Chordanova online

Door Nico de Voogt, voorzitter Chordanova en consul van de KBZON

Opzetten online samenkomen en repeteren

Ook ons gemengd koor met 48 leden is getroffen omtrent de maatregelen rondom het Coronavirus. Na wat “app verkeer” tussen bestuur en dirigente besloten we om online repeteren te gaan proberen via het video programma ZOOM. Eerst een test opgezet tussen een tweetal bestuursleden en de dirigente wat succesvol verliep. Onze dirigente heeft wel wat apparatuur aangeschaft om e.e.a. nog beter te laten verlopen. Zo zit er een schakelkastje tussen computer, microfoon en piano om het geluid goed over te brengen. Daarna een test gedaan met de vier stemgroepen binnen ons koor, waarna het voltallig koor gevraagd werd deel te nemen aan de videoconferentie. Na wat aanwijzingen van de twee verantwoordelijke bestuursleden lukte het om een veertigtal leden tegelijk te laten communiceren terwijl ze elkaar op twee schermen konden zien.

Contact en zingen

Iedereen werd achtereenvolgens gevraagd een paar woorden tot de rest van het koor te richten, zodat elk koorlid kon delen hoe zij of hij deze uiterst vreemde situatie ervaart.
Daarna heeft de dirigente een stuk genomen wat we al eens gerepeteerd hadden. Nadat ze een aantal lijnen voorgespeeld had werd een ieder gevraagd de lijnen mee te zingen terwijl alle microfoons uitgezet stonden. Zo konden we elkaar niet beïnvloeden en werd ook voorkomen dat de lijnvertraging invloed had op ons presteren.
Na afloop was iedereen blij elkaar weer gehoord en gezien te hebben. 

Door ontwikkelen

Door verschillende leden werd geopperd om de repetities in een volgende keer per stemsoort te organiseren, wat het zingen en repeteren efficiënter zou kunnen maken. Nu hebben we afgesproken dat per repetitie twee van de vier partijen aan bod komen. Gisteravond was het zover en de sopranen begonnen om stipt 20.00 uur. Vanaf 20.50 uur mochten de alten opstarten en werden in de “wachtkamer” gezet tot onze dirigente ze binnen liet. Om 21.00 uur begon de repetitie voor de alten die tot 20.45 uur duurde. Daarna een digitale “nazit” waarin alle microfoons open gezet werden en er nog even nagebabbeld kon worden.

Positief

De reacties die we als bestuur kregen zijn zeer positief, zodat we deze vorm van repeteren voorlopig voort zetten. Volgende week zijn de tenoren en bassen aan de beurt.