Koorvoorzitter aan het woord

 
Kamerkoor Revoce

Kamerkoor Revoce in Hilversum werd in 1996 opgericht en heeft gemiddeld zo’n 25 leden. Revoce doet denken aan ‘herstemmen’, maar nee, het is de afkorting van Regionaal Vocaal Ensemble. “Voce in de naam is een mooie bijkomstigheid”, zegt voorzitter Ivonne Donkers (48). 

In 2007 kwam ze bij het koor. In 2016 werd ze voorzitter. De toenmalige voorzitter had aangekondigd te zullen stoppen en de beoogde opvolger polste of zij hem zou willen helpen bij het voorzitterschap. Voor ze het wist vervulde ze veel taken en werd ze tot voorzitter verkozen. “Ik had niet de intentie voorzitter te worden, ik rolde erin.” Samen met twee anderen vormt ze het bestuur. Degene die de financiën bijhoudt is geen penningmeester, omdat ze geen bestuurlijke functie wil, dus is de voorzitter formeel ook penningmeester.

Als voorzitter streeft ze naar meer structuur in communicatie. Sinds kort maakt het bestuur memo’s die in Dropbox worden geplaatst, waar ieder koorlid toegang toe heeft. Daar kunnen leden ook verslagen en muziek vinden. Memo’s gaan over praktische zaken zoals repetities maar ook over hoe het de leden vergaat in deze periode. Natuurlijk is er ook een groepsapp, makkelijk om snel iets door te geven maar de laatste tijd ook een beetje het medium voor filmpjes en grapjes onderling.

Soms vergt haar betrokkenheid extra veel tijd. Toen ze pas voorzitter was stopte degene die de website verzorgde er plotseling mee. Daar is ze toen zelf ingedoken. Ze vindt het leuk om te ervaren hoe je als bestuurder ontwikkelingen mogelijk maakt. “Maar het is best veel werk alles bij elkaar.” Zoals toen de dirigent een lange periode naar het buitenland ging. Een tijdelijke vervanger zoeken vergde veel tijd. “Als moeder van twee jonge kinderen en een drukke baan in het onderwijs is dat wel eens lastig.”

Een moeilijk punt vindt ze de verschillen in studeertempo binnen het koor. “We gaan voor een goede prestatie, maar niet alle leden hebben dezelfde mogelijkheden, dat levert ook wel eens irritaties op. Daar ga je dan het gesprek over aan: zingen is een hobby die je niet negatief wilt benaderen.” 

“Bij aanmelding van een nieuw lid moeten we kritisch zijn of die stem in ons koor past. Blijkt dat na enkele repetities niet het geval, dan moet je dat vertellen en dat is niet het leukste om te doen.”

“Revoce zingt voornamelijk a capella en dan is het belangrijk dat de stemmen gelijkwaardig zijn, maar dat zijn ze niet. Soms wil je voor een stemgroep een nieuw lid aanwerven om dat te compenseren ook al hebben we niet de ambitie om te groeien.”

Zodra de Corona-crisis is geluwd, hoopt Revoce weer minimaal twee keer per jaar een concert te geven. “Wij hebben het geluk dat we in Hilversum veel musici van het Radio Filharmonisch Orkest hebben. Het is fantastisch af en toe met professionele musici te zingen, en – glimlachend – het geeft veel minder zorgen dan wanneer je zelf iets moet organiseren. Het geeft geen inkomsten, maar er is ook geen financieel risico.”

Het is de taak van een bestuur om de club financieel gezond te houden. Door een noodzakelijke verhuizing moest de contributie omhoog. “In deze corona-periode betalen we de dirigent door en moeten leden contributie wel willen doorbetalen. Daar staat tegenover dat de dirigent korte video’s maakt voor thuis oefenen. We hebben inmiddels ook ‘gezoomd’; dan speelt de dirigent piano en kun je thuis lekker zingen. Wellicht kunnen we na 1 juni weer repeteren? Misschien in groepjes, of wie weet ergens op de hei. Als koor ben je gevoelig voor corona, dat voelt als een grote verantwoordelijkheid.”

Ook al had ze geen ambitie, ze vindt het toch heel leuk om dingen te doen voor een club waar ze van is gaan houden. Om ons heen kiezen mensen voor afwisseling en projectkoren; zij willen zich niet meer aan een koor binden. “Gelukkig zijn wij een koor waar mensen nog wekelijks komen. We zijn een fijne club. Naast repeteren en concerten is er ruimte voor kerstzang, een bonte avond, een borrel in de kroeg, of een herfst- of winterwandeling.”

 

 

Ivonne Donkers, Koorvoorzitter Revoce