De maatregelen tegen Corona, hoe gaan we er als koor mee om?


Er leven veel vragen over de gevolgen van de maatregelen tegen het Coronavirus. We beantwoorden er een paar, mede gebaseerd op de website van de KNMO en Koornetwerk Nederland.

Wat betekenen de maatregelen voor concerten en optredens? 

Het kabinet heeft een flink aantal maatregelen genomen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Na eerst het afgelasten van evenementen met meer dan honderd personen, zijn op 15 maart onder andere de scholen, horeca en sportclubs gesloten. Het betekent dat ook concerten, optredens, korendagen enz. geen doorgang kunnen vinden. Een grote impact voor alle koren, zanggroepen en orkesten die in deze periode een optreden hebben gepland. 

Moeten we onze repetities door laten gaan?

Het RIVM adviseert om sociale contacten te beperken, minimaal 1,5 m afstand te houden en thuis te werken. Mensen met enige vorm van gezondheidsklachten wordt dringend verzocht thuis te blijven. Het contact met mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder ouderen moet worden vermeden. In de sport hebben NOC*NSF en bijvoorbeeld de KNVB alle trainingen en andere bijeenkomsten die niet dringend nodig zijn geannuleerd. In navolging van Koornetwerk Nederland en de KNMO (organisatie voor blaasmuziek) adviseert de KBZON daarom ook haar koren om de repetities af te gelasten tot en met 6 april, in afwachting van nieuwe berichten vanuit de overheid. Het is goed denkbaar dat deze periode nog verlengd wordt. 

Hoe zit het met de kosten als we concerten of evenementen annuleren?

Dat zal sterk afhangen van de gemaakte afspraken en de overeenkomsten die afgesloten zijn. De KBZON kan daar geen specifieke uitspraken over doen. Ga in gesprek met de locatie of partij waarmee de afspraken gemaakt zijn. Mogelijk kan het evenement verschoven worden. Als u een verzekering heeft, hangt het van de voorwaarden af of kosten voor het annuleren van een evenement vergoed wordt. 

Moeten we onze dirigent of repetitor betalen als een repetitie of concert afgelast wordt?

Ook dit zal afhangen van de gemaakte afspraken of overeenkomst. In sommige overeenkomsten staat een bepaling dat een koor een vergoeding verschuldigd is, als het koor de repetitie annuleert en de dirigent of repetitor wel in staat is om te repeteren, meestal gekoppeld aan een bepaalde termijn. In andere is dat niet geregeld of is het uitgangspunt dat een dirigent alleen maar betaald wordt voor daadwerkelijk gewerkte repetities. Voor zowel koren en projecten als de professionals is het een vervelende situatie met financiële gevolgen. Advies is om hier in onderling overleg zo zorgvuldig mogelijk voor beide partijen mee om te gaan. 
Op de website van Koornetwerk Nederland vindt u een paar situaties nader beschreven. 

Hoe communiceren we erover binnen het koor?

De verstrekkende maatregelen en de gevolgen voor uw koor doen een appèl op u als bestuur. Helder en zorgvuldig communiceren helpen om rust en duidelijkheid binnen het koor te geven. Een paar suggesties: 

  • Communiceer kort maar krachtig naar je leden. Als je duidelijk bent geeft dat helderheid en vertrouwen.
  • Benoem een volgend beslismoment. Geef aan wanneer je opnieuw met een standpunt komt, over repetities of een concert.
  • Geef aan wat je denkt te gaan doen om de verloren oefentijd te compenseren. Vreemde tijden nodigen uit tot creatieve oplossingen. Je mag hierin de solidariteit en flexibiliteit van je koorleden vragen. Geef een perspectief.
  • Als er een ALV gepland staat in de komende periode, vraagt dat een beslissing wat daar mee te doen. Is het mogelijk bepaalde onderdelen schriftelijk af te handelen? Ga na wat de mogelijkheden binnen de statuten zijn. 

Als bestuur is het goed vooruit te kijken naar de mogelijke scenario’s en ook financiële gevolgen vast in kaart te brengen. Op basis daarvan kun je sneller schakelen. Het moment dat je hierover communiceert, vraagt afstemming binnen het bestuur. 

Eigen verantwoordelijkheid

De adviezen van de KBZON en andere muziekorganisaties zijn niet verplicht om op te volgen. Elk koor, organisator of professional heeft zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en vrijheid binnen de door de overheid gestelde kaders. We bepleiten wel een zorgvuldig volgen en opvolgen van de adviezen en richtlijnen van de RIVM en Overheden.

De informatie op deze site is mede gebaseerd op

De KBZON wenst u sterkte in deze lastige periode en in de eerste plaats een goede gezondheid.

Als u vragen heeft, neem dan contact op met het bureau via info@kbzon.nl of met uw consul. Als bureau, bestuur en consuls zullen we u dan zo goed mogelijk proberen te helpen of door te verwijzen.