KBZON actueel

VNK: Teveel betaalde BTW terug vragen

Dirigenten die tot nu toe het hoge BTW-tarief van 21% bij koorbesturen in rekening hebben gebracht, en vervolgens afgedragen, kunnen bij de belastingdienst een verzoek indienen om teruggaaf van teveel betaalde BTW met terugwerkende kracht tot 1 juni 2012. Dit moeten dirigenten zelf doen en niet penningmeesters van koren. De VNK tekent hierbij in een reactie aan dat het logisch is dat dit in goed overleg tussen dirigent en koren gebeurt.

De reële kans op teruggaaf van BTW-premie blijkt uit antwoorden van het ministerie van Financiën op aanvullende vragen van de VNK, naar aanleiding van het eerder genomen besluit van de staatssecretaris om het lage BTW-tarief (6%) voor dirigenten van toepassing te verklaren als vaststaat dat de repetities samenhangen met en noodzakelijk zijn voor optredens. Dat is inmiddels ook te vinden via google.nl, op ‘besluit tabel 1 omzetbelasting’.

Bij diverse korenbonden vroeg men zich tevens af of ook andere medewerkers die in artistieke zin betrokken zijn bij de voorbereiding van een concert (zoals choreografen) in aanmerking komen voor het verlaagde BTW-tarief. Het antwoord van het ministerie is duidelijk: ‘Neen’! Dit betekent dus dat niet alleen choreografen, maar ook vaste pianisten niet het lage BTW-tarief in rekening kunnen brengen. Het ministerie merkt daarover het volgende op: ‘Als een begeleider dezelfde prestatie verricht als een dirigent (bedoeld wordt dus een vervangende of de tweede dirigent) voor het leiden van repetities die samenhangen met publieke optredens, dan geldt ook daarvoor het verlaagde BTW-tarief voor uitvoerende kunstenaars. Verricht een begeleider andere prestaties, dan is daarop het BTW-tarief van 21% van toepassing.’

Bewijslast

Een andere vraag is of en zo ja waarom de ‘bewijslast’ bij de dirigent ligt, namelijk dat  de dirigent(e) moet (kunnen) aantonen dat de repetities in samenhang moeten worden gezien met een of meer uitvoeringen. Het ministerie verwijst in zijn antwoord naar de reactie van de staatssecretaris over de Kamervragen die over de BTW-problematiek zijn gesteld. Hij voegt er in zijn antwoord aan de VNK nog het volgende aan toe: ‘Voor de toepassing van het juiste BTW-tarief zal voor de Belastingdienst duidelijk moeten zijn dat het koor één of meer publieke optredens verzorgt. Dirigenten kunnen dit aantonen door een schriftelijke verklaring van het koor te bewaren in hun administratie waaruit dit blijkt.’

De VNK beveelt dan ook koorbesturen aan ervoor te zorgen dat dirigenten over zo’n verklaring beschikken.

naamloos

Kerstvakantie

In verband met de feestdagen is het bureau gesloten van woensdag 24 december 2014 tot maandag 5 januari 2015.

Wij wensen jullie fijne kerstdagen en een gezond en muzikaal 2015 toe