KBZON actueel

Zangverbod wordt mogelijk een ‘dringend advies’

23 NOVEMBER 2020 Bronvermelding : www.koornetwerk.nl 

Mogelijk wordt het verbod op samen zingen vanaf 1 december een ‘dringend advies’. Het verbod is namelijk niet overgenomen in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Die moet zich daar nog wel over buigen. Het zang- en schreeuwverbod stond voorheen in de regionale noodverordeningen. De nieuwe Tijdelijke…

Lees verder

Koornetwerk Nederland: ‘Achteloos zangverbod heeft grote gevolgen’

‘Mijn koor heeft zichzelf vanavond opgeheven’. Een bericht dat dinsdagavond te lezen was op de sociale media. Het toont de directe en pijnlijke impact aan van het nieuwe verbod op zingen. Helaas is dit niet het enige koor dat de handdoek in de ring gooit. Koren zijn moegestreden en worden hard geraakt door het uitzichtloze verbod op zingen. ‘Er komen geen nieuwe maatregelen’, zo luidde de boodschap nog in de persconferentie van afgelopen dinsdag. Terug naar de situatie van 13 oktober dus? Nee. Een paar minuten later draaide het kabinet een fikse koude douche open. Plotseling was er een verbod op samen zingen voor amateurkoren. Je moest daarvoor wel kijken op de website Rijksoverheid.nl, want daar was het besluit over een hele grote sector ergens achteloos weggestopt.

Lees verder.

Amateurkoren mogen nog niet samen zingen

Op deze pagina van de website van de Rijksoverheid verscheen op 17 november het bericht dat zingen in groepsverband nog verboden is, behalve voor beroepskoren, kinderen tot en met 12 jaar en nog een paar uitzonderingen. Een zeer teleurstellend bericht. Tijdens de persconferentie was te horen dat de gedeeltelijke lockdown doorgaat, maar dat de extra maatregelen van ingetrokken werden. Op basis van een advies van het OMT van 3 november blijft het verbod op samen zingen (met meer dan 2 mensen) voor amateurkoren echter van kracht.

Zowel Koornetwerk Nederland als KBZON missen de onderbouwing voor dit kabinetsbesluit. Koornetwerk werkt als spreekbuis van de koorsector hard aan duidelijkheid en meer perspectief. We houden jullie op de hoogte.

Voor nadere informatie zie www.koornetwerk.nl of neem tijdens kantooruren contact op met het bureau van de KBZON: 0492-387223 ( 9.00-12.00 uur)

Studie naar uitbraken bij vijf koren: heel belangrijk maar nog niet afgerond

Op 3 november 2020 berichtte Koornetwerk Nederland over de gevolgen van de aangescherpte maatregelen voor de koorwereld. De boodschap was dat amateurkoren vooralsnog twee weken lang niet mochten samenkomen om te repeteren. In die periode – 4 november tot 19 november 2020 – zitten we.

Daarnaast, dus geheel los van dit verbod, was er een advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet om zingen ‘in elke context’ te ontraden. Mét de mededeling dat het kabinet zich ging beraden op het advies. Het advies kwam ook voor Koornetwerk Nederland als een verrassing. Koornetwerk Nederland heeft aangegeven uit te zoeken waar dit advies vandaan komt en wat dit voor de koorsector wel of niet gaat betekenen

Klik hier voor meer informatie.