Corona, samen zingen en het KBZON-bureau


De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Op 12 en 15 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen en adviezen afgekondigd op basis van de expertise van het RIVM. Dit raakt iedereen, ook in de koorsector.

De maatregelen vragen ook in de koorsector om lastige keuzes met ingrijpende gevolgen voor koren, organisatoren, dirigenten en andere professionals. Concerten worden afgelast, in elk geval tot en met 6 april en repetities gaan niet door. Net als in de sport en bij Koornetwerk Nederland en de KNMO, adviseert de KBZON ook t/m 6 april repetities en andere bijeenkomsten die niet strikt noodzakelijk zijn te annuleren. Het heeft een grote impact op koren en roept vragen en dilemma’s op. Een paar vragen hebben we voor u op een rij gezet. Meer informatie vindt u hier. 

Op 15 maart heeft het kabinet ook met klem geadviseerd dat iedereen zoveel mogelijk thuis werkt. De KBZON heeft dit advies ter harte genomen. Onze medewerkers werken vanuit huis en ondersteunen u op die manier zo goed mogelijk met uw vragen. U kunt ons het beste bereiken via het emailadres info@kbzon.nl. Op het antwoordapparaat vindt u in geval van calamiteiten of dringende zaken het telefoonnummer van directeur Jacques Merkx. Als bureau, bestuur en consuls zullen we u zo goed mogelijk proberen te helpen of door te verwijzen.

Voor de actuele ontwikkelingen, maatregelen en algemene vragen en antwoorden verwijzen we naar de Rijksoverheid en het RIVM.