KBZON stelt koren in staat zich geheel te wijden aan hun passie: zingen.

We werken samen met partners om het diensten- en productaanbod veelzijdig, flexibel en betaalbaar te houden

 


KBZON Nieuws


12 oktober: Inspiratiedag voor amateurkunstgroepen

KBZON organiseert in samenwerking met ZIMIHC en Rabo ClubSupport een landelijke netwerkdag op zaterdag 12 oktober 2024.In de ochtend speelt Durven & Doen de interactieve voorstelling ‘Tenminste houdbaar tot...’. Met humor en kennis van zaken gaan zij in op hoe toekomstproof je vereniging is, en hoe je flexibel kunt inspelen op veranderende omstandigheden als teruglopende organisatiekracht en vergrijzing. Door de theatrale aanpak word je je bewust van mogelijk belemmerende overtuigingen, en neem je nieuwe energie en praktisch bruikbare tips mee terug naar je eigen vereniging.In de middag zijn er inspirerende workshops over Modern besturen, Ledenbinding en Fondsenwerving, en is er gelegenheid om te netwerken. Een uitgelezen kans dus voor koorbesturen en commissieleden om nieuwe ideeën op te doen, ervaringen en good practices uit te wisselen, en te horen hoe het er bij andere disciplines aan toegaat. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Lees meer »

Pilot met jongerengroepen trekt veel belangstelling

6 koren gaan na de zomervakantie vol energie aan de slag met de oprichting van hun eigen kangoeroekoor. Ze zijn geselecteerd uit de kleine 20 aanmeldingen die binnenkwamen na een oproep van Koornetwerk Nederland en de korenbonden KCZB, KBZON en BALK in april van dit jaar. De 6 kangoeroekoren worden een jeugdafdeling van het ‘grote’ koor. Voor de oprichting krijgen ze kennis, kunde én (financiële) middelen aangereikt.

Lees meer »

Intensievere samenwerking bonden krijgt andere route

In december 2022 hebben de korenbonden BALK, KBZON en KCZB de intentie uitgesproken om gezamenlijk een nieuwe korenorganisatie op te richten met o.a. een breder bereik, een sterkere klantgerichtheid, een grotere zichtbaarheid en meer slag- en innovatiekracht. Een open, frisse en bruisende organisatie, die kan inspelen op de eisen van een nieuwe tijd.

Lees meer »

De fusie: een kwestie van overleven

Teruglopende ledenaantallen, vergrijzing, een klank die niet meer in balans is, de bodem van de kas die in zicht komt… Is samengaan met een ander koor dé oplossing? Hoe moeilijk is dat? Welke artistieke, culturele en bestuurlijke barrières moet je overwinnen? En is het dan ook ‘klaar’? We nemen drie recente korenfusies van KBZON-koren onder de loep.

Lees meer »