REGLEMENT PROJECT ‘SERENADE’- KBZON 2021

REGLEMENT PROJECT ‘serenade’ – kbzon 2021

 Artikel 1.        Project ‘Serenade’, 2021

 1. Dit reglement is samengesteld voor het project ‘Serenade’ van KBZON.
 2. Dit reglement kan tussentijds op basis van een bestuursbesluit van KBZON gewijzigd worden. Aan wijziging kunnen geen rechten worden ontleend en er kan geen correspondentie over worden gevoerd.

Artikel 2.        Inschrijven

 1. Inschrijving voor deelname aan project geschiedt via het online inschrijfformulier tot en met uiterlijk vrijdag 14 mei 2021.
 2. Na inschrijving vindt deelname plaats door het sturen van een mail met de titel en link naar de video. Deze mail kan worden ingezonden tot en met uiterlijk vrijdag 18 juni 2021. Deze video moet voor iedereen toegankelijk zijn, bij voorkeur via het eigen YouTube kanaal van het koor. Voor de inhoud van de video, zie artikel 4.
 3. Aan deelname zijn geen kosten verbonden;
 4. Naast een volledig ingevuld inschrijfformulier stelt het koor bij inzending van de video de volgende aanvullende informatie per mail ter beschikking:
  1. Wanneer de video is gemaakt;
  2. Voor welk persoon / welke organisatie de video is gemaakt en waarom;
  3. Een korte motivatie voor het gekozen repertoire;
  4. Een korte promotionele tekst over koor en dirigent voor publicitaire doeleinden (max. 150 woorden).

Artikel 3.        Voorwaarden voor deelname

 1. Alle Nederlandse amateurkoren kunnen zich inschrijven voor het project ‘Serenade’, mits zij voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Het koor bestaat uit minimaal 8 zangeressen en/of zangers;
 • Het koor is gevestigd in Nederland;
 • Het koor heeft een amateurstatus.

Artikel 4.        Inhoud van de video
Het deelnemende koor zendt een video in die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • In de video wordt één koorwerk (a capella of begeleid) visueel vormgegeven;
 • De video is bedoeld voor een persoon of organisatie die je in deze coronatijd wilt toezingen en een hart onder de riem wilt steken;
 • Bij voorkeur wordt in de video zelf duidelijk voor wie de video is gemaakt en waarom
 • De lengte van de video bedraagt maximaal 5 minuten;
 • De video is bij voorkeur van recente datum, maar moet in ieder geval gemaakt zijn na 1 april 2020 (dus tijdens de coronacrisis);
 • Vorm en inhoud van de video zijn vrij;
 • De vocale bezetting, genre/stijl, koorregie en begeleiding zijn vrij;
 • Inzendingen mogen geen voorkeur voor producten, diensten, advertenties of obscene, gewelddadige, racistische of lasterlijke inhoud bevatten.

 Artikel 5.          Ondersteuning

 1. Koren kunnen desgewenst gebruik maken van ondersteuning in de vorm van een (online) workshop bij het maken van een video.
 2. Ondersteuning is mogelijk op één van onderstaande gebieden:
  1. Technische ondersteuning bij mixen audio en/of editen video
  2. Vormgeving, presentatie en (beeld)regie
  3. Muzikale en/of vocaal-technische aspecten

 1. Koren die zijn aangesloten bij KBZON kunnen hiervan gratis gebruik maken wanneer zij voor de sluitingsdatum daadwerkelijk een video aanleveren voor deelname. Overige koren betalen een bijdrage voor deelname. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de kosten van de betreffende workshop, en wordt vooraf duidelijk gecommuniceerd.

Artikel 6.      Minimum en maximum aantal deelnemers

 1. Er moeten ten minste zeven koren deelnemen om ten minste één prijswinnaar uit te roepen. Bij minder dan zeven inschrijvingen wordt dit predicaat niet toegekend. Er geldt geen maximum aantal deelnemers.

Artikel 7.        Jury  

 1. Een deskundige, professionele jury beoordeelt alle inzendingen. De deelnemende koren krijgen een tekstuele reactie met inhoudelijke opbouwende feedback;
 2. De jury beoordeelt de prestaties op de volgende onderdelen:
  1. Creativiteit, originaliteit, plezier in het maken en het aspect een ‘hart onder de riem’ steken;
  2. Kwaliteit van de zang: (artistiek) tempo/beweging, frasering, dynamische schakering, interpretatie/expressie & (technisch) zuiverheid, ritmiek/metriek, uitspraak/dictie;
  3. Visuele aspecten: vormgeving / regie / choreografie;
  4. Totaalindruk

De puntentelling die door de jury wordt gehanteerd is uitsluitend voor intern gebruik en zal niet worden gepubliceerd. 

 1. Naast de vakjury worden digitale bezoekers van de video uitgenodigd te stemmen voor de Publieksprijs voor de meest creatieve, verrassende of ontroerende bijdrage.

 Artikel 8.  Prijswinnaars van ‘Serenade’ 2021.

 1. Op zondag 27 juni 2021 wordt de uitslag door de juryvoorzitter bekend gemaakt tijdens een online presentatie;
 2. De volgende prijzen zullen worden uitgereikt:
  1. Namens KBZON: Serenade-prijs voor de overall winnaar volgens de vakjury;
  2. Namens Nederlands Koorfestival: stimuleringsprijs voor de beste inzending van een kinder- of jeugdkoor;
  3. Namens BALK: prijs voor het beste Nederlandstalige lied;
  4. Namens Dirigentenwerkplaats Utrecht: prijs voor de inzending met de meeste publieksstemmen.
 3. Digitale bezoekers kunnen van 19 juni tot en met 24 juni stemmen voor de Publieksprijs. Deze uitslag wordt eveneens door de voorzitter van de jury tijdens de online presentatie bekend gemaakt.
 4. Alle prijzen bestaan uit een workshop c.q. coaching naar keuze t.w.v. ca. € 250,-.

Artikel 9.        Uitvoeringsrechten

Elk deelnemend koor dient bij BUMA/STEMRA de premie voor uitvoeringsrechten te hebben voldaan. KBZON en de overige organisaties die het project ‘Serenade’ ondersteunen, dragen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. 

Artikel 10. Beeld en geluid

 1. Alle foto’s, beeld- en geluidsopnames die van de deelnemers van ‘Serenade’ worden gemaakt, zijn eigendom van het KBZON en de partijen waarmee KBZON in het project ‘Serenade’ samenwerkt.
 2. De rechten van uitzending van de digitale inzendingen komen toe aan KBZON en de partijen waarmee KBZON samenwerkt. Het deelnemende koor garandeert dat zijn bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder auteursrechten en/of naburige rechten van derden. Deelnemende koren vrijwaren KBZON en de samenwerkende partijen van eventuele vorderingen van derden uit dien hoofde.
 3. Voor zover koren en/of individuele koorleden enig recht van intellectueel eigendom, waaronder auteursrechten, beeldrecht, naburige rechten of portretrecht zouden kunnen doen gelden, doen het deelnemende koor en de deelnemende koorleden hiervan afstand ten behoeve van promotionele doeleinden van KBZON en samenwerkende partijen, waaronder publiceren van een de bijdrage op hun respectievelijke websites.
 4. Het koor en de koorleden zullen geen beroep doen op de bescherming op grond van de AVG.
 5. Zowel koren als individuen hebben de bevoegdheid correctie of verwijdering van beeld- en geluidsmateriaal te vragen. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de projectleider van ‘Serenade’. 

Artikel 11. Geschillen

Bij geschillen en in gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van KBZON. Deze uitspraak is bindend en er kan niet over worden gecorrespondeerd.

of DOWNLOAD HIER het reglement.

Reglement vastgesteld op 25 maart 2021