KBZON stelt koren in staat zich geheel te wijden aan hun passie: zingen.

We werken samen met partners om het diensten- en productaanbod veelzijdig, flexibel en betaalbaar te houden

 

 Inschrijven Nieuwsbrief

* indicates required

KBZON Nieuws


De fusie: een kwestie van overleven

Teruglopende ledenaantallen, vergrijzing, een klank die niet meer in balans is, de bodem van de kas die in zicht komt… Is samengaan met een ander koor dé oplossing? Hoe moeilijk is dat? Welke artistieke, culturele en bestuurlijke barrières moet je overwinnen? En is het dan ook ‘klaar’? We nemen drie recente korenfusies van KBZON-koren onder de loep.

Lees meer »

KoorEvent Klooster Graefenthal

In samenwerking met het schilderachtige Klooster Graefenthal in Goch (net over de grens bij Nijmegen) organiseert KBZON op zondag 24 september 2023 een geheel verzorgde dag voor koren in alle genres die het leuk vinden om elkaar te ontmoeten op een bijzondere locatie en hun passie voor koorzang met elkaar te delen. Deelnemende koren kunnen de sterren van de hemel zingen op één van de twee sfeervolle podia, en natuurlijk ook ontspannen luisteren naar de andere optredens. De dag wordt geopend met een inspirerende workshop, en afgesloten met een smakelijk grill buffet. 

Lees meer »

Op weg naar een nieuwe organisatie voor amateurzang

Beste zangers, besturen en professionals van de KBZON-koren. BALK, KBZON en KCZB gaan samen op weg naar één nieuwe korenorganisatie. Dat bijzondere voornemen staat in een intentieverklaring waaronder de besturen van de drie korenbonden op 3 december 2022 hun handtekening hebben gezet. Daarmee willen we naar een betere dienstverlening voor onze zangers en inspelen op de eisen van een nieuwe tijd.

Lees meer »

1,5 miljoen voor sterkere amateurkunstgroepen!

Een waardevolle ontwikkeling: het ministerie van OCW maakt structureel geld vrij om amateurkunstgroepen sterker en vitaler te maken. Daarmee laat ze concreet zien waarde te hechten aan wat koren, toneelverenigingen en andere amateurkunstgroepen betekenen voor mensen en de samenleving. Voor 2022-2023 is er 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘herstelsteun’ en er komt nog meer aan.  

Lees meer »