All posts by KBZON KBZON

1,5 miljoen voor sterkere amateurkunstgroepen!

Een waardevolle ontwikkeling: het ministerie van OCW maakt structureel geld vrij om amateurkunstgroepen sterker en vitaler te maken. Daarmee laat ze concreet zien waarde te hechten aan wat koren, toneelverenigingen en andere amateurkunstgroepen betekenen voor mensen en de samenleving. Voor 2022-2023 is er 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘herstelsteun’ en er komt nog meer aan. Lees verder

Herstel- en Toekomstplan voor de koorsector

Op 24 september 2022 heeft Koornetwerk Nederland het Herstel- en Toekomstplan voor de Nederlandse Koorsector gepresenteerd tijdens de Koornet Werkdag in Den Haag. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan Hedwig Verhoeven, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Verhoeven noemde Koornetwerk Nederland bij de presentatie een voorbeeld voor andere kunst- en cultuurdisciplines: ‘Hoe jullie de krachten hebben verenigd en in dit plan niet teruggaan naar hoe het was, maar vooral kijken naar de toekomst is heel bijzonder.’

Het plan is gepubliceerd in de vorm van een frisse, kleurrijke leaflet: de Publieksversie. Er is ook een onderliggend, uitgebreid document beschikbaar. Beide zijn te vinden op https://koornetwerk.nl/herstelplan.

Bereikbaarheid KBZON bureau

Vanaf 1 september is Bianca van Dreumel (foto) werkzaam op het KBZON bureau. Zij is geen onbekende in de koorsector: als regisseur verzorgt ze regelmatig workshops voor koren en ook als jurylid bij koorfestivals is ze actief. We kijken uit naar een plezierige samenwerking!

Het bureau is voortaan op maandag- en dinsdagochtend telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur. Voor dringende vragen kunt u altijd contact opnemen via info@kbzon.nl. De mail wordt vrijwel dagelijks gelezen en beantwoord. Indien nodig wordt u zo snel mogelijk teruggebeld, als u in uw bericht aangeeft op welk nummer u bereikbaar bent.