Buma zaken

 

KBZON heeft via Koornetwerk Nederland een contract met Buma afgesloten voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek. Deze collectieve overeenkomst levert u een substantieel voordeel op: als lid van KBZON betaalt u in 2024 voor een onbeperkt aantal uitvoeringen per jaar per koorlid slechts € 3,80 inclusief btw.
Ter vergelijking: het normale Buma-tarief (na korting) bedraagt in 2024 per koorlid per jaar: € 5,57 (voor maximaal 3 optredens) of € 11,13 (voor een onbeperkt aantal uitvoeringen). Deze bedragen zijn exclusief btw.

Let op: voor toepassing van de collectieve BUMA-overeenkomst voor amateurkoren geldt de volgende uitzondering:
Een koor dient rechtstreeks met BUMA een licentie af te sluiten indien voor een uitvoering professionals (vocalisten/instrumentalisten) worden ingehuurd, waarbij:
   - de gage / uitkoopsom per professional hoger is dan € 1.000 (excl. btw),
   - het totaal aan gages / uitkoopsommen meer bedraagt dan € 10.000 (excl. btw), en/of
   - een entreeprijs wordt geheven van meer dan € 25,- (excl. btw).
Meer informatie over auteursrechten en de collectieve Buma-regeling via Koornetwerk Nederland vindt u op https://koornetwerk.nl/auteursrechten/.

 

Koren dienen te allen tijde gebruik te maken van originele en rechtmatig verkregen bladmuziek, tenzij ze muziek zingen uit het zogeheten publieke domein (van componisten/tekstschrijvers die langer dan 70 jaar dood zijn). Alleen in zeer specifieke gevallen mag een auteursrechtelijk beschermde partituur gekopieerd (of gedigitaliseerd) worden, mits het koor daarvoor een licentie additioneel kopiëren heeft afgesloten bij FEMU (zie https://femu.nl/gebruiker).

KBZON en Koornetwerk Nederland hebben geen collectieve afspraken met FEMU.

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Ramon van den Boom (directeur KBZON), via ramonvandenboom@kbzon.nl.