KBZON actueel

Gratis Webinar WBTR voor achterban Koornetwerk Nederland

Met ingang van 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet is vooral ontworpen voor stichtingen en verenigingen die met publiek geld werken. Zij worden onder een strenger bestuurlijk regime geplaatst om in de toekomst misstanden te voorkomen. Enkele bepalingen uit de nieuwe wet zijn ook relevant voor andere verenigingen en stichtingen als daarin grote geldsommen omgaan. Dan moet de bestuurlijke structuur helder zijn.

Op dinsdag 6 april a.s. om 19.00 uur kunnen korenbonden en alle koren die via hen zijn aangesloten bij Koornetwerk Nederland deelnemen aan een gratis online Webinar, waarin de WBTR en de consequenties voor bestuurders worden uitgelegd. Voor en tijdens het Webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Meer informatie (o.a. een korte uitleg over artikelen van de WBTR die voor koren van belang zijn), is te vinden op de website van Koornetwerk Nederland.

Grip op de toekomst van je vereniging

KBZON organiseert in coronatijd online workshops met informatie en inspiratie rond onderwerpen waar koren in deze coronacrisis mee worstelen. Vanaf februari 2021 vinden deze online inspiratiesessies maandelijks plaats, zolang als er behoefte aan is.

Op dinsdag 23 maart van 19.00 tot 21.00 uur verzorgt Hans Noijens (specialist cultuurparticipatie bij LKCA) een werksessie voor koorbestuurders en dirigenten met als thema ‘Weer grip op de toekomst van je vereniging’. Mogelijk heb je in deze tijd van stilstand en corona-maatregelen het gevoel dat je nauwelijks nog invloed hebt op de toestand van je koor, of  misschien vrees je zelfs voor de toekomst van je vereniging? Juist dan is het zinvol om je goed voor te bereiden op het moment waarop je weer gaat opstarten met live repetities en uitvoeringen. Misschien ziet je koor er tegen die tijd wel heel anders uit dan een jaar geleden, en is het nodig om een andere koers gaan varen. Voor het uitstippelen van die koers kun je deze rustige tijd goed gebruiken. Want hoe scherper je in beeld hebt wat je straks wilt gaan doen en hoe je dat wilt doen, hoe beter je erin zult slagen om dat ook te realiseren.

 

lees verder

VOL – aanmelden niet meer mogelijk. Webinar ‘Online repeteren – hoe hou je het leuk?’ op 27 februari

KBZON organiseert in coronatijd maandelijks een inspirerende online workshop met informatie en inspiratie rond onderwerpen waar koren in deze coronacrisis mee worstelen. Vanaf februari 2021 zullen deze online inspiratiesessies maandelijks plaatsvinden, zolang als er behoefte aan is.

De eerste bijeenkomst, met als thema online repeteren, zal zijn op zaterdag 27 februari aanstaande van 10.00 tot 11.30 uur. Zangcoach Juliette Dumore (www.dumosound.nl) en koordirigent Don Henken (www.donhenken.nl) hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis gespecialiseerd in het online lesgeven en repeteren. In dit webinar laten ze je op een heel praktische manier kennismaken met hun manier van werken. Daarbij doe je inspiratie op om als koor je repetities verrassend en gevarieerd te houden, en je krijgt diverse tips & trics om er voor te zorgen dat je koorleden -ook al kunnen ze elkaar niet horen zingen- echt contact maken en plezier beleven aan de online repetities. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deelname aan het webinar is gratis voor leden en dirigenten van koren die zijn aangesloten bij KBZON. Het is noodzakelijk om je vooraf aan te melden via info@kbzon.nl. Vermeld daarbij s.v.p. koornaam, koornummer, en het aantal personen (maximaal 3 personen inclusief dirigent) dat wil deelnemen. Heb je een specifieke vraag over online repeteren waarop je graag een antwoord wilt? Stel deze dan liefst vooraf per mail, bij de aanmelding voor dit webinar.

Voor deze bijeenkomst maken we gebruik van het (gratis) online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je een link waarmee je toegang krijgt tot het webinar, plus instructies voor installatie en het gebruik van Zoom.

Dirigenten tarieven 2021

(versie 10 januari 2021)
Koornetwerk brengt ieder jaar een advies uit over de tarieven als het gaat om tarieven (uurvergoeding) voor zakelijke dienstverlening (opdrachtovereenkomsten) van koordirigenten voor repetities en concerten. Uitgangspunt bij dit advies is, dat betrokken partijen (koorbestuur en dirigent) in alle gevallen vrij zijn om hun onderlinge betrekking te regelen zoals zij wensen. Onderstaande tarieven bieden alleen een houvast/richtlijn met betrekking tot de uurvergoeding. Uitgangspunt zijn de kwalificaties op basis van de opleiding van de dirigenten. De grootte van het koor, leeftijd, ervaringsjaren, gevolgde cursussen of masterclasses zijn buiten beschouwing gelaten. De tarieven betreffen bedragen per repetitie-uur. Bij dit bedrag is een standaard vergoeding voor de voorbereiding inbegrepen, zodat deze niet apart hoeft te worden berekend.

Dirigenten tarieven 2021                                                     (Bron Koornetwerk Nederland)