UBO-registratie

UBO-registratie voor koren: regel het vóór 27 maart 2022

Veel koren hebben al een brief ontvangen van de Kamer van Koophandel over het UBO-register, of kunnen deze binnenkort verwachten. Deze brief is geen poging tot oplichting: in verband met nieuwe wetgeving ter voorkoming van fraude, terrorismefinanciering of witwaspraktijken moeten verenigingen en stichtingen een uiteindelijke belanghebbende, een Ultimate Beneficial Owner (UBO) laten registreren. Een UBO is een persoon die een eigendomsbelang of stemrecht heeft in de vereniging/stichting van meer dan 25%. Is daarvan geen sprake (en vrijwel geen enkel koor zal zo’n UBO hebben) dan wordt het voltallige bestuur als ‘pseudo UBO’ geregistreerd.

De inschrijving in het UBO-register moet vóór 27 maart 2022 geregeld zijn. Alle bestuursleden van de stichting of vereniging moeten worden ingeschreven. Je regelt het digitaal via de website van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave.

Het UBO-register is onderdeel van het Handelsregister, en bestaat uit een openbaar en een niet-openbaar deel. In het openbare deel komen voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonland, en aard en omvang van het belang dat de UBO in de organisatie heeft. Dit deel is alleen doorzoekbaar op naam van de rechtspersoon, niet op afzonderlijke personen.

Het niet-openbare deel bevat geboorteplaats, geboortedag, woonadres, BurgerServiceNummer, kopie van identiteitsdocument, en documenten waaruit aard en omvang van het belang van de UBO blijkt.

Alleen bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kunnen deze niet-openbare gegevens inzien.