All posts by KBZON KBZON

Online repeteren: hoe doe je dat?


Michel de Valk heeft als dirigent een brede ervaring, van popkoren tot oratoriumrepertoire. Hij is nu o.a.  dirigent van het Fulco’s Mannenkoor, La Bonne Esperance en het Tilburgs Mannekoor St. cecilia, allen lid van de KBZON, en zet vaak digitale middelen in bij de repetitie.

In deze coronatijd waarin repetities stil liggen, zoekt hij naar creatieve manier om zijn koren te ontmoeten en samen te zingen te repeteren. Hij testte 3 programma’s en voor de KBZON zette hij zijn ervaringen en conclusies op een rij. Lees hier hoe ZOOM, Microsoft teams en Google Hangouts hem bevielen. Vast een tipje van de sluier:

  • elkaar ontmoeten is voor de koorleden al geweldig
  • steeds alle microfoons van de koorleden open werkt niet. Wat werkt wel?
  • Geef aandacht aan een goede beveiliging

Lees hier zijn bevindingen en tips.

Ook Gemengd koor Chordanova ontmoet elkaar en zingt online. 
Voorzitter en consul Nico de Voogt vertelt er hier meer over

Gevolgen coronacrisis


Vragen en informatie
De maatregelen tegen het coronavirus vragen ook in de koorsector om lastige keuzes met ingrijpende gevolgen voor koren, organisatoren, dirigenten en andere professionals. Concerten zijn afgelast en live repetities gaan niet door. Het heeft een grote impact op koren en roept vragen en dilemma’s op. Een paar vragen hebben we voor u op een rij gezet. Meer informatie vindt u hier. 

Enquête naar impact
LKCA heeft samen met Koornetwerk Nederland en andere partners onderzoek gedaan naar de impact van de coronacrisis voor koren en andere verenigingen. Nu al bedragen de geschatte kosten voor verenigingen minimaal 12 miljoen euro. Maar dat bedrag zal nog verder oplopen. Ruim 5000 mensen vulden de enquête in, waaronder ook vele koren van de KBZON. U leest hier meer over de uitkomsten 

Bureau KBZON
Op 15 maart heeft het kabinet ook met klem geadviseerd dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. De KBZON heeft dit advies ter harte genomen. Onze medewerkers werken vanuit huis en ondersteunen u op die manier zo goed mogelijk met uw vragen. U kunt ons het beste bereiken via het emailadres info@kbzon.nl. Op het antwoordapparaat vindt u in geval van calamiteiten of dringende zaken het telefoonnummer van directeur Jacques Merkx. Als bureau, bestuur en consuls zullen we u zo goed mogelijk proberen te helpen of door te verwijzen. 

Dirigenten tarieven 2020

(versie 10 januari 2020)
Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.     

Dirigenten tarieven 2020                                                     (Bron Koornetwerk Nederland)