Gratis Webinar WBTR voor achterban Koornetwerk Nederland

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en stichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

Op dinsdag 6 april a.s. om 19.00 uur kunnen korenbonden en alle koren die via hen zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland deelnemen aan een gratis online Webinar, waarin de WBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd. Voor en tijdens het Webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie (o.a. een korte uitleg over artikelen van de WBTR die voor koren van belang zijn), is te vinden op de website van Koornetwerk Nederland.