Herstelsteun amateurkunst 2022

 

Een waardevolle ontwikkeling: het ministerie van OCW maakt structureel geld vrij om amateurkunstgroepen sterker en vitaler te maken. Daarmee laat ze concreet zien waarde te hechten aan wat koren, toneelverenigingen en andere amateurkunstgroepen betekenen voor mensen en de samenleving. Voor 2022-2023 is er 1,5 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘herstelsteun’ en er komt nog meer aan.

Koornetwerk Nederland en andere amateurkunstkoepels kregen al eerder coronasteun. Nieuw is dat er per 1 juli 2022 ook budget is voor lokaal maatwerk via provincies/provinciale instellingen. 12 provinciale instellingen en 9 koepels hebben plannen gemaakt om hun sector te versterken. Op 24 september presenteerde Koornetwerk Nederland haar plan voor de koorsector, zie https://koornetwerk.nl/herstelplan/. Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut cultuureducatie en amateurkunst) zorgt voor informatie over en verbinding van de verschillende trajecten  https://www.lkca.nl/artikel/herstelsteun2022/.

 

  Wat heb je er als koor of vocal group aan?

  Zowel Koornetwerk als KBZON bieden allerlei vormen van ondersteuning aan voor koren. Meld je vooral met jouw ideeën en wensen. Samen kunnen we kijken naar de informatie, en zoeken naar de workshops of begeleiding waar jullie het meeste aan hebben. Daarnaast is er in elke provincie een instelling die een plan heeft gemaakt en geld krijgt om de verenigingen en groepen in hun provincie verder te helpen. Hiernaast zie je een overzicht van deze organisaties en contactpersonen per provincie. Kijk op de website, benader de contactpersoon, of meld je bij ons als je meer wilt weten.

   

  Waar kun je aan denken?

  De plannen zijn gemaakt voor zes aandachtsgebieden. Daardoor liggen er kansen voor allerlei activiteiten of ambities. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe leden werven, jezelf als koor meer zichtbaar maken, coaching of begeleiding artistiek of bestuurlijk en het vinden van nieuwe vormen van samenwerking. De zes aandachtsgebieden zijn:

  1. Imago, identiteit, zichtbaarheidstimuleren ledenwerving en verjonging
  2. Herstel amateurkunstgroepen artistiek inhoudelijk
  3. Toekomstbestendig organiseren, verenigingsondersteuning
  4. Versterken professionals/kader
  5. Diversiteit en inclusie
  6. Verbinding, ontmoeting, samenwerking

  Hieronder zetten we de provinciale organisaties die zich richten op ondersteuning van de amateurkunst op een rij. Je kunt deze organisaties als koor rechtstreeks benaderen voor meer informatie over hun aanbod en diensten.

   

  Provinciale organisaties en hun vertegenwoordigers: 

   

  • Drenthe, Kunst & Cultuur – Marjelle Over, Hellen Abma
   Speerpunten: aanbieden workshops over financiering, communicatie, samenwerking; organiseren netwerkbijeenkomsten
  • Flevoland, Kunstlink – Myriam Cloosterman
   Speerpunten: organiseren lokale netwerkbijeenkomsten, vergroten zichtbaarheid d.m.v. campagne
  • Friesland, Keunstwurk – Douwe Zeldenrust
   Speerpunten: organiseren lokale ontmoetingsavonden, aanbieden trainingen dirigenten, ontwikkelen training verdieping Mienskipmethode
  • Gelderland, CultuurOost – Angela Verdurmen
   Speerpunten: aanbieden trainingen bestuurders en ondersteuners, aanbieden projecten Doe Mee in Gelderland (crowdfundingsacties), organiseren regiobrede akkoorden m.b.v. cultuurtafels
  • Groningen, KultuurLoket – Paula Mulder
   Speerpunten: ontwikkelen en aanbieden deskundigheidsbevordering artistieke professionals muziek en theater, aanbieden workshops en cursussen SSDW, PR en Marketing, Fondsenwerving, toerusten online platform Kultuurcentrale voor (online) ontmoeting
  • Limburg, Huis voor de Kunsten – Patricia Peters
   Speerpunten: organiseren trainingen voor verenigingsondersteuners, organiseren cursussen Samen Slim Deelnemers Werven, Samen Slim Vernieuwen, Branding, aanbieden impulsregeling artistieke vernieuwing en nieuwe doelgroepen
  • Noord-Brabant, Kunstloc Brabant – Evelien Nelemans, Josephine Voets
   Speerpunten: ontwikkelen tool Toekomstcheck voor organisaties, organiseren creatieve sessies met provinciale ondersteuners, ondersteunen lokale bijeenkomsten
  • Noord-Holland, PleinC – Jessica van der Sluis
   Speerpunten: organiseren regionale bijeenkomsten revitalisering, ontwikkelen en aanbieden trainingen en inspiratiesessies voor docenten en ondersteunend personeel MBO en AK-groepen
  • Overijssel, Provincie Overijssel – Willem van Bruggen, Karin Klomp
   Speerpunten: ontwikkelen zelfscan voor AK-groepen, aanbieden deskundigheidsbevordering professionals AK, aanbieden workshops en trainingen AK-groepen
  • Utrecht, ZIMIHC – Froukelien IJntema
   Speerpunten: organiseren regionale bijeenkomsten, inrichten ondersteuning informele groepen, organiseren coaching AK-groepen op maat
  • Zeeland, Cultuurkwadraat – Leo Adriaanse
   Speerpunten: organiseren Campagne Branding AK-groepen, versterken regionale ondersteuning voor AK groepen (bestuurscoaching), organiseren regio-bijeenkomsten
  • Zuid-Holland, Kunstgebouw – Rosa Schol, Soesja Pijlman
   Speerpunten: inventariseren verenigingen m.b.v. quickscan, inrichten informatie en toolbox, organiseren AK-conferentie