgenomen om zich alvast een beetje in te werken, want de toenmalige voorzitter had aangegeven niet beschikbaar te zijn voor nog een periode.

Inmiddels nadert het einde van haar tweede termijn van drie jaar. Na zes jaar kun je statutair steeds voor slechts een jaar worden herkozen. Wat Beckers betreft wil ze best een jaar door, maar dat is in de loop van dit jaar aan de leden bij de ALV.

Het is een leuke functie, vindt ze. “Het is veel werk, maar het geeft ook energie. We werken in het bestuur samen voor elkaar.”

‘Op zo hoog mogelijk niveau van noten muziek maken’

“Lid zijn van ons koor betekent dezelfde ambitie delen, toewerken naar enkele concerten per jaar, nieuwe ontmoetingen en gezelligheid”, legt Beckers uit.

“Samen geven we inhoud aan het sociale karakter van de vereniging en aan het behoud van de goede sfeer.”

“We combineren plezier, ambitie en muzikale mogelijkheden om op zo hoog mogelijk niveau van noten muziek te maken.”

Extra verbindende schakel daarin is het digitale blad ‘Noten’, dat vier keer per jaar door de redactiecommissie wordt verstuurd.

‘We zijn een stabiel koor, ook in coronatijd’

Het doet Beckers goed dat het koor sinds het begin van de corona-perikelen geen leden heeft verloren. Wel hebben enkele leden hun lidmaatschap ‘op pauze gezet’. “Digitaal in de weer zijn is voor sommigen onoverkomelijk, ondanks geboden hulp.”

“Zingen in ons koor geeft een band, met daardoor goede onderlinge contacten. Dat is sinds Corona en digitaal repeteren zo gebleven. We zijn een stabiel koor en er is zelfs sprake van enige aanwas. In coronatijd is er zelfs een lid bijgekomen.”

‘Projecten doen de vereniging goed’

Stabilisatie van het aantal leden, tot zelfs een lichte ledengroei, komt mede doordat het JeroenBosch Koor met enige regelmaat een project (groot concert) opzet. Daar worden solisten voor ingehuurd, en er worden projectzangers voor geworven.

“We plaatsen dan artikelen met ‘we zoeken weer projectzangers’ in de plaatselijke pers, op facebook en we maken mond-tot-mondreclame.”

“Na afloop van zo’n project blijven altijd wel een paar zangers hangen. Daar zijn we heel blij mee, want nieuwe leden hebben een verfrissende invloed.”

Om potentiële leden voor zich te winnen doet het koor er dan ook alles aan om het ze naar de zin te maken. “Ze worden door de leden opgevangen als in een warm bad”, glimlacht de voorzitter.

“Natuurlijk gaat van projectzangers het grootste deel weer weg: die blijven de voorkeur geven om van project naar project te gaan, maar er is altijd wel een deel dat de sfeer in ons koor weet te waarderen en blijft.”

Het Gemengd Jeroen Bosch koor heeft 75 leden en bestaat 52 jaar. Het laatste grote project dat ze hielden was twee jaar geleden met de viering van het 50-jarig jubileum. Dat gebeurde met de uitvoering van een eigen compositie van dirigent Paul van Gulick: ‘Gouden JeroenBosch koor’, en de Carmina Burana. Trots: “De Grote Kerk was twee keer helemaal uitverkocht.”

‘Verenigingsgevoel intact houden’

Direct nadat duidelijk werd dat er vanwege Corona niet meer kon worden gerepeteerd, keken bestuur, dirigent en repetitor naar mogelijkheden om het verenigingsgevoel intact te houden. Aanvankelijk ging dat natuurlijk wat amateuristisch. Maar al snel ontpopte dirigent Paul van Gulick zich als een ware deskundige op ICT-gebied. Binnen de kortste keren richtte hij bij hem thuis een muziekstudio in, met alle benodigdheden om vandaar via streaming de online repetities te organiseren.

‘Door online repetitie kun je muzikaal actief blijven’

Via een besloten YouTube-link loggen de leden iedere dinsdagavond in om te repeteren. Net als bij de gebruikelijke repetities wordt gestart met de mededelingen. Repetitor Marlous leest deze bij het begin namens de voorzitter voor. “Na de repetitie stuurt het bestuur deze ook per e-mail naar alle leden, want niet iedereen doet mee of is verhinderd. Bovendien kan je in een mailtje uitgebreider zijn”.

De leden die hebben ingelogd, zien en horen de dirigent en repetitor. Horen de aanwijzingen, horen de begeleiding door de twee piano’s en zingen thuis hun partij mee.

Tijdens de repetitie kunnen de leden appen of chatten voor muzikale vragen en is er onderling contact. “Maar regelmatig schiet daar ook wel een grap doorheen. Daardoor ben je toch een beetje verbonden met elkaar.”

“Een gewone repetitie is natuurlijk onvervangbaar maar we zijn blij op deze manier samen muzikaal actief te blijven.”

Zo’n online-repetitie is behoorlijk inspannend, reden waarom deze is beperkt tot een uur. Alle linken van de online repetities staan op de besloten ledenpagina. Koorleden kunnen daardoor op eigen tijdstip thuis nog eens terugkijken en repeteren zo vaak ze willen.

‘Het Koor-O-Na project’

`Dirigent en repetitor bedachten het Koor-O-Na project, waarvoor ze een geschikt lied kiezen en waarvan ze het oefenbestand op de besloten ledenpagina plaatsen.

“Paul zingt het gekozen lied per stemsoort in en plaatst deze bestanden op de leden-pagina. Je hoeft alleen maar jouw stemsoort aan te klikken om mee te zingen”, glimlacht de voorzitter. “Je luistert, zingt en neemt jezelf op.”

“Veel mensen vinden die handelingen ingewikkeld, maar als je er niet uitkomt, is er altijd wel een koorlid dat kan helpen. De dirigent heeft ook twee keer een dagdeel op locatie een helpende hand geboden bij het opnemen.” Je houdt echter leden die het niet kunnen, of die het niet aandurven. Het is toch even een stap om in je eentje iets te zingen en te versturen. Als je het terughoort denk je soms: ‘dat ben ik niet’. Dan slaat de twijfel toe of je het wel moet verzenden.”

“Als je in een koor zingt heb je echter altijd momenten dat je een toon net niet lang genoeg aanhoudt of niet helemaal goed aanzet. Je maakt regelmatig foutjes, maar dat valt allemaal weg in het geheel.”

“Zo moet je het nu ook zien: de dirigent voegt alle stemmen samen en zo ontstaat er toch een mooie gezamenlijke koorklank. Je bent met zijn allen bezig voor een zeer acceptabel eindresultaat.”

Intussen heeft het koor al zes Koor-O- Na-videofilmpjes gemaakt en de volgende zit er aan te komen.

‘Bestanden versturen via WeTransfer’

De leden sturen hun eigen opname via WeTransfer naar de dirigent en hij monteert ze.

“Dat monteren is een hele klus. Paul doet dit met grote overgave, muzikale kennis en inzet en daar zijn we superblij mee. Het eindresultaat stimuleert enorm om je bijdrage in te sturen, ook al voel je je onzeker over gemaakte foutjes, zeker de eerste paar keren.”

‘Zonder drive van de dirigent zou het niet lukken’

JBK is maar wat blij met de artistieke leiding van dirigent en repetitor. “Zonder de drive van onze dirigent en zijn interesse voor digitale processen zou het niet lukken.”   

“Hij maakte ook de website voor het koor. En hij is best bereid andere koren te ondersteunen in het opzetten van een online-project”, weet de voorzitter.

‘Hij is best bereid andere koren te ondersteunen in het opzetten van een online-project’

Alles wat de koorleden voor een repetitie nodig hebben, heeft hij ondergebracht op de ledenpagina met links naar de diverse repetities, overzichtelijk gerangschikt.

“We bieden alles op een presenteerblaadje aan, maar leden moeten wel willen en aanklikken om te repeteren.”

Steeds meer leden durven de uitdaging aan om met het Koor-O-Na project mee te zingen. “Je moet nogal wat handelingen uitvoeren, maar meezingen is natuurlijk niet moeilijk.”

Het beleid is hoe dan ook door te gaan met het project, ook al doet niet iedereen mee.

‘Ansichtkaarten voor moment van blijdschap’

De online repetities en het maken van inmiddels zes videofilmpjes is bij lange na niet het enige waarmee het koor de leden aan zich bindt en aan de weg timmert.  

Een belangrijke noviteit was afgelopen zomer het ontwerp van een set van zes verschillende ansichtkaarten, door een van de leden van het koor. “Daar waren we heel blij mee”, zegt Beckers.

Die kaarten met als thema bloemen, zijn voor verschillende gelegenheden bruikbaar.

“We hebben ze laten drukken en op een mooie dag ‘rondgefietst’ naar alle leden. Ze kregen een envelop met deze zes wenskaarten, met aan de adreszijde ‘Dit is een initiatief van het Jeroen Boschkoor, plus ons websiteadres’.

“We hadden er een persoonlijk briefje bijgedaan met ‘een hartelijke zomergroet van het bestuur’. En: ‘Misschien is het een leuk idee om een van deze kaartjes te sturen aan een medekoorlid voor een momentje van blijdschap’.

“Daarmee hoopten we dat leden waar het niet zo goed mee gaat een kaartje zouden krijgen om een beetje op te fleuren, en dat is ook gebeurd. Bovendien werden ze verstuurd binnen ieders eigen netwerk, waardoor er een beetje reclame voor het koor werd gemaakt.”

Van het ontwerp hebben we ook digitale flyers gemaakt. Met de tekst ‘Het Jeroenbosch koor blijft actief’ zijn ze    

als digitale groet te gebruiken voor externe relaties.

‘Extra bereik met Koor-O-Na videofilmpjes’

Net als de ansichtkaarten kunnen de videofilmpjes worden ingezet voor PR-activiteiten. In het najaar werd het ingezongen ‘Merry X-mas & A Happy New Year’ aangeboden aan bedrijven en instellingen in het netwerk van het koor, met de suggestie ze te laten voorzien van bedrijfstekst of beeld en te gebruiken als digitale kerst / nieuwjaarswens voor eigen relaties. Ze werden daarbij vrijgelaten in de vergoeding die ze ervoor overhadden.

“Dat is een paar keer gelukt en leverde het koor een klein zakcentje op”, aldus een tevreden voorzitter. “In plaats van een kerstkaart was zo’n digitale kerstkaart voor hen een origineel verpakte boodschap.”
Ook binnen de eigen achterban en bijbehorend netwerk zijn de Koor-O-Na video’s breed verspreid. “Met onze video-zangproducties bereikten we met kerst zelfs een

groter publiek dan met onze normale kerstoptredens.”

‘Stip aan de horizon is belangrijk’

Het bestuur van het Jeroen Boschkoor vindt een stip aan de horizon noodzakelijk, een punt in de toekomst waar het koor zich op kan richten.

Voorlopig is die stip de hervatting van al eerder in de coronatijd gehouden repetities met beperkte bezetting. “Onze corona-coördinator heeft het KNN-protocol op de plank liggen. Zodra het RIVM/ Koornetwerk ‘life repeteren’ toestaat, wordt er weer een repetitieschema gemaakt.”

“Als het zover is, gaat het koor ook dit keer repeteren met een camera erbij, zodat de koorleden die er op dat moment niet bij zijn, thuis mee kunnen kijken.”

Die stip aan de horizon is ook een concert in het najaar. “Maar we moeten realistisch zijn. In ieder geval richten we ons op een kerstconcert en in 2022 een mooi concert, met repertoire waar we nu voor repeteren.”

Waarmee extra duidelijk mag zijn dat het JeroenBosch koor springlevend is en klaar voor de toekomst.

jeroenboschkoor.nl

paulvangulick.com

marlousnypels.nl