All posts by KBZON KBZON

Persconferentie Rutte-de Jonge 13 oktober

Naar aanleiding van de persconferentie is voor  koren het volgende van belang:

Mocht u naar aanleiding van nog vragen hebben neem dan tijdens kantooruren contact op met het bureau KBZON: ma-do 9.00-12.00 uur 0492-387223.

Uitnodiging ALV KBZON 31 oktober online (11.00-13.00 uur).

Graag nodigen we bestuurders van KBZON koren uit voor de ALV en bijeenkomst van de KBZON op 31 oktober. Gezien de aanscherpingen van afgelopen week en omdat we merken dat veel mensen aarzelen om zich ‘onnodig’ te verplaatsen en elkaar live te ontmoeten, kiezen we ervoor om elkaar online via Zoom te ontmoeten. We vinden het jammer om je niet persoonlijk gastvrij te kunnen ontvangen. Daarom wordt aan elk koor dat zich aanmeldt een kleine attentie  toegestuurd.
 
Het is daarmee een bijzondere ALV in deze corona periode. Niet live maar online, zoals ook veel koren elkaar online hebben ontmoet in het afgelopen jaar. Na de zomer zijn gelukkig veel koren weer live begonnen met repeteren. Andere koren kozen ervoor om nog iets langer uit te stellen. De strengere maatregelen maken helaas in elk geval de komende 3 weken de drempels nog wat hoger om met elkaar samen te zingen.

Naast gebruikelijke jaarlijkse zaken en ontwikkelingen die we tijdens de ALV met jullie willen bespreken, maken we ook nu ruimte voor het onderlinge gesprek. We informeren over de laatste landelijke ontwikkelingen en perspectieven, zoals mogelijke ondersteuning door gemeenten en het Fonds Cultuurparticipatie. Daarnaast delen we voorbeelden van koren die weer gestart zijn, bespreken we samen wat nodig is en kan ieder zijn/haar visie en wensen delen. 

De stukken zijn begin oktober aan leden verspreid.
Aanmelding tot 24 oktober via info@kbzon.nl onder vermelding van koornummer/koornaam/ voor en achternaam bestuurder(s)

We hopen velen van jullie online te ontmoeten. Na aanmelding ontvang je de zoomlink.

 

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

 

Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen. 

Het RIVM adviseert:

  • een ruimte dag en nacht te ventileren, door ramen op een kier te zetten, roosters open te houden, of door middel van mechanische ventilatie; 
  • meerdere keren per dag de ruimte te luchten, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten;
  • te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor het gebouw of voor de gebruiksfunctie. 

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt dan telkens een deel van de binnenlucht. Dat kan door middel van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen/deuren open zetten) en met een mechanisch ventilatiesysteem. Aanvoer van verse lucht is daarbij essentieel. De RIVM raadt het gebruik af van apparaten die alleen maar dezelfde lucht in dezelfde ruimte laten circuleren, zoals zwenkventilatoren, mobiele airco’s en daarmee vergelijkbare systemen. Luchtbehandelingssystemen die lucht (deels) vervangen door verse buitenlucht acht de RIVM wel bruikbaar. 

Door universiteiten en kennisinstituten wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Indien dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de RIVM het beleid en de bijbehorende maatregelen aanpassen. 

Noodwet uitstel ALV voor verenigingen

Er is op 22 april een noodwet aangenomen die het voor verenigingen mogelijk maakt om anders met ledenvergaderingen om te gaan, ook als dat niet in de statuten staat. Deze wet geeft uitstel voor de wettelijke verantwoordingstermijn met 4 maanden (dus vaak 1 november i.p.v. 1 juli) en maakt online vergaderen en besluitvorming rechtsgeldig. Er zijn een paar logische voorwaarden aan online vergaderen verbonden, zoals tijdige informatievoorziening, de gelegenheid geven om digitaal te reageren en vragen te stellen en om digitaal te stemmen. Meer info: https://www.denederlandseassociatie.nl/nieuws