KBZON actueel

algemeen

Advies dirigententarieven 2015

Tarieven koordirigenten
Evenals voorgaande jaren is binnen de VNK stilgestaan bij de advisering over de dirigententarieven in het komend jaar. De algemene conclusie was en is dat het aanbeveling verdient de “nullijn” te adviseren en deze dus te handhaven. Dit in verband met de “bevriezing” van inkomens in de cultuursector, dalende ledenaantallen, dalende subsidies en kostenstijgingen.

lees verder

algemeen

VNK: Teveel betaalde BTW terug vragen

Dirigenten die tot nu toe het hoge BTW-tarief van 21% bij koorbesturen in rekening hebben gebracht, en vervolgens afgedragen, kunnen bij de belastingdienst een verzoek indienen om teruggaaf van teveel betaalde BTW met terugwerkende kracht tot 1 juni 2012. Dit moeten dirigenten zelf doen en niet penningmeesters van koren. De VNK tekent hierbij in een reactie aan dat het logisch is dat dit in goed overleg tussen dirigent en koren gebeurt.

lees verder