Dienke Grootenhuis – Algemeen Zangkoor Maartensdijk

In 2019 bestond Algemeen Zangkoor Maartensdijk 50 jaar. Voorzitter Dienke Grootenhuis (71) is heel blij dat ze dat nog net groots hebben kunnen vieren.  Nu, na ruim een jaar behelpen met Zoom, gloort er hoop dat koren eindelijk weer live mogen gaan repeteren. “Professionele koren mogen dat al lang, onder een strikt protocol. Waarom mogen wij dat nog steeds niet?”

Geslaagd Jubileumjaar

Op 14 maart 2019 bestond AZM (Algemeen Zangkoor Maartensdijk), 50 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. In een versierde repetitiezaal met onder andere oude koorfoto’s, werden die avond herinneringen opgehaald, werd een grote versierde taart van de plaatselijke bakker met ’50 jaar AZM’ erop gepresenteerd, werd samen gezongen, was er een quiz en voor alle leden een pen met de opdruk ‘Wij zingen, doet u mee? Algemeen Zangkoor Maartensdijk’.  “De consul van de KBZON was er ook. Hij sprak het koor toe en overhandigde een cadeaubon waar we een abonnement op Zing Magazine van hebben genomen.”

Op 17 mei volgde een feestelijk dagje uit. Het koor vertrok ‘s morgens  met de bus naar Hoorn, met de stoomtram naar Medemblik, een vaartocht naar Enkhuizen, een bezoek aan het Zuiderzeemuseum en  de dag werd daar afgesloten met een diner. In juni deed het koor mee met ‘Samenloop voor Hoop’ van het KWF-fonds, en op 17 november volgde een jubileumconcert met een afspiegeling van muziekstukken van AZM door de jaren heen: van Gloria tot Highland Cathedral. “We zijn blij dat we ons 50-jarig Jubileum nog zo uitgebreid hebben kunnen vieren, voordat in 2020 alle activiteiten werden stilgelegd door coronamaatregelen.” “2019 was een mooi jaar,” blikt Grootenhuis tevreden terug.

Voorzitterschap is uitdagende functie

Vijf jaar geleden werd Grootenhuis voorzitter. Voor die tijd zat ze al in een aantal commissies en was ze algemeen bestuurslid, want ze is graag actief. “Het voorzitterschap was best even wennen”, maar nu vindt ze het vooral een uitdagende en leuke functie. “Als voorzitter ben je nog maar weinig uitvoerend bezig. Je bent de verbindende factor tussen koorleden, bestuur, dirigente en commissies. Je bent het gezicht naar binnen en naar buiten.” 

Mensen stimuleren

De AZM-voorzitter vindt zichzelf ‘een echt teammens’. “Ik wil onderlinge verbondenheid stimuleren. Zeker in deze coronatijd is dit van belang, omdat de vanzelfsprekende ontmoetingen op repetitieavonden zijn weggevallen.” Samen met het hele bestuur zet ze zich in om koorleden te blijven betrekken en van hun wel en wee zoveel mogelijk op de hoogte te blijven. Zo worden er af en toe belrondes gehouden en minstens eens per week komt er een koormail met nieuwtjes, huiswerk, mooie muzikale fimpjes, enzovoort. Op Hemelvaartsdag werd een fietstocht georganiseerd. Voorafgaand aan de tocht lag voor iedere deelnemer een lunchpakketje klaar. We kregen een puzzel-fietsroute mee, er werd twee aan twee gereden en na afloop was er voor iedereen een flesje wijn om mee naar huis te nemen. “Het was een gezellige en goed georganiseerde dag, ook al was het jammer dat we als groep uiteraard niet gezamenlijk mochten afsluiten.”

Korte lijnen tussen bestuur en leden

Het bestuur van AZM bestaat uit zes personen met dus naast voorzitter, penningmeester en secretaris nog drie algemene bestuursleden. Grootenhuis schat in dat bijna 50% van de koorleden deelneemt aan een of meer commissies. Iedere commissie heeft een directe verbinding met een afgevaardigde van het bestuur. Dat houdt de lijnen naar het bestuur kort. 

To-do lijstje voor na Corona

AZM telt 47 leden. Vóór de coronaperiode waren dat er nog 56. Negen leden zegden hun lidmaatschap op, enkelen vanwege hun leeftijd waarbij de Corona-stop een juiste gelegenheid bood. Toch een behoorlijke aderlating. En dus staat ledenwerving hoog op Grootenhuis’ to-do lijstje. Nog een punt op dat lijstje is om met koorbesturen uit de buurt te sparren. “Dit kwam ter sprake in een KBZON-workshop. Ik ben daar groot voorstander van. Koorbesturen vinden vaak ieder voor zich het wiel uit, terwijl er zoveel kennis en ervaring voorradig is. Door met andere besturen en collega-voorzitters te sparren, kom je op ideeën, leer je van elkaar en kunnen bijvoorbeeld vaker onderlinge activiteiten georganiseerd worden, of kun je deze meer op elkaar afstemmen. Alle koren hebben dezelfde belangen. Daar kan ieder zijn voordeel mee doen.” 

Streven naar verjonging bestuur

De bestuursleden zijn een goed en gezellig team, vindt de voorzitter. “Daar ben ik blij mee, maar wel is het nodig om het team af en toe te “verversen” met nieuwe, bij voorkeur jongere, bestuursleden. Mits deze zich hiervoor aanmelden natuurlijk.” En dus trad in de laatste ALV (via Zoom) een bestuurslid af. Tijdens de zoom-vergadering in april jl., ontving zij, naast een afscheidswoord een bos bloemen. Precies op het officiële moment werd die bos bloemen overhandigd door haar echtgenoot, die dus was opgenomen in het complot. Inmiddels heeft de voorzitter een gesprek gehad met een mogelijke opvolger. “Straks draait ze een keer mee met de bestuursvergadering en kijken we van beide zijden of we door willen gaan.” 

Dirigent is bindende factor

Voor het goed en plezierig functioneren van een koor is, zeker in deze coronatijd, de dirigent een belangrijke schakel, een bindende factor.  “Vorig najaar trad onze nieuwe dirigent aan. Ze bleek goed overweg te kunnen met repetities via Zoom. Helaas zijn er nog leden die haar niet kennen, want een aantal zoomt niet mee.” De voorzitter begrijpt dat wel: “Zingen via Zoom is surrogaat, want je zingt solo. Toch geven deze donderdagavonden ook energie aan de zangers die meedoen, alleen al door de ontmoeting met elkaar. ‘Niets doen’ is ‘de dood in de pot” voor elk koor,” denkt ze. “Gelukkig hebben we een stimulerende dirigente. Naast dat zij zelf prachtig zingt, vraagt ze regelmatig wie een stuk wil voorzingen en steeds meer zangers durven dat. Het is eng maar ook stimulerend, want zij geeft tips waar je weer mee verder kunt.” “Je ontwikkelt lef om alleen te zingen, wat een voordeel is van Zoomen. Wanneer je met het hele koor zingt gebeurt dat niet.” Gemiddeld per avond doen er zo’n 30 leden mee. AZM vraagt van de leden bereidheid om thuis regelmatig te oefenen met een oefen-CD of MP3-bestandjes. Dat maakt dat er tijdens de repetities sneller kan worden doorgezongen. “In deze coronaperiode zijn die muziekbestanden extra prettig, omdat je er ook de andere stemgroepen op hoort.” 

De dirigent is Kroatisch. Op elke repetitie is er een pauzemoment en vertelt een koorlid over- en zingt een Nederlands lied.  “Voor haar is dat een rustmoment en ze is zeer geïnteresseerd in Nederlandse gewoonten. Zelf vertelt ze regelmatig ook iets over haar achtergrond.” 

AZM zingt zowel klassiek als modern met voor beide genres aparte concerten, maar het zou Grootenhuis niet verbazen als de dirigent bij het eerstvolgende concert naar een mix van beide gaat. Om te zien of repeteren via Zoom wellicht nog beter kon, volgde Grootenhuis de Zoom-workshop van de KBZON. Dat leverde meteen een nieuw inzinglied op. “De deelnemers moesten onder andere Go Baroque zingen als inzing-oefening. https://www.youtube.com/watch?v=Ks4ebMNo_vM  Die gebruiken wij nu ook voor ons koor.” 

Erehaag voor overleden lid

In december jongstleden overleed er een koorlid aan corona. Dit maakte diepe indruk op het koor. “Hij was zeer muzikaal en had een mooie tenorstem. In november was ik nog bij hem om over het Zoomen te praten. Enkele weken daarna was hij overleden.” Zijn vrouw wilde graag dat het koor bij zijn begrafenis zou zingen, maar dat was vanwege de coronamaatregelen onmogelijk. “In plaats daarvan vormde het koor tijdens zijn uitvaart een erehaag in zijn straat toen hij nog een keer langs zijn huis werd gereden. Iedereen had een brandende kaars bij zich en via een geluidsbox klonk ‘Dona nobis pacem’, in een in stille groet.” “Alle koorleden waren er. Heel indrukwekkend.” “Het zal nog even pijnlijk zijn als we straks weer gaan zingen zonder hem erbij.”  

Aandacht voor sponsoren en donateurs

AZM kent ‘Vrienden van AZM’. Voor hun jaarlijkse bijdrage ontvangen zij:

 • 4 x per jaar de digitale nieuwsbrief ‘De Stemband’
 • een vooraankondiging van concerten
 • recht op een gratis entreekaartje voor een concert naar keuze
 • de mogelijkheid voor deelname aan de kerst-repetitieavond
  • “We zingen dan kerstliederen, er worden onder andere gedichtjes voorgelezen, leden brengen eigengemaakte hapjes mee en het seizoen sluiten we dan gezellig af.
 • een uitnodiging voor het jaarlijkse ‘Haring happen’
  • Deze wordt de laatste avond voor de zomer wordt gehouden. Na afloop van de repetitie worden dan verse haring, (of bitterballen) gepresenteerd met een borrel/drankje toe.
  • Er wordt daar ook een boekenmarkt(je) gehouden onder de leden.

“Zo’n avond levert wat centen op en een hoop gezelligheid.”

Wij niet en professionele koren wel

Coronamaatregelen worden steeds verder versoepeld, maar samen zingen mag nog steeds niet, terwijl professionele koren dat wel mogen. Daar heeft de voorzitter moeite mee. “Niet mogen zingen is een ingrijpende- maar ook begrijpelijke maatregel, gezien de besmettelijkheid van Corona. Maar waarom mogen professionele koren wel doorzingen en wij niet, terwijl ook wij een strikt protocol naleven. Ik gun het iedereen om te zingen, maar dit onderscheid kan ik niet begrijpen.”  

Zingen verbindt en maakt blij

Toen AZM na de zomer vorig jaar weer enkele weken mocht zingen, gaf dat de voorzitter een enorm gevoel van opluchting. “Heerlijk om weer het gevoel van samen zingen te ervaren. Niet voor niets is ons motto ‘Zingen verbindt’.” “Dat is het mooie van zingen in een koor. Je kunt als koorlid over van alles verschillend denken, maar bij samen zingen streven we allemaal hetzelfde doel na: een prachtige zangavond en uiteindelijk een zo perfect mogelijke concertuitvoering. Daar geniet elk koorlid van.” “Natuurlijk geldt goed presteren voor elke teamsport, maar door te zingen ben je kwetsbaarder en beleef je het intenser.” “Die saamhorigheid waarmee iedereen streeft naar iets moois brengen, en waarbij ieders unieke stem daar een aandeel aan levert: daar word ik heel blij van.”