Category Archives: KBZON

Richtlijnen voor samen zingen

Op 13 mei zijn er richtlijnen gepubliceerd voor samen zingen en musiceren. Maar er is ook nog veel onduidelijk.

Het advies van Koornetwerk Nederland en KNMO aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren!

De richtlijnen zijn door een landelijke werkgroep opgesteld en zijn “Work in Progress”: ze worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De belangrijkste vraag nu is echter of de 1,5 meter afstand voldoende is voor samen zingen. Volgens deskundigen is hier nog te weinig over bekend.
Lees hier verder
over de richtlijnen, het advies, andere informatie en vragen over de coronasituatie.
Zie ook de website van Koornetwerk Nederland voor verdere informatie. 

Online bijeenkomsten op 26 mei ,4 juni en 16 juni

KBZON organiseert drie online bijeenkomsten voor koorbesturen voor onderling overleg, informatie en ondersteuning, vragen en goede ideeën. Ze staan gepland op dinsdag 26 mei, donderdag 4 juni en dinsdag 16 juni van 19.00-21.00 u.
Piet Roorda, voorzitter KBZON en specialist cultuurparticipatie LKCA, zal de sessie begeleiden, samen met een of twee consuls en Jacques Merkx, directeur KBZON.

We nodigen u van harte uit om uw zorgen, vragen en ideeën te delen!
De sessie verloopt via een beveiligd abonnement van ZOOM. Dit systeem is eenvoudig te gebruiken, informatie daarover ontvang je van te voren. Om interactie mogelijk te maken stellen we een maximum van 15 koren per bijeenkomst. Volgorde van ontvangst van je aanmelding is bepalend.
Deelname voor KBZON-koren is gratis.
Aanmelden kan via info@kbzon.nl door opgave van gewenste datum, koor, koornummer en naam en e-mailadres deelnemer.
Foto: Online-bijeenkomst consuls KBZON

Noodwet uitstel ALV voor verenigingen

Er is op 22 april een noodwet aangenomen die het voor verenigingen mogelijk maakt om anders met ledenvergaderingen om te gaan, ook als dat niet in de statuten staat. Deze wet geeft uitstel voor de wettelijke verantwoordingstermijn met 4 maanden (dus vaak 1 november i.p.v. 1 juli) en maakt online vergaderen en besluitvorming rechtsgeldig. Er zijn een paar logische voorwaarden aan online vergaderen verbonden, zoals tijdige informatievoorziening, de gelegenheid geven om digitaal te reageren en vragen te stellen en om digitaal te stemmen. Meer info: https://www.denederlandseassociatie.nl/nieuws

Online repeteren: hoe doe je dat?


Michel de Valk heeft als dirigent een brede ervaring, van popkoren tot oratoriumrepertoire. Hij is nu o.a.  dirigent van het Fulco’s Mannenkoor, La Bonne Esperance en het Tilburgs Mannekoor St. cecilia, allen lid van de KBZON, en zet vaak digitale middelen in bij de repetitie.

In deze coronatijd waarin repetities stil liggen, zoekt hij naar creatieve manier om zijn koren te ontmoeten en samen te zingen te repeteren. Hij testte 3 programma’s en voor de KBZON zette hij zijn ervaringen en conclusies op een rij. Lees hier hoe ZOOM, Microsoft teams en Google Hangouts hem bevielen. Vast een tipje van de sluier:

  • elkaar ontmoeten is voor de koorleden al geweldig
  • steeds alle microfoons van de koorleden open werkt niet. Wat werkt wel?
  • Geef aandacht aan een goede beveiliging

Lees hier zijn bevindingen en tips.

Ook Gemengd koor Chordanova ontmoet elkaar en zingt online. 
Voorzitter en consul Nico de Voogt vertelt er hier meer over