Stopzetten lidmaatschap

Heeft uw koor het besluit genomen om te stoppen met KBZON of wordt het koor opgeheven? Stuur dan vóór 1 november een mail naar info@kbzon.nl
U ontvangt een bevestiging per e-mail en uw lidmaatschap stopt per 1 januari.

Hoe te handelen bij het opheffen van de vereniging.
Denk in ieder geval o.a. aan:

Duidelijkheid en vertrouwen in elkaar tussen het bestuur, dirigent en leden, dat geeft rust en orde in het koor.

  • Opzegging bij de Kamer van Koophandel.
  • Opzeggen van alle verzekeringen (indien aanwezig).
  • Opzeggen van de repetitieruimte.
  • Vermelding van opzeggen bij jullie sponsors, donateurs, event. ‘vrienden van’, vrijwilligers, kortom alle ‘achterban’.
  • Meld jullie eventuele ‘zuster verenigingen’ in binnen- en buitenland van jullie voornemen te stoppen.
  • Reken af met de fiscus, (loonbelasting, b.t.w. e.d.)
  • Leg de koorleden precies en heel duidelijk uit wat er gaat gebeuren (om achterklap te voorkomen).
  • Opzegging bij de bond met notulen van de opheffingsvergadering en uitschrijving van de KvK.

Wat te doen met eventueel overgebleven geld:

  • Voorbeelden: geef een afscheidsfeestje/receptie; geef alle betrokkenen een herinnering in de vorm van een mooie oorkonde o.i.d.; geef aan een goed doel, misschien zijn er wel leden in de loop der jaren aan een moeizame ziekte overleden (K.W.F.); misschien hebben jullie de ‘concertruimte’ altijd goedkoop kunnen huren, doe daar iets mee.