Tips & tricks

voor een inspirerende open repetitie

Tips voor de activiteit

 • Bedenk dat de kant-en-klare koorzanger waarschijnlijk niet zo maar komt aanwaaien… Bepaal dus vooraf of je iets wilt/kunt aanbieden wat toegankelijk is voor iedereen. Als jullie al zingen op een bepaald niveau, denk dan na over hoe je ruimte zou kunnen bieden voor persoonlijke groei van nieuwe zangers, en voor gezamenlijke groei als koor met nieuwe leden.
 • Zorg dat nieuwe zangers zich direct welkom voelen. Ontvang hen met koffie / thee en iets lekkers, en een kort praatje door jullie voorzitter of dirigent over wie jullie zijn en wat voor jullie koor de passie is van het zingen.
 • Start met samen inzingen en laat de nieuwe zangers daarbij plaatsnemen tussen jullie huidige leden. Dat geeft een gelijkwaardig gevoel en steun van jullie als ervaren koorzangers. De dirigent kan naar aanleiding van het inzingen waarschijnlijk al een stemindeling maken als dat nodig is.
 • Bedenk een activiteit die goed laat zien wat voor koor jullie zijn, qua sfeer, qua repertoire. Presenteer na het inzingen een lied dat jullie goed kennen en waar jullie veel plezier aan beleven. De nieuwe zangers luisteren dan eerst, en leren het lied vervolgens (stapsgewijs) aan. Zorg dat de bladmuziek van te voren te downloaden is, of in ieder geval beschikbaar is tijdens de repetitie.
 • Denk na over leuke zang- of stemoefeningen die je samen met een groep kunt doen, zonder dat daar veel voorbereiding voor nodig is. Vraag jullie dirigent of iemand van buitenaf om dit te leiden.
 • Laat zoekende zangers bij aanmelding alvast aangeven welke muzikale achtergrond/zangervaring ze hebben, zodat je daar je activiteit eventueel op kunt aanpassen.
 • Kijk eens op de online Korenkaart wat andere koren zoal organiseren, en laat je inspireren door hun ideeën!

Algemene tips
Betrek alle koorleden vanaf het eerste moment dat je gaat nadenken over ledenwerving en de open repetitie(s). Geef ze zo mogelijk een actieve rol:

 • Bij het benaderen van potentiële nieuwe leden: vraag iedereen bijvoorbeeld om een bekende mee te nemen (zoon/dochter, broer/zus, buren, etc.). Soms moet iemand gewoon een keer in aanraking komen met samen zingen en ervaren wat dat met je doet!
 • Vraag of ze nog leuke suggesties hebben als aanvulling op het programma van de open repetitie, en of ze (vanuit hun eigen kracht) een onderdeel voor hun rekening kunnen nemen – variërend van koffie schenken tot de avond aan elkaar praten. Een gezamenlijk doel en eigen enthousiasme vormen de beste reclame voor je koor!

Tips voor de promotie van je activiteit

 • Vraag alle koorleden die een Facebook-account hebben om jullie activiteit actief mee te promoten. Bijvoorbeeld door allemaal dezelfde omslagfoto te gebruiken in de aanloop naar jullie evenement.
 • Benader lokale huis-aan-huis bladen en lever een persbericht aan. Doe dit eventueel uit naam van meerdere koren waarin je ook de diversiteit aangeeft – samen sta je sterker! Lever dan ook een gezamenlijke open koren week agenda aan.
 • Onderzoek of het mogelijk is om een activiteit te organiseren in samenwerking met de plaatselijke muziekschool of buurthuis. Hier kun je je samen met andere lokale koren (om de beurt) presenteren, bijvoorbeeld in de vorm van verschillende korte zangworkshops geleid door de verschillende dirigenten. Nieuwe zangers kunnen dan achter elkaar door blijven ‘snuffelen’. Sluit gezamenlijk af met een bekend lied of een leuke canon. Geef een vervolg aan deze gezamenlijk presentatie met een open repetitie op jullie eigen repetitielocatie: geef elke potentiële zanger een ‘golden ticket’ en stel een kop koffie met iets lekkers in het vooruitzicht… !

Specifieke tips

 • Voor seniorenkoren: benader ouderenbonden (rechtstreeks of via welzijnsorganisaties) om leden te werven. Zijn er meerdere ouderenkoren in de regio, overweeg dan om een gezamenlijke uitnodiging op te stellen. Mobiliteit is vaak een bepalende factor of iemand bij het ene koor gaat zingen of bij het andere. En uiteindelijk is het fijn dat iedereen die wíl zingen kán zingen!
 • Wil je meer structureel aan de slag met leden werven? Neem dan als koor deel aan de training ‘Slim deelnemers werven’ die KBZON vanaf september organiseert, en leer van de voorbeelden en de tips van de trainers en de andere deelnemende koren! Meer informatie op kbzon.nl/samen-slim-deelnemers-werven.

Na afloop van de open koren weken
Is het gelukt om een aantal nieuwe zangers te interesseren voor jullie koor, kijk dan hoe je een vervolg kunt geven om hen bij de club te houden. Realiseer je dat daar misschien ook wat aanpassingen voor nodig zijn om samen weer een koor te vormen. Betrek als bestuur ook jullie huidige leden hierbij:

 • Vraag aan je leden wat hen bevalt aan de huidige opzet en activiteiten van het koor, maar ook waar er misschien nog verbeterpunten zijn.
 • Bedenk wat je als koor beschikbaar moet hebben zodra iemand interesse toont om mee te zingen: bv. bladmuziek, informatie, iemand als aanspreekpunt binnen de club, etc. En houdt de communicatie op gang.
 • Spreek af met je huidige leden wat je van hen verwacht. Zorg, naast een vast aanspreekpunt ook gezamenlijk voor een sfeer die de nieuwe zangers welkom heet, wees nieuwsgierig naar elkaar en mix, zowel in de pauzes als in de kooropstelling.

Tot besluit
Deze open koren weken zijn slechts één moment waarop zoveel mogelijk koren tegelijkertijd hun deuren openzetten. Het kan voor jullie zelf als koor ook een startsein zijn om jezelf eerst op de kaart te zetten en na 12 juni vaker van je te laten horen. Vaak zit ‘m de kracht in de herhaling. Overweeg om, zolang jullie nog nieuwe leden zoeken en jullie programma het toelaat, gedurende een langere periode je deuren open te zetten, bijvoorbeeld elke eerste repetitie van de maand.

KBZON wenst iedereen heel veel succes en plezier!