Actueel

Mag je nou wel of niet fotograferen en filmen bij concerten en evenementen? De invoering van de nieuwe privacyregels binnen de AVG lijkt een dwingende

Lees meer

Op 5 juli heeft het bestuur van de KBZON ingestemd met de benoeming van Piet Roorda tot voorzitter van de KBZON. Piet is op verschillende

Lees meer

Algemene Verordening Gegevens bescherming Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht voor alle organisaties die gegevens van personen in

Lees meer

De afgelopen 2 maanden hebben al 4 van de 6 provinciale bijeenkomsten plaats gevonden in Ede, Helmond, Roosendaal en Zwolle. Deze bijeenkomsten waren allemaal drukbezocht, we

Lees meer