Samen zingen en de maatregelen tegen Corona

Update 14 september 2021
Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet, gisteravond, is de informatie op de webpagina van Koornetwerk Nederland/Corona Actueel aangepast. Jullie vinden de info hier: https://koornetwerk.nl/corona-actueel/ 


Lees hier de laatste nieuwe protocollen en richtlijnen voor samen zingen en musiceren opgesteld door Koornetwerk Nederland. (update 26 juni)

Het advies van Koornetwerk Nederland en KNMO (de landelijke organisatie voor blaasmuziek) aan zangers en blazers is om voorlopig nog niet samen te musiceren!

Hier meer informatie en het antwoord op een aantal vragen. Zie voor actuele informatie ook de website van Koornetwerk Nederland. 

Protocol en richtlijnen

Op 13 mei werden de richtlijnen gepubliceerd, die door een landelijke werkgroep zijn opgesteld. Ze zijn “Work in Progress”: ze worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen.
U kunt ze hier lezen

Helemaal onderaan staan de richtlijnen voor samenzang en samenspel, met aandachtspunten voor repetities, concerten, hoe je het kunt/moet organiseren en andere praktische tips. Voor veel koren en orkesten zal dat al een uitdaging zijn, om binnen die uitgangspunten en de 1,5 m voorwaarden weer een goede vorm te vinden om te repeteren. De belangrijkste vraag is echter of de 1,5 m afstand voldoende is voor zingen. Door experts is daar nog geen eenduidig antwoord op gegeven. Om die reden geeft Koornetwerk Nederland het advies om nog niet samen te zingen zolang daar niet meer over bekend is. Koornetwerk zorgt steeds voor de actuele informatie op de website

Wanneer kunnen we weer repeteren? 

Als je de regels van het kabinet voor de culturele sector volgt, zouden vanaf 1 juni groepen van maximaal 30 mensen bij elkaar mogen komen en vanaf 1 juli tot 100 mensen. Deskundigen geven echter aan dat er nog te weinig duidelijkheid is over de risico’s van zingen. In antwoord op Kamervragen bevestigde het RIVM (Jaap van Dissel) dit. De KNMO, de landelijke organisatie voor blaasmuziek, legt het in een artikel in Klankwijzer duidelijk uit dat het samenspel van factoren bij zingen en blazen complex is.  

In een artikel in Trouw “Die ene passie die wel doorging met rampzalige gevolgen” vertelt het Amsterdams Gemengd Koor, lid van de KBZON, hun indrukwekkende verhaal. Het laat zien hoe snel het coronavirus om zich heen kan grijpen. 

Onderzoek

Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. Op www.virmus.nl is de actuele informatie over het onderzoek te vinden. 

Brief aan de minister

Koornetwerk Nederland en KNMO zetten zich in voor de belangen van koren en andere verenigingen naar de overheid. Op 8 mei verstuurden ze een gezamenlijke brief aan de minister, waarin ze opriepen om te zorgen voor goede ondersteuning van verenigingen. ‘Bij onze verenigingen zijn meer dan een miljoen amateurmusici en honderdduizenden vrijwilligers actief. Die hebben niet alleen een culturele waarde maar ook een verbindende maatschappelijke waarde. Juist verenigingen kunnen nu en straks een belangrijke rol spelen om de samenleving weer op te kunnen bouwen. Maar dan moeten ze deze crisis wel overleven.’ Lees hier de brief van Koornetwerk en KNMO aan de minister.

Mooie initiatieven

Tal van koren vinden ook creatieve wegen om elkaar toch te ontmoeten en samen te zingen. Samen met hun dirigent of repetitor ontmoeten ze elkaar online, praten bij, repeteren partijen, zingen in kleine groepen of met het hele koor. Door de verschillende vertragingen via internet is het zelden mogelijk om als koor zo te zingen dat je elkaar allemaal en meerstemmig kunt horen. Meestal zingt een koorlid alleen achter de computer met het geluid van de piano of geluidsopname van de dirigent. Het is geen gebruikelijke koorrepetitie, maar veel koorleden zijn toch blij op deze manier samen te kunnen zijn en te kunnen zingen. Hier vindt u een paar mooie voorbeelden. Als u uw creatieve ideeën wilt delen, stuur ze naar info@kbzon.nl.

Hoe zit het met de kosten als we concerten of evenementen annuleren?

Dat zal sterk afhangen van de gemaakte afspraken en de overeenkomsten die afgesloten zijn. De KBZON kan daar geen specifieke uitspraken over doen. Ga in gesprek met de locatie of partij waarmee de afspraken gemaakt zijn. Mogelijk kan het evenement verschoven worden. Als u een verzekering heeft, hangt het van de voorwaarden af of kosten voor het annuleren van een evenement vergoed wordt. In veel gevallen valt deze bijzondere situatie buiten de verzekeringsvoorwaarden. Voor uw verzekering via de AON kunt u via het bureau de contactgegevens verkrijgen. 

Het kabinet stelt verschillende regelingen in om tegemoet te komen in de financiële schade voor bedrijven, organisaties en zzp’ers. Het is niet altijd direct duidelijk hoe (en of) verenigingen en onze dirigenten en repetitoren daar gebruik van kunnen maken. Koornetwerk Nederland, KNMO, LKCA en andere organisaties in het culturele veld doen er alles aan in het contact met de minister en OCW om de toegankelijkheid voor verenigingen, culturele organisaties en professionals te versoepelen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook koren hiervan gebruik maken, zie informatie website KNMO.

Moeten we onze dirigent of repetitor betalen als een repetitie of concert afgelast wordt?

Ook dit zal afhangen van de gemaakte afspraken of overeenkomst. In sommige overeenkomsten staat een bepaling dat een koor een vergoeding verschuldigd is, als het koor de repetitie annuleert en de dirigent of repetitor wel in staat is om te repeteren, meestal gekoppeld aan een bepaalde termijn. In andere is dat niet geregeld of is het uitgangspunt dat een dirigent alleen maar betaald wordt voor daadwerkelijk gewerkte repetities. Voor zowel koren en projecten als de professionals is het een vervelende situatie met financiële gevolgen. Advies is om hier in onderling overleg zo zorgvuldig mogelijk voor beide partijen mee om te gaan. 
Op de website van Koornetwerk Nederland vindt u een paar situaties nader beschreven. Meer informatie voor gevolgen en regelingen voor zzp’ers (dirigenten en repetitoren) op www.kunstenbond.nl 

Kan ons koor doorgaan met contributie innen van de leden?

Bij een vereniging is de tegenprestatie voor het betalen van een contributie het lid zijn, niet de dienst die je krijgt. Tenzij in de statuten en/ of in het huishoudelijk reglement iets anders staat, kan een lid in dit stadium niet aangeven dat hij/ zij geen contributie is verschuldigd over de periode dat er geen activiteiten zijn. Dat geldt dus zeker nu, als er voor een korte periode activiteiten worden afgelast. Als koor kun je daardoor je vaste lasten blijven betalen en mogelijk ook je dirigent en repetitor tegemoet komen. Als de periode langer duurt, ga dan in overleg met je leden en bespreek de scenario’s en keuzes die je als bestuur wilt maken. Ook hier is onderling overleg en openheid het belangrijkste. Mede gebaseerd op www.knmo.nl.  

Hoe communiceren we over de corona situatie binnen het koor?

De verstrekkende maatregelen en de gevolgen voor uw koor doen een appèl op u als bestuur. Helder en zorgvuldig communiceren helpen om rust en duidelijkheid binnen het koor te geven. Een paar suggesties: 

  • Communiceer kort maar krachtig naar je leden. Als je duidelijk bent geeft dat helderheid en vertrouwen.
  • Benoem een volgend beslismoment. Geef aan wanneer je opnieuw met een standpunt komt, over repetities of een concert.
  • Geef aan wat je denkt te gaan doen om de verloren oefentijd te compenseren. Vreemde tijden nodigen uit tot creatieve oplossingen. Je mag hierin de solidariteit en flexibiliteit van je koorleden vragen. Geef een perspectief.
  • Als er een ALV gepland staat in de komende periode, vraagt dat een beslissing wat daar mee te doen. Is het mogelijk bepaalde onderdelen schriftelijk af te handelen? Ga na wat de mogelijkheden binnen de statuten zijn. 

Als bestuur is het goed vooruit te kijken naar de mogelijke scenario’s en ook financiële gevolgen vast in kaart te brengen. Op basis daarvan kun je sneller schakelen. Het moment dat je hierover communiceert, vraagt afstemming binnen het bestuur. 

BUMA en FEMU

Er is positief nieuws vanuit de BUMA. Omdat de corona-maatregelen de sector hard treffen heeft Buma besloten om zowel muziekgebruikers als rechthebbenden tegemoet te komen. Dit betreft ook de makers en de koren in de koorsector. Buma heeft Koornetwerk Nederland geïnformeerd dat koren geen afdracht verschuldigd zijn voor Buma over de periode dat zij als gevolg van de corona-crisis niet kunnen repeteren en concerteren. Zodra er meer zicht is op de lengte van de periode waar we nu doorheen gaan, gaat Koornetwerk Nederland overleggen met Buma wat dit concreet betekent voor onze koorsector. Als KBZON kijken we hoe we dit ten goede kunnen laten komen aan onze koren. Zie informatie Koornetwerk.

Over de FEMU hoorden we dat er in de afgelopen periode nog koren benaderd zijn, met het verzoek om een regeling met FEMU te treffen. Als KBZON zijn we in een werkgroep onder leiding van Koornetwerk in overleg om te kijken of we tot een passende regeling te komen voor de hele koorsector. Tot op heden is dat nog niet gelukt. Mocht uw koor een brief of mail ontvangen, laat dat dan graag aan het bureau weten via info@kbzon.nl.  

Eigen verantwoordelijkheid

De adviezen van de KBZON en andere muziekorganisaties zijn niet verplicht om op te volgen. Elk koor, organisator of professional heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en vrijheid binnen de door de overheid gestelde kaders. We bepleiten wel een zorgvuldig volgen en opvolgen van de adviezen en richtlijnen van de RIVM en Overheden.

De informatie op deze site is mede gebaseerd op

De KBZON wenst u sterkte in deze lastige periode en in de eerste plaats een goede gezondheid.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bureau via info@kbzon.nl of met uw consul. Als bureau, bestuur en consuls zullen we u dan zo goed mogelijk proberen te helpen of door te verwijzen.