SHELIAK is op zoek naar een dirigent(e)

Prijs: €

Sheliak is een dynamisch gemengd, meer stemmig koor van +/- 40 vrouwen en mannen.
Het repertoire is zeer gevarieerd en gaat van “ You’re the voice tot Stay with me”, van Home(Dotan) tot Bloed, zweet en tranen”.
Repetities zijn op de dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in Zeelst gemeente Veldhoven.
Door het jaar heen worden er enkele uitvoeringen door het koor verzorgd.
Sheliak is een hechte en enthousiaste club waarin kwaliteit en gezelligheid de norm zijn.
Via onze website kunt u zich een nog beter beeld vormen, over ons koor. (http://www.sheliak.nl )

Mocht u mogelijkheden zien, interesse en tijd hebben om eventueel ons koor te begeleiden,
neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke en muzikale groeten.

Marlien Buijsman

Secretaris Sheliak
info@sheliak.nl
http://www.sheliak.nl

Contact gegevens

Marlien Buijsman
info@sheliak.nl