Nieuwe voorzitter KBZON

Op 5 juli heeft het bestuur van de KBZON ingestemd met de benoeming van Piet Roorda tot voorzitter van de KBZON.

Piet is op verschillende manieren actief in de korenwereld. Hij is werkzaam bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, waar hij o.a. heeft meegeholpen aan de totstandkoming van Koornetwerk Nederland en nu betrokken is bij de ontwikkeling rond het manifest Samen Zingen 2020. Zijn wortels liggen in de koorwereld als dirigent en muzikaal leider van koren, orkesten en muziektheaterproducties.  Zijn ambitie is de kwaliteit en dienstverlening van de KBZON nog beter in te zetten voor de leden en om samen met andere korenorganisaties de dienstverlening en belangenbehartiging voor de hele koorwereld te versterken.

Het bestuur ziet in hem een uitstekende voorzitter die de KBZON kan laten innoveren en samen met de andere bonden en korenorganisaties verder kan brengen in deze snel veranderende maatschappij.

Hier stelt Piet Roorda zich voor