Fondsen en subsidies


 

Subsidie FCP voor vernieuwen cultuurmaken
Het Fonds CultuurParticipatie kent een subsidieregeling voor vernieuwende culturele projecten in de vrije tijd. Daarin onderscheidt het FCP twee soorten projecten: eenmalige projecten waarin een koor of andere cultuurorganisatie iets nieuws wil uitproberen, of projecten waarbij ze een nieuwe samenwerking aangaan. Benieuwd of je project in aanmerking komt? Neem dan contact op!

 

Wat is De Fondspot?
Hilda Baptist van ‘De Fondspot’ kan jullie als vereniging of stichting helpen de juiste fondsen te vinden om je project te kunnen realiseren.

Dankzij jarenlange ervaring in het aanvragen van subsidies voor een grote korenorganisatie in Nederland weet zij de juiste potjes en fondsen te vinden om een aanvraag te doen.

 

Herstelsteun amateurkunst 2022

Het ministerie van OCW stelt 1,5 miljoen beschikbaar voor herstelsteun aan amateurkunstgroepen (verenigingen en andere verbanden). Naast een voortzetting van de landelijke steun via koepels is er ook budget voor lokaal maatwerk via provincies/provinciale instellingen.

Lees hier meer