Lid worden

U betaalt  in 2019:
Eénmalig inschrijfgeld van € 25,- per koor.
Contributie per lid  € 11,09 waarvan € 3,64 voor Buma, VNK bijdrage en WA-verzekering.

Voor kinderkoren tot 17 jaar geldt in 2017 een tarief van slechts € 5,00 per koorlid per jaar.

U  krijgt:

 • een bureau wat van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend is en zorg draagt voor een correcte afhandeling van onderstaande producten en diensten van 4 afdelingen. In alle gevallen wordt u zo snel als mogelijk deskundig met al uw koorvragen geholpen.
 • begeleiding en coaching via een consul in uw regio die minimaal 1 keer per jaar contact opneemt met uw koor en elke 2 jaar bij uw regio of provincie een regiobijeenkomst organiseert. In overleg kan dit vaker en anders plaatsvinden (wat geen enkele andere korenbond heeft).
 • correcte afdracht van uw BUMA gelden. Aangesloten koren betalen zelf geen BUMA-rechten. Deze rechten worden door de KBZON bij collectieve overeenkomst met BUMA afgekocht tegen een laag tarief, dat in het contributiebedrag is verwerkt.
 • gebruik van de muziekbibliotheek, waar muziekpartijen kunnen worden gehuurd (totaal  2500 verschillende koorwerken voor verschillende soorten koren). Deze service wordt in samenwerking met de KCZB gerealiseerd.
 • verloning via het servicebureau: Als u als koor solisten, instrumentalisten, orkesten en/of koorzangers inhuurt, dan bent u op dat moment volgens de wet de werkgever en moet u zorgdragen voor de gehele administratieve verwerking en afdracht van premies ( gageverklaring  / loonadministratie /loonheffing aangifte + betaling/ loonbelasting betalen en jaaropgave). Hier kan men niet onderuit komen door de omschrijving onkostenvergoeding. Al deze betalingen vallen onder brutoloon.
 • via het bureau kunt u voor de volgende producten en diensten terecht: participatie in collectieve verzekeringen tegen kostprijs ( bestuursaansprakelijkheid /inventaris / muziekinstrumenten/ rechtsbijstand/ ziekengeldverzekering van dirigent/ collectieve ongevallen/ evenementen bestelformulieren of bestellingen voor oorkondes en insignes, levering van drukwerk voor de PR van uw activiteiten.
 • adviezen in bestuurlijke  koorproblemen (op maat).  Hierbij mogelijkheden tot verwijzing.
 • interessante workshops die uw koor verder helpen
 • belangenbehartiging van uw koorbelangen via nationale of overkoepelende organisaties als: KoorNetwerk Nederland, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst , Buma-Stemra, Kunstconnectie, Nederlands Koorfestival
 • bondskoren zijn tijdens repetities en concerten verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
 • via de digitale nieuwsbrief krijgt u 11 keer per jaar de laatste info op koorgebied.
 • plaatsing van concerten op de website van de KBZON/ informatie over belangrijke concerten/ informatie over interessante workshops, ook op onze Facebookpagina
 • online informatie via de website van de KBZON: www.kbzon.nl
 • interessante koorlinks.
 • suggestie voor interessante naslagwerken (muziekwijzer/ tipbook/ meerstemmige inzingwerkjes/ manier van presenteren).

Vul uw inschrijving online in, of download hier het inschrijfformulier. Deze kunt u uitprinten en opsturen/e-mailen naar;

Bureau KBZON
Stationsstraat 4
5701 MK  Helmond

e-mail: info@kbzon.nl

*Als u wilt zien wat passie voor zang met mensen kan doen klik onderstaande link aan:
http://www.youtube.com/watch?v=7EYAUazLI9k&NR=1