WBTR

 

Sinds 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Delen van de wet gelden ook voor kleine verenigingen en stichtingen, zoals zangkoren.

Op 6 april 2021 verzorgde Advocatenkantoor Dirkzwager voor leden van Koornetwerk Nederland een Webinar over de WBTR. Hierin werden de hoofdlijnen van de nieuwe wet besproken, en daarnaast werd ingegaan op de grondbeginselen van goed bestuur. In de kern kwam deze presentatie erop neer dat besturen integer en controleerbaar dienen te handelen. Doet men dat niet dan kunnen bestuursleden collectief of individueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. De WBTR scherpt deze bestuurlijke verplichtingen verder aan en stelt eisen aan de statuten van een vereniging of stichting.

Dat wil echter niet zeggen dat een statutenwijziging meteen noodzakelijk is: bij een eerstvolgende aanpassing van de statuten kan de notaris de vereisten van de WBTR daarin meenemen. Wel is het voor elke vereniging of stichting verstandig om zijn procedures (statuten, huishoudelijk reglement, afspraken, werkroutines) nog eens na te lopen op risico´s van wanbestuur. Onderstaande informatie kan daarbij behulpzaam zijn:

 

 • De checklist die Advocatenkantoor Dirkzwager heeft opgesteld om te kijken wat verenigingen en stichtingen moeten doen om WBTR-proof te zijn kun je hier downloaden.
 • Tijdens het Webinar kwamen er via de chat veel vragen van deelnemers. Een overzicht met antwoorden op de meest gestelde vragen is hier te vinden.
 • De volledige PowerPoint van de presentatie is hier te vinden.
 • Wilt u het complete Webinar terugkijken, klik dan hier.

   

  Ook de Vereniging voor vrijwilligers NOV heeft een handige checklist met toelichting gemaakt voor verenigingen en stichtingen om aan de WBTR te voldoen. Daarbij worden ook diverse praktische tips gegeven die bijdragen aan goed bestuur.

   

  Onze verzekeringspartner Aon heeft een documentje opgesteld met aanvullende informatie over bestuurdersaansprakelijkheid en de WBTR. U kunt zich hiervoor desgewenst voordelig verzekeren via KBZON.

 

   

   

  Info Aon WBTR Bestuurdersaansprakelijkheid

  Meer informatie vindt u bij de tab verzekeringen