All posts by KBZON KBZON

WBTR

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Delen van de wet gelden ook voor kleine verenigingen en stichtingen, zoals zangkoren.

lees verder

Grip op de toekomst van je vereniging

KBZON organiseert in coronatijd online workshops met informatie en inspiratie rond onderwerpen waar koren in deze coronacrisis mee worstelen. Vanaf februari 2021 vinden deze online inspiratiesessies maandelijks plaats, zolang als er behoefte aan is.

Op dinsdag 23 maart verzorgde Hans Noijens (specialist cultuurparticipatie bij LKCA) een werksessie voor koorbestuurders en dirigenten met als thema ‘Weer grip op de toekomst van je vereniging’. Vanwege groot succes herhalen we deze Webinar op zaterdag 12 juni van 10.00 tot 12.30 uur. Mogelijk heb je in deze tijd van stilstand en corona-maatregelen het gevoel dat je nauwelijks nog invloed hebt op de toestand van je koor, of  misschien vrees je zelfs voor de toekomst van je vereniging? Juist dan is het zinvol om je goed voor te bereiden op het moment waarop je weer gaat opstarten met live repetities en uitvoeringen. Misschien ziet je koor er tegen die tijd wel heel anders uit dan een jaar geleden, en is het nodig om een andere koers gaan varen. Voor het uitstippelen van die koers kun je deze rustige tijd goed gebruiken. Want hoe scherper je in beeld hebt wat je straks wilt gaan doen en hoe je dat wilt doen, hoe beter je erin zult slagen om dat ook te realiseren.

lees verder

Serenade…

Wie zing jij een hart onder de riem?

In deze rare tijd, waarin live samen zingen en optreden niet kan, missen veel koren een stip op de horizon. En juist nú kan samen toewerken naar een teamprestatie waar je trots op kunt zijn, ontzettend belangrijk zijn om je koor overeind te houden! Daar komt bij dat zingen een positieve uitwerking heeft op je mentale en fysieke gezondheid: het is goed voor je lijf, het ontspant en maakt je vrolijk. Daarom wil KBZON zo veel mogelijk mensen (weer) aan het zingen krijgen. En als dat nog niet live kan, dan maar online!

Maar er is meer… juist in deze tijd zijn veel mensen eenzaam, maken zich zorgen, of hebben stress en verdriet. KBZON nodigt jouw koor daarom uit om deze mensen een hart onder de riem steken, door speciaal voor hen een lied te zingen! Hoe dat in zijn werk gaat en wat het jouw koor oplevert, lees je op deze pagina.

Webinar ‘Jamulus introductie’

Petra Limon

Deze derde, door KBZON georganiseerde Webinar is op zaterdag 10 april van 10.30 tot 12.00 uur. Koordirigent Petra Limon geeft dan samen met Emily May ’t Hoen uitleg over het gebruik van Jamulus, gratis software waarmee het mogelijk is om online ècht samen te zingen. Deelnemers krijgen:

  • Een heldere toelichting over o.a. de benodigdheden en het gebruik van Jamulus
  • Uitleg over de repetitiemogelijkheden en de combinatie met Zoom
  • Een doorkijkje naar hoe je Jamulus ook na de lockdown kunt blijven gebruiken
  • Live koormuziek via Jamulus, zodat je ervaart hoe het klinkt en wat er mogelijk is
  • Ruime gelegenheid tot het stellen van vragen
  • Een handige stap-voor-stap tutorial om zelf met Jamulus aan de slag te gaan

Deelname aan het webinar is gratis voor leden en dirigenten van koren die zijn aangesloten bij KBZON. Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden via deze link. Per vereniging kunnen maximaal twee personen deelnemen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd, dus meld je snel aan! Voor deze bijeenkomst maken we gebruik van het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je toegang krijgt tot het Webinar, plus een korte instructie voor installatie en het gebruik van Zoom.

Je kunt de geslaagde Webinar hier terug kijken