Dirigent gezocht in Deventer!

Prijs: €

Scola Dynamica, kortweg ‘Scola’ is een gemengd a capellakoor dat in 1988 is opgericht door en voor ouders van kinderen op de Vrije School in Deventer. Een aantal leden uit de beginperiode is nog steeds actief. Inmiddels hebben de meeste leden geen binding (meer) met de Vrije School. Op dit moment heeft Scola tien leden; de gemiddelde leeftijd ligt boven de zestig jaar. De koorklank is mooi; de muzikale ervaring van de leden is divers. De onderlinge sfeer is goed en het koor staat open voor vernieuwing.
We zingen graag liederen uit de romantiek (bijv. Mozart), de barok (bijv. Purcell) en de Renaissance (bijv. Morley), met af en toe uitstapjes naar ander repertoire. De melodieën zijn toegankelijk, de moeilijkheidsgraad is betrekkelijk laag. Een enkele keer is er een grotere uitdaging (bijv. Elgar). Een klein aantal koorleden wil het repertoire graag afwisselen met moeilijker liederen. Om dit te realiseren, zal er in de repetities aandacht moeten worden besteed aan muziektheorie en solfège.
Tijdens de repetities zijn we geconcentreerd. Sommige zangers oefenen thuis regelmatig. Thuis oefenen is geen verplichting, wordt wel gewaardeerd. De liederen worden digitaal aangeleverd middels het muzieknotatieprogramma Capella en de gratis Capella Reader. Voor de komende tijd is dit onzeker – het koorlid dat dit verzorgde verlaat het koor
Zonder bladmuziek zingen gebeurt een enkele keer, maar is niet gebruikelijk.
De repetities worden goed bezocht. Het wordt op prijs gesteld wanneer de dirigent enkele dagen van te voren aangeeft welke liederen op de repetitieavond zullen worden gezongen. Vanwege de geringe bezetting is Scola op dit moment genoodzaakt voornamelijk driestemmig te zingen: er zijn drie mannenstemmen, vier alten en drie sopranen. We zijn nieuwe leden aan het werven.
Scola heeft een repertoirecommissie. We verwachten actief meedenken van de dirigent in de keuze van het repertoire.
Scola is een vereniging met rechtsbevoegdheid. Het bestuur schept de voorwaarden tot zangplezier: goede samenwerking met de dirigent, huisvesting, financiën, aandacht voor de sfeer en persoonlijke omstandigheden van leden.
Scola neemt af en toe deel aan korenfestivals en andere zangevenementen. Jaarlijks verzorgen we een uitvoering in eigen beheer met een bijdrage van anderen, zoals een dichter, een liedjeszanger of muzikaal ensemble.

Contact gegevens

Eva
0570 547812
scoladynamica@gmail.com