Category Archives: KBZON

Nieuwsbrief 2020 – KBZON zoekt nieuwe directeur (24 – 32 uur)

De KBZON is een nationale korenbond die zorgt voor de levering van producten en diensten, waardoor de leden zich alleen met hun koorpassie hoeven bezig te houden.
KBZON is er voor alle typen koren in Nederland (gemengde koren, mannenkoren, vrouwenkoren, kinderkoren, jeugd- en jongerenkoren, maar ook popkoren, shanti-koren, oratoriumkoren, kamerkoren of vocale ensembles),
 De organisatie bestaat uit
• een professioneel bureau met 3 professionals, dat maandag t/m donderdag van 9.00 tot
12.00 uur bereikbaar is
• consuls die gezamenlijk op vrijwillige basis 45 regio’s in Nederland met advies op maat
ondersteunen
• bestuur met 5-7 leden.

 KBZON is op zoek naar een

Inspirerende directeur
met ervaring in- en visie op de ontwikkeling in de koorwereld

• Die samen met het bestuur richting geeft aan de KBZON in alle ontwikkelingen van nu
• Die leiding geeft aan het bureau
• Die zich inspirerend en verbindend inzet voor de ondersteuning van koren en zanggroepen
• Die zich makkelijk beweegt in relevante netwerken

Voor de uitgebreide vacature klik hier.

Voor de nieuwsbrief klik hier .

Bijeenkomsten september en oktober.

17 september: Online themabijeenkomst voor koorbestuurders (zoommeting 19.00-21.00 uur).
Hoe gaan we vanaf september weer samen zingen?
Aan de hand van verschillende thema’s werken we gezamenlijk aan goede vormen en oplossingen om weer samen te zingen.
Je kunt je aanmelden tot 14 september via info@kbzon.nl onder vermelding van koornummer/koornaam/ voor en achternaam deelnemer(s)
Na aanmelding ontvang je een mail met zoomlink en de vraag welke thema’s of vragen voor jouw koor op dit moment belangrijk zijn. In groepen wisselen we dilemma’s, tips en handvatten uit.

31 oktober: Gelderlandfabriek Culemborg: ALV KBZON +
met vaststelling contributie, jaarstukken, benoemen nieuwe bestuursleden en samen de toekomst bespreken en wat nodig is in deze Coronatijd. Intentie is om een deskundige op het gebied van ventilatie en corona meer duidelijkheid te laten geven over dit onderwerp.
De stukken worden begin oktober verspreid.
Aanmelding tot 24 oktober via info@kbzon.nl onder vermelding van koornummer/koornaam/ voor en achternaam bestuurder(s)

 

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

 

Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen. 

Het RIVM adviseert:

  • een ruimte dag en nacht te ventileren, door ramen op een kier te zetten, roosters open te houden, of door middel van mechanische ventilatie; 
  • meerdere keren per dag de ruimte te luchten, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten;
  • te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor het gebouw of voor de gebruiksfunctie. 

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt dan telkens een deel van de binnenlucht. Dat kan door middel van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen/deuren open zetten) en met een mechanisch ventilatiesysteem. Aanvoer van verse lucht is daarbij essentieel. De RIVM raadt het gebruik af van apparaten die alleen maar dezelfde lucht in dezelfde ruimte laten circuleren, zoals zwenkventilatoren, mobiele airco’s en daarmee vergelijkbare systemen. Luchtbehandelingssystemen die lucht (deels) vervangen door verse buitenlucht acht de RIVM wel bruikbaar. 

Door universiteiten en kennisinstituten wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Indien dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de RIVM het beleid en de bijbehorende maatregelen aanpassen. 

Noodwet uitstel ALV voor verenigingen

Er is op 22 april een noodwet aangenomen die het voor verenigingen mogelijk maakt om anders met ledenvergaderingen om te gaan, ook als dat niet in de statuten staat. Deze wet geeft uitstel voor de wettelijke verantwoordingstermijn met 4 maanden (dus vaak 1 november i.p.v. 1 juli) en maakt online vergaderen en besluitvorming rechtsgeldig. Er zijn een paar logische voorwaarden aan online vergaderen verbonden, zoals tijdige informatievoorziening, de gelegenheid geven om digitaal te reageren en vragen te stellen en om digitaal te stemmen. Meer info: https://www.denederlandseassociatie.nl/nieuws