Lid worden

U betaalt  in 2021:
Eénmalig inschrijfgeld van € 25,- per koor.
Contributie per lid  € 11,09. 

Voor kinderkoren tot 17 jaar geldt een tarief van slechts € 5,00 per koorlid per jaar.

U  krijgt:

 • een bureau wat van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend is en zorg draagt voor een correcte afhandeling van onderstaande producten en diensten van 4 afdelingen. In alle gevallen wordt u zo snel als mogelijk deskundig met al uw koorvragen geholpen.
 • begeleiding en coaching via een consul in uw regio die minimaal 1 keer per jaar contact opneemt met uw koor en elk jaar in uw regio of provincie een regiobijeenkomst organiseert. In overleg kan dit vaker en anders plaatsvinden (wat geen enkele andere korenbond heeft).
 • correcte afdracht van uw BUMA gelden. Aangesloten koren betalen zelf geen BUMA-rechten. Deze rechten worden door de KBZON bij collectieve overeenkomst met BUMA afgekocht tegen een laag tarief, dat in het contributiebedrag is verwerkt.
 • gebruik van de muziekbibliotheek, waar muziekpartijen kunnen worden gehuurd (totaal  2500 verschillende koorwerken voor verschillende soorten koren). Deze service wordt in samenwerking met de KCZB gerealiseerd.
 • verloning via het servicebureau: Als u als koor solisten, instrumentalisten, orkesten en/of koorzangers inhuurt, dan bent u op dat moment volgens de wet de werkgever en moet u zorgdragen voor de gehele administratieve verwerking en afdracht van premies ( gageverklaring  / loonadministratie /loonheffing aangifte + betaling/ loonbelasting betalen en jaaropgave). Hier kan men niet onderuit komen door de omschrijving onkostenvergoeding. Al deze betalingen vallen onder brutoloon.
 • via het bureau kunt u voor de volgende producten en diensten terecht: participatie in collectieve verzekeringen tegen kostprijs ( bestuursaansprakelijkheid /inventaris / muziekinstrumenten/ rechtsbijstand/ ziekengeldverzekering van dirigent/ collectieve ongevallen/ evenementen bestelformulieren of bestellingen voor oorkondes en insignes, levering van drukwerk voor de PR van uw activiteiten.
 • adviezen in bestuurlijke  koorproblemen (op maat).  Hierbij mogelijkheden tot verwijzing.
 • interessante workshops die uw koor verder helpen
 • belangenbehartiging van uw koorbelangen via nationale of overkoepelende organisaties als: KoorNetwerk Nederland, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst , Buma-Stemra, Kunstconnectie, Nederlands Koorfestival
 • bondskoren zijn tijdens repetities en concerten verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
 • via de digitale nieuwsbrief krijgt u 11 keer per jaar de laatste info op koorgebied.
 • plaatsing van concerten op de website van de KBZON/ informatie over belangrijke concerten/ informatie over interessante workshops, ook op onze Facebookpagina
 • online informatie via de website van de KBZON: www.kbzon.nl
 • interessante koorlinks.
 • suggestie voor interessante naslagwerken (muziekwijzer/ tipbook/ meerstemmige inzingwerkjes/ manier van presenteren).

Vul uw inschrijving online in, of download hier het inschrijfformulier. Deze kunt u uitprinten en opsturen/e-mailen naar;

Bureau KBZON
Stationsstraat 4
5701 MK  Helmond

e-mail: info@kbzon.nl

Uitschrijven of afmelden lidmaatschap: klik hier

*Als u wilt zien wat passie voor zang met mensen kan doen klik onderstaande link aan:
http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k&NR=1