Jaarbrief 2021

Onderstaande brief is op 6 januari naar alle lidkoren gestuurd. Deze brief is bedoeld als reminder om te voorkomen dat u in april wellicht een verhoogde nota krijgt !

De verwerking van de jaarbrief gaat wederom op dezelfde manier als vorige jaren. Nu blijkt dat de geautomatiseerde brief vaak in de spam/ongewenste mailbox terecht komt waardoor het verzoek niet duidelijk doorkomt. Daarom sturen wij u deze e-mail twee keer maar vanuit een ander verzendadres. Dus het kan zijn dat deze dubbel in uw mailbox beland. Eenmaal reageren volstaat. (als bijlage een invulinstructie, mocht u moeilijkheden ondervinden).

Geacht bestuur,

Wij verzoeken u onderstaande beschrijving voor het invullen van de jaarbrief goed door te lezen en dan via de groene knop met de Login de gegevens aan te passen.

Onderaan deze mail staat een knop naar de login koor- en bestuursgegevens. Uw gebruikersnaam is uw e-mail adres (al ingevuld). Nieuwe leden dienen het wachtwoord eenmalig op te vragen en ontvangt u dan op dit ingevulde e-mailadres.(dit wachtwoord kan ook in uw “ongewenste/spam” e-mailbox belanden).

Via deze ledenlogin kunt u zelf de gegevens van het koor en het bestuur wijzigen per 1 januari 2021, deze gegevens zijn ten behoeve van de administratie van de KBZON. Uit deze wijziging volgt dan later de factuur van de KBZON. U dient dit uiterlijk 8 februari 2021 door te geven.

Speciale aandacht vragen we voor de volgende zaken:

  • Het tarief voor betaling per koorlid blijft voor 2021 € 11,09. Dit is inclusief BUMA afdracht en KNN afdracht en een collectieve WA verzekering.
  • De BUMA heeft in 2020 een korting gegeven op de premie 2020, doordat koren en musici vanwege de Corona-situatie niet konden repeteren en uitvoeren.
    Voor de koren die lid zijn van een korenbond aangesloten bij de Koornetwerk Nederland  geeft Buma een korting voor 22 weken, de periode  maart -juni en de laatste 6 weken half november-december.
  • Dit betekent een korting van € 1,35 per koorlid. De KBZON wil dit uiteraard ten goede laten komen aan haar leden en zal dit verrekenen met de contributie van 2021.
  • De contributie 2021 zal dus na correctie BUMA  €9,74 per koorlid bedragen en

€ 3,65 voor jeugdleden tot 17 jaar. 

Koren die vóór 1 april 2021 hun mutaties niet hebben doorgevoerd, betalen op basis van het ledenaantal 2020, vermeerderd met 10% (conform artikel 9 van het huishoudelijk reglement).
Het op tijd wijzigen van uw gegevens is dus in uw eigen belang.

Wij vragen u met veel aandacht en liefst in overleg met uw penningmeester het aantal leden goed te controleren, dit heeft namelijk betrekking op de factuur die u ontvangt.
Correcties achteraf zijn niet mogelijk