Consuls

De persoonlijke lijn tussen koor en bondsbestuur.

De KBZON is een nationale korenorganisatie die zorgt dat de koren zich alleen met hun passie voor de koormuziek hoeven bezig te houden. Omdat persoonlijk advies en begeleiding op maat hierbij essentieel is, heeft de KBZON per regio of provincie  een consul aangesteld die als contactpersoon fungeert.

Wat kan deze consul voor een koor betekenen?

 • Is er een jubileum of andere festiviteit, dan wordt de consul vaak gevraagd een woordje te zeggen en de jubilaris of het bestuur iets te overhandigen.
 • Zo eenmaal per  jaar neemt de consul telefonisch contact op met het koor of de consul iets kan betekenen voor het koor. Afhankelijk van de behoefte volgt een vervolgafspraak.
 • Per regio organiseert de consul iedere 2 jaar een regiobijeenkomst  van bestuurders van alle koren in die regio.
 • Er kan dan met de besturen worden gesproken over allerhande zaken: bestuurszaken, juridische zaken, dirigenten en begeleiding overeenkomsten, adviezen over verzekeringszaken, mogelijkheden van het service contractbureau, verhuur van koormuziek, andere producten en diensten dat het bureau u kan bieden, info over do’s en donts van kopiëren en musicopy. Ondersteuning en advisering bij het organiseren van activiteiten. Doel van deze bijeenkomst is inventarisatie van behoeften van de koren en stimuleren van samenwerking.
 • Als er echte bestuurs- of financiële problemen zijn, wordt er een afspraak gemaakt om alles te inventariseren en contact met de bond opgenomen.
 • Zijn de problemen te groot voor een consul, dan komt er een bestuurslid van de bond. Altijd is het zo dat het bestuur van een koor de verantwoordelijkheid heeft. De bond geeft adviezen, geen wetten. Er is dus altijd een luisterend oor, waarbij er altijd mogelijkheden zijn van doorverwijzing.

Kortom de consul zorgt voor de persoonlijke lijn en aanspreekpunt tussen koor en kbzon

– Consullijst:

De KBZON heeft momenteel de beschikking over de volgende consuls in onderstaande regio’s provincies

 1. De provincies Groningen, Friesland en Drenthe: Albert van der Zijpp
 2. Overijssel: vacatures
 3. Gelderland: Rob Ignatius en vacatures
 4. Flevoland: vacature
 5. Utrecht: Yolanda Lettinck en vacatures
 6. Noord-Holland: Yolanda Lettinck en Christiaan Eckhart
 7. Zuid-Holland: Jan Letterie, Theo Brakeboer, Yolanda Lettinck en Nico de Voogt
 8. Zeeland: Nico de Voogt
 9. Noord-Brabant: Jef Verhoeven, Nico de Voogt, Rob Didden en vacatures
 10. Limburg: vacatures

Wilt u contact opnemen met de consul in uw regio stuur dan even een e-mail naar info@kbzon.nl. Zoals u ziet zijn er momenteel nog enkele vacatures.

Rob Ignatius
Regio’s Arnhem/Nijmegen en Zuid-Veluwe en koren Kanker in Beeld Oost-Nederland

Jef Verhoeven
Regio Midden Brabant

Theo Brakeboer
Regio deel van Zuid-Holland (Zuidwesten)

Yolanda Lettinck
Regio Het Gooi/Hilversum/Weesp, het noorden van Noord-Holland, incl. Amsterdam en het noorden van Zuid-Holland

Rob Didden
Regio’s Den Bosch, Eindhoven en een deel van Zuidoost-Brabant

Nico de Voogt
Regio’s West-Brabant, Zeeland en Dordrecht/Hardinxveld-Giessendam

Jan Letterie
Regio deel van Zuid-Holland (Zuidoosten)

Christiaan Eckhart
Regio Haarlem/Bloemendaal/Santpoort

Albert van der Zijpp
Groningen, Friesland en Drente

Giel van der Speld
Regio Utrecht, Amersfoort, Houten, Baarn

Lia Denis- van Tinteren

Waarom zou je consul worden?

Als u interesse hebt in een afwisselende vrijwilligersbaan, waarbij u als vertegenwoordiger van een nationale organisatie kunt netwerken , bezig bent met uw passie en die van de koren, en veel kunt leren ook voor uw eigen koor neem dan tijdens kantooruren (ma-vr 9.00 tot 12.00 uur) contact met het hoofd van het bondsbureau van de KBZON.

Reactie van een van de consuls van de KBZON:

Eén à tweemaal per jaar is er een consulbijeenkomst, waar ervaringen en ideeën worden uitgewisseld en men wordt “bijgespijkerd” door het bestuur van de bond. Ook is er veel gelegenheid om met de andere consuls te praten.

Juist door de verscheidenheid van koren in je regio krijg je een  aardig inzicht in diverse muziekstijlen. Vaak krijgt men een uitnodiging om een concert bij te wonen en kan men zelf horen wat er allemaal op koorgebied wordt gepresteerd, en dat is veel! En is er een jubileum of andere festiviteit, dan wordt de consul vaak  gevraagd een woordje te zeggen en de jubilaris of het bestuur iets te overhandigen.

Uiteraard is dit vrijwilligerswerk, maar een kilometervergoeding is er  natuurlijk wel. U kunt met uw inbreng een goede band met de koren opbouwen, wat de bond ten goede komt.

Het is werk dat veel voldoening geeft.

Consul: de persoonlijke lijn tussen koor en kbzon

Waarom zou je consul worden?

Als u interesse hebt in een afwisselende vrijwilligersbaan, waarbij u als vertegenwoordiger van een nationale organisatie kunt netwerken , bezig bent met uw passie en die van de koren, en veel kunt leren ook voor uw eigen koor neem dan tijdens kantooruren (ma-vr 9.00 tot 12.00 uur) contact met het hoofd van het bondsbureau van de KBZON.

Reactie van een van de consuls van de KBZON:

Eén à tweemaal per jaar is er een consulbijeenkomst, waar ervaringen en ideeën worden uitgewisseld en men wordt “bijgespijkerd” door het bestuur van de bond. Ook is er veel gelegenheid om met de andere consuls te praten.

Juist door de verscheidenheid van koren in je regio krijg je een  aardig inzicht in diverse muziekstijlen. Vaak krijgt men een uitnodiging om een concert bij te wonen en kan men zelf horen wat er allemaal op koorgebied wordt gepresteerd, en dat is veel! En is er een jubileum of andere festiviteit, dan wordt de consul vaak  gevraagd een woordje te zeggen en de jubilaris of het bestuur iets te overhandigen.

Uiteraard is dit vrijwilligerswerk, maar een kilometervergoeding is er  natuurlijk wel. U kunt met uw inbreng een goede band met de koren opbouwen, wat de bond ten goede komt.

Het is werk dat veel voldoening geeft.

Consul: de persoonlijke lijn tussen koor en kbzon