Intensievere samenwerking bonden krijgt andere route

Gepubliceerd op 14 februari 2024 om 12:59

In december 2022 hebben de korenbonden BALK, KBZON en KCZB de intentie uitgesproken om gezamenlijk een nieuwe korenorganisatie op te richten met o.a. een breder bereik, een sterkere klantgerichtheid, een grotere zichtbaarheid en meer slag- en innovatiekracht. Een open, frisse en bruisende organisatie, die kan inspelen op de eisen van een nieuwe tijd.

 

Gedurende 2023 is er intensief overleg gevoerd over de invulling van de nieuwe korenorganisatie, als ook over de weg ernaartoe. Gebleken is dat de visies hierop onvoldoende bij elkaar zijn gekomen om op dit moment met de drie bonden tot één nieuwe korenorganisatie te komen.

 

Onveranderd blijft dat de drie partijen inzien dat de koorwereld volop in beweging is. Unaniem staan ze nog steeds achter de ambitie om de koorsector te versterken en de dienstverlening aan koren en zanggroepen verder te verbeteren. De intentie van BALK, KBZON en KCZB blijft dan ook om deze ambitie met elkaar en met andere korenorganisaties waar te maken, in het belang van de koorwereld, door nieuwe en alternatieve manier van samenwerken te vinden.