Bijeenkomsten september en oktober.

17 september: Online themabijeenkomst voor koorbestuurders (zoommeting 19.00-21.00 uur).
Hoe gaan we vanaf september weer samen zingen?
Aan de hand van verschillende thema’s werken we gezamenlijk aan goede vormen en oplossingen om weer samen te zingen.
Je kunt je aanmelden tot 14 september via info@kbzon.nl onder vermelding van koornummer/koornaam/ voor en achternaam deelnemer(s)
Na aanmelding ontvang je een mail met zoomlink en de vraag welke thema’s of vragen voor jouw koor op dit moment belangrijk zijn. In groepen wisselen we dilemma’s, tips en handvatten uit.

31 oktober: Gelderlandfabriek Culemborg: ALV KBZON +
met vaststelling contributie, jaarstukken, benoemen nieuwe bestuursleden en samen de toekomst bespreken en wat nodig is in deze Coronatijd. Intentie is om een deskundige op het gebied van ventilatie en corona meer duidelijkheid te laten geven over dit onderwerp.
De stukken worden begin oktober verspreid.
Aanmelding tot 24 oktober via info@kbzon.nl onder vermelding van koornummer/koornaam/ voor en achternaam bestuurder(s)