KBZON actueel

Van Var naar Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie)

De ontwikkelingen rondom het nieuwe systeem van overeenkomsten bij afschaffing van de VAR zijn zeer dynamisch.

Dat betekent dat het op dit moment nog niet eenduidig is vast te stellen op welke wijze zich musici, dirigenten, koren, orkesten en andere betrokkenen zoals tussenpersonen zich jegens elkaar het beste kunnen gedragen teneinde te voorkomen dat dienstverlening over en weer tot ongewenste fiscale of civiele gevolgen zou kunnen leiden.

De verwachting is dat er in  oktober een publicatie volgt  over deze kwestie.

 Jurist Ton Lamers

Extra ingelaste ALV op 26 november 2016

Beste bestuurders lidkoren KBZON,
Tijdens de ALV KBZON 2016 is medegedeeld  dat de KBZON met verschillende bonden bezig is om concrete plannen te ontwikkelen  om beter te gaan samenwerken.
Het betreft 2 plannen:
Een project om de servicecentra van diverse bonden in de toekomst samen te laten gaan  en een ander project om de VNK (Vereniging van Nederlandse Koren) een nieuw leven te geven.
Inmiddels zijn beide  projecten  uitgewerkt in een notitie Dutch Choral Association en een notitie Shared Service Center.
Tijdens een extra ALV van de VNK zal  er op 16 december 2016 een beslissing worden voor het definitief goedkeuren van beide notities en opstarten van beide projecten.
Graag willen van  u als lid van de KBZON weten wat u van deze plannen vindt en uw instemming  vragen. Binnenkort ontvangt u informatie over de locatie.

Voor nadere informatie klik hier

 

 

 

Concertgebouw Amsterdam

Koninklijk Korenfestival 2016

16 mei jongstleden heeft in het Concertgebouw te Amsterdam het evenement Koninklijk Korenfestival plaatsgevonden, georganiseerd door de korenbond KBZON en in samenwerking met onder andere Sing Along Events. Het evenement was een doorslaand succes voor de ruim vijftig deelnemende koren uit geheel Nederland en kende een warme belangstelling van een grootschalig publiek. Hierbij een korte impressie van deze bijzondere dag. lees verder