Grip op de toekomst van je vereniging

KBZON organiseert in coronatijd online workshops met informatie en inspiratie rond onderwerpen waar koren in deze coronacrisis mee worstelen. Vanaf februari 2021 vinden deze online inspiratiesessies maandelijks plaats, zolang als er behoefte aan is.

Op dinsdag 23 maart verzorgde Hans Noijens (specialist cultuurparticipatie bij LKCA) een werksessie voor koorbestuurders en dirigenten met als thema ‘Weer grip op de toekomst van je vereniging’. Vanwege groot succes herhalen we deze Webinar op zaterdag 12 juni van 10.00 tot 12.30 uur. Mogelijk heb je in deze tijd van stilstand en corona-maatregelen het gevoel dat je nauwelijks nog invloed hebt op de toestand van je koor, of  misschien vrees je zelfs voor de toekomst van je vereniging? Juist dan is het zinvol om je goed voor te bereiden op het moment waarop je weer gaat opstarten met live repetities en uitvoeringen. Misschien ziet je koor er tegen die tijd wel heel anders uit dan een jaar geleden, en is het nodig om een andere koers gaan varen. Voor het uitstippelen van die koers kun je deze rustige tijd goed gebruiken. Want hoe scherper je in beeld hebt wat je straks wilt gaan doen en hoe je dat wilt doen, hoe beter je erin zult slagen om dat ook te realiseren.

Ter voorbereiding vragen we je om een koorfoto, een quick-scan waarmee je de huidige situatie van je koor in beeld brengt. Daarvoor hebben we enkele vragen opgesteld die je, liefst samen met je dirigent of met een aantal andere koor/bestuursleden, vooraf beantwoordt en aan ons toestuurt. Ook noteer je welke vragen er leven omtrent de toekomst van je koor. 

De werksessie start plenair met de vragen en onderwerpen waarop we geen of nauwelijks invloed hebben zoals startdatum, groepsgrootte etc.. Daarmee bakenen we het terrein af waarop we wèl invloed hebben.

Vervolgens gaan we in kleine groepen aan de slag, ieder met het onderwerp van zijn/haar voorkeur ontleend aan de eigen koorfoto. Wat wil je verduidelijken, wat wil je veranderen en wat wil je behouden? Waar zit de meeste urgentie, maar ook: waar zit energie? Met behulp van een aantal gerichte opdrachten (o.a. over artistiek aanbod, profilering en samenwerking) ontwikkel je een duidelijker beeld van de toekomst. Dat kan betrekking hebben op het moment dat je vereniging weer opstart, maar het mag ook gaan over een visie voor de langere termijn. Net waar je zelf behoefte aan hebt.
Tenslotte kijken we naar wat er nodig is om dat beeld te verwezenlijken en welke stappen nodig zijn: gaat het om een kleine praktische aanpassing die makkelijk zelf uitvoerbaar is, of is het een actie waarbij je hulp van anderen nodig hebt en het hele koor wilt betrekken? En hoe doe je dat dan?

Aan het einde van de sessie heb je een scherper beeld van je plannen en ambities, en ideeën hoe je daar uitvoering aan kunt geven.

Deze werksessie is online en er is plaats voor maximaal 10 verenigingen. We maken gebruik van het online platform Zoom. Deelname is gratis voor (bestuurs)leden en dirigenten van koren die zijn aangesloten bij KBZON. Per vereniging kunnen maximaal twee personen deelnemen. Individuele deelname is ook mogelijk. Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden via DEZE LINK

Na aanmelding ontvang je een link waarmee je toegang krijgt tot de werksessie, plus een korte instructie voor installatie en het gebruik van Zoom.