Category Archives: KBZON

Vanwege het corona virus werkt het bureau vanuit huis, via de mail zijn wij de komende weken te bereiken.

Corona, samen zingen en het KBZON-bureau


De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Op 12 en 15 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen en adviezen afgekondigd op basis van de expertise van het RIVM. Dit raakt iedereen, ook in de koorsector.

De maatregelen vragen ook in de koorsector om lastige keuzes met ingrijpende gevolgen voor koren, organisatoren, dirigenten en andere professionals. Concerten worden afgelast, in elk geval tot en met 6 april en repetities gaan niet door. Net als in de sport en bij Koornetwerk Nederland en de KNMO, adviseert de KBZON ook t/m 6 april repetities en andere bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn te annuleren. Het heeft een grote impact op koren en roept vragen en dilemma’s op. Een paar vragen hebben we voor u op een rij gezet. Meer informatie vindt u hier. 

Op 15 maart heeft het kabinet ook met klem geadviseerd dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. De KBZON heeft dit advies ter harte genomen. Onze medewerkers werken vanuit huis en ondersteunen u op die manier zo goed mogelijk met uw vragen. U kunt ons het beste bereiken via het emailadres info@kbzon.nl. Op het antwoordapparaat vindt u in geval van calamiteiten of dringende zaken het telefoonnummer van directeur Jacques Merkx. Als bureau, bestuur en consuls zullen we u zo goed mogelijk proberen te helpen of door te verwijzen.

Voor de actuele ontwikkelingen, maatregelen en algemene vragen en antwoorden verwijzen we naar de Rijksoverheid en het RIVM.

Dirigenten tarieven 2020

(versie 10 januari 2020)
Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.     

Dirigenten tarieven 2020                                                     (Bron Koornetwerk Nederland)