‘We gaan weer zingen!’

Tips & ideeën rond de opstart van je koor

Voor veel koren is het lang, erg lang geleden dat ze live samen hebben gezongen… We merken dan ook dat er bij veel koren vragen en zorgen zijn rond het weer opstarten met je koor, bijvoorbeeld:

 • Komt iedereen straks wel weer zingen?
 • Hoe is het met onze stemmen?
 • Hoe organiseren we de repetitie zo veilig mogelijk?

KBZON verzamelde daarom een aantal tips en ideeën. Misschien staat er iets bij wat je aanspreekt? Wil je zelf een goede tip of een mooi idee delen met andere koren? Geef dit dan door via workshop@kbzon.nl (geef je mail als onderwerp: We gaan weer zingen!)

Algemeen:
Mogelijk zijn er koorleden die zich zorgen maken of angstig zijn. Neem dit serieus en toon begrip, bied ruimte om nog niet naar de repetitie te komen als het niet goed voelt. Gebruik de laatste weken tot aan de zomervakantie om elkaar weer te ontmoeten, om ‘warm te lopen’, en steek je energie in de aanpak van de periode daarna. Maak het opstartproces interactief, nodig koorleden uit om aan te geven waar ze tegenaan lopen, en probeer ze (persoonlijk) te betrekken om draagvlak te creëren. Maak als bestuur samen met je dirigent een concreet plan voor de opstart. Dat geeft duidelijkheid en houvast aan je zangers, en kan ook enthousiasmerend werken. Besteed bij het opstellen bijvoorbeeld aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Met welk repertoire ga je beginnen?
 • Werk je naar een uitvoering toe, of nog even niet?
 • Hoe ga je om met onderlinge verschillen die zijn ontstaan in de afgelopen tijd, bijvoorbeeld doordat niet iedereen meedeed met de online repetities? (tip: werk in ieder geval ook aan repertoire dat voor iedereen nieuw is)
 • Hoe zorg je dat er voldoende aandacht is voor de sociale aspecten?
 • Deel YouTube filmpjes van de stukken die je gaat zingen, om te enthousiasmeren

Stemkwaliteit en koorklank:
Ga gewoon aan de slag en werk vanuit wat er komt. Misschien gaat het samen zingen al vrij snel weer goed! Besteed zeker aandacht aan stemoefeningen, maar ga vooral ook lekker samen mooi repertoire doorzingen: de meeste koorleden komen in eerste instantie voor het plezier van samen (meerstemmig!) zingen. Begin met bekende stukken of canons, start niet te moeilijk.  Geef zangers ruimte om eventuele zorgen over hun stem te delen, of probeer deze indien mogelijk vooraf weg te nemen. Schakel ook eens een zangdocent in voor stemvorming, aan het hele koor of in (stem)groepen. Repeteer in het begin niet te lang achter elkaar.

Wie komen er zingen:
Zorg als bestuur dat je voor de eerste bijeenkomst van iedereen weet wat er speelt. Neem contact op met koorleden die in de afgelopen periode zijn afgehaakt. Vraag hen in ieder geval:

 • Doe je weer mee? En als het antwoord op deze vraag ‘nee’ is:
 • Wat is er nodig om het zingen voor jou weer aantrekkelijk te maken?

Bekijk of het mogelijk is om nog voor de zomervakantie een sociale activiteit / bijeenkomst te organiseren. Informeel, misschien met een hapje en/of drankje, zodat iedereen gelegenheid heeft om elkaar weer te ‘ontmoeten’. Maak ruimte om emoties en eventuele zorgen die er zijn te delen.

KBZON organiseert na de zomervakantie de cursus ‘Samen slim deelnemers werven’, waarin je aan de slag kunt met het ontwikkelen van een frisse kijk, nieuwe impulsen en direct uitvoerbare ideeën over wervingsbeleid en wervingsactiviteiten voor je koor. Je kunt je hier aanmelden voor de gratis (online) informatiebijeenkomst op zaterdagochtend 9 oktober.

Zichtbaarheid:
Zorg dat je als koor -na zo lange tijd- weer zichtbaar wordt voor je omgeving: publiek, sponsors/donateurs, potentiële nieuwe leden, etc. Maak duidelijk dat je nog actief bent, dat je leuke dingen doet en mooie plannen hebt voor de komende tijd. Sowieso kan de beeldvorming rond samen zingen na alle negatieve berichten van het afgelopen jaar wel een positieve boost gebruiken…

 • Zoek -eventueel samen met andere verenigingen- contact met lokale/regionale media (dag- en weekbladen, radio/TV), en vraag om een reportage of interview over het weer opstarten van jullie koor. Zorg voor mooi fotomateriaal.
 • Maak een Nieuwsbrief voor je achterban, en gebruik sociale media (Facebook, Instagram) om een filmpje of foto’s van je eerste repetities te delen.
 • Maak een leuk promotiefilmpje van je koor, voor op je website of social media.
 • Maak je ‘eerste concert na corona’ extra speciaal, bijvoorbeeld met een bijzonder gastoptreden.
 • Open Monumentendag (11&12 september) is wellicht een mooie gelegenheid om samen met andere koren in je omgeving een eerste activiteit op te zetten.

Veiligheid:
Op de website van Koornetwerk Nederland vind je steeds actuele informatie over samen zingen en corona. Daar vind je ook het protocol voor de koorsector, dat praktische richtlijnen geeft voor het zo veilig mogelijk organiseren van je repetitie. Bestudeer dit protocol zorgvuldig, en deel het eventueel ook met je leden. Je vindt er ook meer informatie over o.a.:

 • Ventilatie – Steeds duidelijker wordt dat goede ventilatie van de repetitieruimte belangrijk is voor het afvoeren van aerosolen (kort gezegd: kleine vochtdeeltjes in uitgeademde lucht) die mogelijk het virus bevatten. Helaas is het voor KBZON onmogelijk om koren een advies-op-maat te geven over ventilatie: elke repetitieruimte is immers anders. Een CO2-meter kán helpen om na te gaan of een ruimte ‘schoon’ is. Zo’n apparaat meet niet de aanwezigheid van een virus, maar geeft wel het CO2-gehalte in de lucht aan. Als dat laag is, is de kans klein dat zich een virus in de lucht bevindt.
 • Vaccinatie – Er is nog onduidelijkheid over de vraag of mensen die gevaccineerd zijn toch een besmetting kunnen overdragen. Wel is duidelijk dat iemand die gevaccineerd is een veel kleiner risico loopt om zelf ernstig ziek te worden. Over de vraag of koren hun leden zouden moeten vragen zich te laten vaccineren, kan KBZON geen dichtgetimmerd advies geven. Dit is een complex en gevoelig vraagstuk, waarbij tal van belangen, standpunten en gevoelens een rol spelen. We roepen koorbesturen daarom op om in een dialoog tussen bestuur, leden en dirigent, met respect voor ieders positie, te zoeken naar een voor iedereen aanvaardbare handelwijze. 

Leuke linkjes:
We hebben het al eerder vermeld: het is goed om je koorleden zo veel mogelijk te betrekken bij de opstart van je koor. Een handige online tool om tijdens een bijeenkomst op een interactieve manier informatie op te halen bij je koorleden is bijvoorbeeld www.mentimeter.com. Deze software is (met beperkte functionaliteit) gratis te gebruiken. Een van de mogelijkheden is het maken van een ‘wordcloud’ (woordwolk). Woorden die vaker worden genoemd verschijnen automatisch groter in beeld:

Uit deze wordcloud (gemaakt tijdens de KBZON bijeenkomst ‘Grip op de toekomst’ van 12 juni 2021) is af te lezen, dat het sociale aspect van een repetitie (op verschillende manieren onder woorden gebracht) erg belangrijk wordt gevonden. Daarnaast speelt ook het aspect kwaliteit (repertoire, dirigent) een grote rol. Leuk om eens met je eigen koorleden te doen, en wie weet geeft dit nog verrassende nieuwe informatie. Bijvoorbeeld over waar je als vereniging meer aandacht aan zou mogen besteden. Ook met behulp van www.surveymonkey.com of Google formulieren kun je makkelijk informatie ophalen.

LKCA heeft op de website handige tools en (algemene) informatie voor verenigingen verzameld:

https://www.lkca.nl/artikel/tools-voor-verenigingen/

https://www.lkca.nl/categorie/thema/verenigingen/