All posts by KBZON KBZON

Corona actueel

Update 27-11-2021

Op 26 november kondigde het kabinet een aantal nieuwe maatregelen aan, die ingrijpende gevolgen hebben voor de koorsector. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De belangrijkste maatregel is dat kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel koren ingrijpend: geplande uitvoeringen rond kerst dreigen in veel gevallen in het water te vallen. Ook koren die geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken.

Verder is de 1,5 meter afstand bij het zingen weer verplicht, ook waar het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is – en dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder. Daarbij komt nog het verplicht dragen van mondkapjes wanneer mensen zich bewegen door de locatie van de repetitie of het concert. Bij concerten die overdag plaatsvinden, mag zoveel publiek aanwezig zijn als mogelijk is op 1,5 meter afstand. Ook dan blijft het coronatoegangsbewijs van toepassing.

Koornetwerk Nederland heeft het Protocol voor de koorsector aangepast naar de nieuwe situatie per 28 november 2021. Hebt u vragen over de nieuwe situatie, of behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met het KBZON bureau via info@kbzon.nl.

UBO-registratie voor koren: regel het vóór 27 maart 2022

Veel koren hebben al een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel over het UBO-register, of kunnen deze binnenkort verwachten. Deze brief is geen poging tot oplichting: in verband met nieuwe wetgeving ter voorkoming van fraude, terrorismefinanciering of witwaspraktijken moeten verenigingen en stichtingen een uiteindelijke belanghebbende, een Ultimate Beneficial Owner (UBO) laten registreren. Een UBO is een persoon die een eigendomsbelang of stemrecht heeft in de vereniging/stichting van meer dan 25%. Is daarvan geen sprake (en vrijwel geen enkel koor zal zo’n UBO hebben) dan wordt het voltallige bestuur als ‘pseudo UBO’ geregistreerd.

De inschrijving in het UBO-register moet vóór 27 maart 2022 geregeld zijn. Alle bestuursleden van de stichting of vereniging moeten worden ingeschreven. Je regelt het digitaal via de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave. lees verder

Nee, jouw koor trekt volle zalen!

Drie inspiratiesessies over communicatie en (sociale) media voor koren

De titel hierboven kun je op verschillende manieren opvatten. Het meest voor de hand liggend is: ‘Nee, jouw koor trekt volle zalen…!’. Zo voelt het misschien ook voor jullie soms. In deze tijd is het namelijk niet voor elke vereniging vanzelfsprekend dat alles voor de wind gaat. Veel koren hebben moeite om nieuwe leden of publiek te werven, en vaak is er ook minder geld beschikbaar. Dat wil echter niet zeggen dat je als koor maar de handdoek in de ring moet gooien…! Met deze cursus willen we de klemtoon verleggen naar ‘Nee, jouw koor trekt volle zalen!’. Er zijn namelijk manieren om de verbinding met je publiek te versterken, om nieuwe zangers te interesseren en je subsidiënten te overtuigen.

In dit drieluik leer je hoe je het verhaal van je koor zo effectief mogelijk kunt vertellen, vormgeven en delen. We hebben helaas geen pasklaar antwoord, maar bieden je wel creatieve handvatten en praktische tips waar je meteen mee aan de slag kunt. De reeks bestaat uit drie workshops die inhoudelijk op elkaar aansluiten. We adviseren je om de complete cursus te volgen, maar deelname aan afzonderlijke workshops is eventueel ook mogelijk. lees verder

Serenade – allemaal winnaars!

Maar liefst 20 koren stuurden een prachtige videoclip in voor Serenade. De diversiteit was groot: inzendingen kwamen van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot ‘s-Hertogenbosch, van vrouwen-, mannen- en gemengde koren, jeugdkoren en seniorenkoren, zowel klassiek als licht vocaal. Tijdens de feestelijke slotpresentatie op 27 juni werden de prijswinnaars bekendgemaakt.

De Publieksprijs (beschikbaar gesteld door Dirigentenwerkplaats Utrecht) werd met een overtuigende voorsprong gewonnen door Popkoor Koffer uit Utrecht, voor hun ‘Serenade aan Kunst & Cultuur’. De prijs voor het beste Kinder- en Jeugdkoor (beschikbaar gesteld door het Nederlands Koor Festival) werd gewonnen door de Limburgse Koorschool uit Beek, voor ‘For the beauty of the earth’. De Witte Roos voor de beste Nederlandstalige inzending (beschikbaar gesteld door BALK) ging naar GOOV muziektheater uit Groningen, voor hun ‘Muzikale Kerstgroet 2020’. De Serenade-prijs (uitgereikt door KBZON) was bestemd voor MAZE Voices uit Rotterdam, voor hun inzending ‘You Are Not Alone’. En Friday uit Nistelrode werd verrast met een extra prijs (beschikbaar gesteld door Vocal Leadership in School) voor hun video ‘From now on’. KBZON feliciteert alle prijswinnaar van harte met het behaalde resultaat!

KBZON bedankt…
…alle deelnemende koren die de uitdaging aangingen, de juryleden Machteld van de Putte, Marlou Vriens en Don Henken, al onze partners die een mooie prijs beschikaar stelden, Stichting Maestro voor organisatie van de ondersteunende workshops, Ad Parnassum en JoKoLo voor de prachtige live optredens tijdens de prijsuitreiking, Petra Limon voor de technische ondersteuning, en alle anderen die achter de schermen betrokken waren bij dit initiatief! De afronding van Serenade valt samen met het moment dat koren weer echt live samen kunnen gaan zingen, en sluit daarmee ook een lange en lastige periode voor de koorsector in Nederland af. Vol goede moed kijken we nu vooruit, en willen we samen werken aan het herstel van de koorwereld!

Alle ingezonden video’s blijven voorlopig zichtbaar op het YouTubekanaal van KBZON.