Veel vragen over FEMU licentie

Gepubliceerd op 22 mei 2024 om 19:56

De laatste tijd krijgt KBZON veel vragen van koren die door FEMU zijn benaderd om een licentie ‘additioneel kopiëren’ bij hen af te sluiten. Met zo’n licentie kan een koor:

  • een extra kopie maken van bladmuziek of songtekst voor een enkel lid, beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek vervangen
  • deze digitaal beheren en van een tablet zingen en/of songteksten in programmaboekjes opnemen of projecteren op een scherm.

Zie voor verdere informatie de website van FEMU.

 

Is een FEMU-licentie nodig?

Ons advies is om goed na te gaan of je koor een FEMU-licentie echt nodig heeft. Dat is alleen het geval als een of meer van bovengenoemde situaties van toepassing zijn. Normaal gesproken is een FEMU-licentie niet nodig als het koor de bladmuziek aanschaft in dezelfde aantallen als het koor aan zangers heeft. Zorg er dan wel voor dat je deze bladmuziek niet digitaliseert voor gebruik op een tablet of plaatst op de website van het koor. Koop je de bladmuziek digitaal, dan is verder digitaal gebruik normaal gesproken inbegrepen en geldt die beperking niet.

KBZON raadt elk koor aan een werk dat men wil uitvoeren in dezelfde aantallen aan te schaffen als men zangers heeft. Dat is niet alleen een kwestie van goed fatsoen ten opzichte van de makers (componisten, arrangeurs, tekstschrijvers, uitgevers), maar zo blijft het voor hen ook aantrekkelijk om nieuwe songs op de markt te brengen. Zo blijft onze koorsector vitaal.

Omdat elk koor verschillend omgaat met bladmuziek heeft KBZON geen collectieve licentie-overeenkomst met FEMU gesloten. Koren die dat willen, kunnen dat individueel zelf regelen met FEMU.

 

BUMA en FEMU, wat is wat?

Een licentie voor het zingen van muziek op repetities en bij uitvoeringen is een wettelijke verplichting op basis van de Auteurswet. Die verplichting geldt voor muziek/teksten van componisten/tekstschrijvers die nog leven of korter dan 70 jaar geleden zijn overleden. De Auteurswet is bedoeld om deze makers daarvoor te vergoeden. BUMA is de schakelorganisatie die dit in Nederland regelt. Zij int bij Nederlandse gebruikers de premie en betaalt deze door aan de rechthebbenden, wereldwijd. In de contributie die een koor betaalt aan KBZON is de verschuldigde BUMA-premie inbegrepen.

De FEMU is in het leven groepen door de verenigde muziekuitgevers in Nederland. Hun licentie is niet wettelijk verplicht en uitsluitend afhankelijk van hoe een koor handelt. Ook vertegenwoordigt FEMU niet alle uitgevers wereldwijd. FEMU heeft geen opsporings- of handhavingsbevoegdheid. Maar als je eenmaal een licentieovereenkomst met hen afsluit, geef je FEMU wel het recht om op de naleving van de overeenkomst te mogen toezien.