Waarom lid worden?

Uw vereniging hoeft zich dan alleen maar bezig te houden met haar passie voor het zingen.

U krijgt van ons adviezen op maat. Bovendien hebben we veel diensten voor koren, onder meer: verhuur van koormuziek, verloning van solisten en orkesten, verkoop van koorproducten, voordelig abonnement ZINGmagazine, pakket aan passende en goedkope verzekeringen, BUMA afdracht, gratis WA verzekering en vertegenwoordiging bij Koornetwerk Nederland.

Maar vooral: een luisterend oor met kennis van de koorwereld.

 

Lid worden

 

U betaalt in 2024:


Eénmalig inschrijfgeld van € 25,- per koor.
Contributie per lid  € 11,64

Dit bedrag is inclusief:

 • Lidmaatschap KBZON
 • Kosten BUMA-Licentie
 • Bijdrage Koornetwerk Nederland
 • Premie WA verzekering

 

Voor kinderkoren tot 17 jaar geldt een tarief van slechts € 5,55 per koorlid per jaar.

 

U  krijgt:

 • Een bureau dat maandag en dinsdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar is en zorgdraagt voor een correcte afhandeling van alle producten en diensten van KBZON. In alle gevallen wordt u zo snel mogelijk deskundig geholpen met al uw koorvragen.
 • Correcte afdracht van uw BUMA bijdrage. Aangesloten koren betalen zelf geen BUMA-rechten. Deze rechten worden door de KBZON bij collectieve overeenkomst met BUMA afgekocht tegen een laag tarief, dat in het contributiebedrag is verwerkt.
 • Gebruik van de muziekbibliotheek, waar partituren kunnen worden gehuurd (totaal 2500 verschillende koorwerken voor verschillende soorten koren). Deze service wordt in samenwerking met de KCZB gerealiseerd.
 • Verloning via het servicebureau. Als u als koor solisten, instrumentalisten, orkesten en/of koorzangers inhuurt, dan bent u op dat moment volgens de wet de werkgever en moet u zorgdragen voor de gehele administratieve verwerking en afdracht van premies (gageverklaring / loonadministratie / loonheffing aangifte + betaling / loonbelasting betalen en jaaropgave). Hier kan men niet onderuit komen door de omschrijving onkostenvergoeding. Al deze betalingen vallen onder brutoloon.
 • Via het bureau kunt u voor de volgende producten en diensten terecht: collectieve verzekeringen tegen kostprijs (bestuursaansprakelijkheid / inventaris / muziekinstrumenten / rechtsbijstand / ziekengeldverzekering van dirigent / collectieve ongevallen / evenementen), bestelformulieren of bestellingen voor oorkondes en insignes.
 • Adviezen in bestuurlijke koorproblemen (op maat). Hierbij mogelijkheden tot verwijzing.
 • Interessante workshops die uw koor verder helpen.
 • Belangenbehartiging van uw koorbelangen via nationale of overkoepelende organisaties als: Koornetwerk Nederland (KNN), Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Buma-Stemra, Kunstconnectie, Nederlands Koorfestival.
 • Bondskoren zijn tijdens repetities en concerten verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
 • Via de digitale nieuwsbrief krijgt u maandelijks actuele informatie op koorgebied.
 • Plaatsing van concerten op de website van de KBZON / informatie over belangrijke concerten / informatie over interessante workshops, ook op onze Facebookpagina.
 • Online informatie via de website van de KBZON: www.kbzon.nl
 • Interessante koorlinks.

 

Vul hier uw inschrijving online in.

Heeft u problemen met het invullen neem dan even contact met ons op.

Uitschrijven of afmelden lidmaatschap: klik hier

 

Inschrijven

Gebruik hiervoor het algemene communicatie e-mailadres. Via dit adres ontvangt u digitale post.


Wij sturen de factuur automatisch naar de penningmeester.


Het is voor ons belangrijk inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van uw vereniging. Graag uw opgave.

Bestuurssamenstelling:

Penningmeester gegevens volledig invullen a.u.b.

De factuur van KBZON gaat automatisch per mail naar de penningmeester

Secretariaat/contactpersoon gegevens volledig invullen a.u.b.

Wij vragen de contactpersoon om relevante informatie te delen met de leden.

Voorzitter

Dirigent/muzikaal leider: Deze gegevens gebruiken wij om dirigenten te kunnen informeren over educatie en activiteiten die voor hen interessant kan zijn.
Ga voor de vermelding op de Korenkaart na verzending naar de pagina Koor op de Kaart