Missie & Visie

De KBZON stelt koren in staat zich geheel te wijden aan hun passie: zingen.

De KBZON werkt samen met partners om het diensten- en productaanbod veelzijdig, flexibel en betaalbaar te houden.

De slogan van de KBZON is: KBZON uw partner in koorpassie

Doel

De KBZON stelt zich ten doel:

Het bevorderen, stimuleren en ondersteunen van de actieve koorzangbeoefening.
Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het onderhouden van contacten met de bij haar als lid aangesloten verenigingen;
  2. het bevorderen van onderlinge uitwisseling van ervaring;
  3. het verstrekken van adviezen op muzikaal, financieel en bestuurlijk terrein.