Consuls

De persoonlijke lijn tussen koor en bondsbestuur.

De KBZON is de nationale korenbond die zorgt dat de koren zich alleen met hun passie voor de koormuziek hoeven bezig te houden. Persoonlijk advies en begeleiding op maat vinden we essentieel. Naast de ondersteuning van het bureau heeft de KBZON daarom consuls aangesteld die als contactpersoon en adviseur fungeren voor al uw koorvragen. Er is altijd iemand voor u beschikbaar.

 

Wat kan deze consul voor een koor betekenen?

  • Is er een jubileum of andere festiviteit, dan wordt de consul vaak gevraagd een woordje te zeggen en de jubilaris of het bestuur iets te overhandigen.
  • Zo eenmaal per  jaar neemt de consul telefonisch contact op met het koor of de consul iets kan betekenen voor het koor. Afhankelijk van de behoefte volgt een vervolgafspraak.
  • Per regio organiseert de consul iedere 2 jaar een regiobijeenkomst  van bestuurders van alle koren in die regio.
  • Er kan dan met de besturen worden gesproken over allerhande zaken: bestuurszaken, juridische zaken, dirigenten en begeleiding overeenkomsten, adviezen over verzekeringszaken, mogelijkheden van het service contractbureau, verhuur van koormuziek, andere producten en diensten dat het bureau u kan bieden, info over do’s en donts van kopiëren en Femu. Ondersteuning en advisering bij het organiseren van activiteiten. Doel van deze bijeenkomst is inventarisatie van behoeften van de koren en stimuleren van samenwerking.
  • Als er echte bestuurs- of financiële problemen zijn, wordt er een afspraak gemaakt om alles te inventariseren en contact met de bond opgenomen.
  • Zijn de problemen te groot voor een consul, dan komt er een bestuurslid van de bond. Altijd is het zo dat het bestuur van een koor de verantwoordelijkheid heeft. De bond geeft adviezen, geen wetten. Er is dus altijd een luisterend oor, waarbij er altijd mogelijkheden zijn van doorverwijzing.

Kortom de consul zorgt voor de persoonlijke lijn en aanspreekpunt tussen koor en kbzon

Overzicht consuls

Hieronder een overzicht van de consuls van de KBZON. Er staat een indicatie bij van de regio’s waarvoor ze met name actief zijn, maar in overleg kunnen ze u ook in een andere regio ondersteunen.

Als u contact wilt met een consul, bel dan een van onderstaande consuls op of stuur  een e-mail naar info@kbzon.nl Er is via het bureau altijd iemand beschikbaar voor contact of advies.

Theo Brakeboer 06-39482063
Regio deel van Zuid-Holland (Zuidwesten)

Yolanda Lettinck 06-12238787
Regio Het Gooi/Hilversum/Weesp, het noorden van Noord-Holland, incl. Amsterdam en het noorden van Zuid-Holland

Nico de Voogt 06-50213609
Regio’s West-Brabant, Zeeland en Dordrecht/Hardinxveld-Giessendam

Jan Letterie 010-4588524
Regio deel van Zuid-Holland (Zuidoosten)

Christiaan Eckhart 06- 53247035
Regio Haarlem/Bloemendaal/Santpoort

Giel van der Speld 033-4758290
Regio Utrecht, Amersfoort, Houten, Baarn

Lia Denis- van Tinteren 06-24785156

Regiodeel van Noord-Brabant

Waarom zou je consul worden?

Als u interesse hebt in een afwisselende vrijwilligersbaan, waarbij u als vertegenwoordiger van een nationale organisatie kunt netwerken , bezig bent met uw passie en die van de koren, en veel kunt leren ook voor uw eigen koor neem dan tijdens kantooruren (ma-vr 9.00 tot 12.00 uur) contact met het hoofd van het bondsbureau van de KBZON.

Reactie van een van de consuls van de KBZON:

” Elk jaar is er een consul- en een themabijeenkomst, waar ervaringen en ideeën worden uitgewisseld en men wordt bijgespijkerd door het bestuur van de Korenbond. Ook is er veel gelegenheid om met andere consuls te praten “

Juist door de verscheidenheid van koren in je regio krijg je een  aardig inzicht in diverse muziekstijlen. Vaak krijgt men een uitnodiging om een concert bij te wonen en kan men zelf horen wat er allemaal op koorgebied wordt gepresteerd, en dat is veel! En is er een jubileum of andere festiviteit, dan wordt de consul vaak  gevraagd een woordje te zeggen en de jubilaris of het bestuur iets te overhandigen.

Uiteraard is dit vrijwilligerswerk, maar een kilometervergoeding is er  natuurlijk wel. U kunt met uw inbreng een goede band met de koren opbouwen, wat de bond ten goede komt.

Het is werk dat veel voldoening geeft.

Consul: de persoonlijke lijn tussen koor en kbzon