Bestuur

Piet Roorda
Voorzitter,
Te bereiken via info@kbzon.nl

Ubbo van Piggelen
Ambtelijk secretaris
Te bereiken via info@kbzon.nl

Corina Poldervaart
Penningmeester,
Te bereiken via info@kbzon.nl

Roan Raymakers
Vice-voorzitter.
Te bereiken via info@kbzon.nl

Rijk van Ark
Bestuurslid.
Te bereiken via info@kbzon.nl

Jos Raemaekers
Bestuurslid.
Te bereiken via info@kbzon.nl