Category Archives: KBZON

VOL – aanmelden niet meer mogelijk. Webinar ‘Online repeteren – hoe hou je het leuk?’ op 27 februari

KBZON organiseert in coronatijd maandelijks een inspirerende online workshop met informatie en inspiratie rond onderwerpen waar koren in deze coronacrisis mee worstelen. Vanaf februari 2021 zullen deze online inspiratiesessies maandelijks plaatsvinden, zolang als er behoefte aan is.

De eerste bijeenkomst, met als thema online repeteren, zal zijn op zaterdag 27 februari aanstaande van 10.00 tot 11.30 uur. Zangcoach Juliette Dumore (www.dumosound.nl) en koordirigent Don Henken (www.donhenken.nl) hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis gespecialiseerd in het online lesgeven en repeteren. In dit webinar laten ze je op een heel praktische manier kennismaken met hun manier van werken. Daarbij doe je inspiratie op om als koor je repetities verrassend en gevarieerd te houden, en je krijgt diverse tips & trics om er voor te zorgen dat je koorleden -ook al kunnen ze elkaar niet horen zingen- echt contact maken en plezier beleven aan de online repetities. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deelname aan het webinar is gratis voor leden en dirigenten van koren die zijn aangesloten bij KBZON. Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden via info@kbzon.nl. Vermeld daarbij s.v.p. koornaam, koornummer, en het aantal personen (maximaal 3 personen inclusief dirigent) dat wil deelnemen. Heb je een specifieke vraag over online repeteren waarop je graag een antwoord wilt? Stel deze dan liefst vooraf per mail, bij de aanmelding voor dit webinar.

Voor deze bijeenkomst maken we gebruik van het (gratis) online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je toegang krijgt tot het webinar, plus instructies voor installatie en het gebruik van Zoom.

Dirigenten tarieven 2021

(versie 10 januari 2021)
Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.

Dirigenten tarieven 2021                                                     (Bron Koornetwerk Nederland)

Zangverbod op 1 december van tafel maar kabinet blijft zingen sterk ontraden

Bronvermelding : www.koornetwerk.nl 30 november 2020

Het zangverbod verandert per 1 december 2020 in een dringend advies om niet samen te zingen. Maar het kabinet blijft onverkort achter het advies van het OMT staan om samen zingen te ontraden.

Het zangverbod is niet opgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 waarmee de Tweede Kamer op 26 november heeft ingestemd. Deze regeling is de concrete uitwerking van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm, vaak ‘de Coronawet’ genoemd).

Lees hier verder.

Koornetwerk Nederland: ‘Achteloos zangverbod heeft grote gevolgen’

‘Mijn koor heeft zichzelf vanavond opgeheven’. Een bericht dat dinsdagavond te lezen was op de sociale media. Het toont de directe en pijnlijke impact aan van het nieuwe verbod op zingen. Helaas is dit niet het enige koor dat de handdoek in de ring gooit. Koren zijn moegestreden en worden hard geraakt door het uitzichtloze verbod op zingen. ‘Er komen geen nieuwe maatregelen’, zo luidde de boodschap nog in de persconferentie van afgelopen dinsdag. Terug naar de situatie van 13 oktober dus? Nee. Een paar minuten later draaide het kabinet een fikse koude douche open. Plotseling was er een verbod op samen zingen voor amateurkoren. Je moest daarvoor wel kijken op de website Rijksoverheid.nl, want daar was het besluit over een hele grote sector ergens achteloos weggestopt.

Lees verder.