Wet AVG

Algemene Verordening Gegevens bescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.   Koornetwerk Nederland ( de koepelorganisatie voor alle georganiseerde koren in Nederland) heeft voor verenigingen en organisaties een Factsheet Privacy opgesteld met een stappenplan om jouw organisatie AVG-bestendig  te maken. Daarnaast is er een vragenlijst die organisaties en verenigingen helpen om het stappenplan uit te voeren. Als u externe partijen voor u gegevens verwerken dan is het verstandig om die afspraken in een overeenkomst vast te leggen ( zie www.Koornetwerk.nl)

Naar aanleiding van deze wet en bovenstaande uitleg krijgen we als KBZON toch nog steeds veel vragen:

De meeste gestelde vragen zijn:

  1. Moeten wij als koor ook iets met die wet doen.
    Antwoord; ja.
  2. Wat moet ik dan regelen en doen?
    Antwoord: Je moet als koor laten zien dat je volgens de richtlijnen van deze wet correct omgaat met de gegevens van je koorleden. Als je vervolgens daarbij kunt aantonen dat je al bezig bent om zaken op te pakken dan is dat als eerste aanzet voldoende.

Welke acties moet je gedaan hebben:
–      A. Laat door alle leden een ledenlijst ter goedkeuring inzien en ondertekenen              ( klik hier voor de modellijst ter goedkeuring)
–    B. Verstuur e-mails naar koorleden alleen als BCC zodat vreemden geen bestanden kunnen kopiëren
–    C. Zet overzichten/gegevens van koorleden alleen op beschermde gedeeltes van je website
–     D. Volg het stappenplan van KoorNetwerk Nederland. Klik hier voor nadere informatie.