Pilot met jongerengroepen trekt veel belangstelling

Gepubliceerd op 19 juni 2024 om 10:41

6 koren gaan na de zomervakantie vol energie aan de slag met de oprichting van hun eigen kangoeroekoor. Ze zijn geselecteerd uit de kleine 20 aanmeldingen die binnenkwamen na een oproep van Koornetwerk Nederland en de korenbonden KCZB, KBZON en BALK in april van dit jaar. De 6 kangoeroekoren worden een jeugdafdeling van het ‘grote’ koor. Voor de oprichting krijgen ze kennis, kunde én (financiële) middelen aangereikt.

 

Het pilotproject vindt plaats in het kader van het Project Kinder- en Jeugdkoorzang van Koornetwerk Nederland met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). De koren die de selectie gehaald hebben, zijn afkomstig uit de achterban van de drie korenbonden.

Het zijn:  Vocaal Ensemble Magnificat (Emmen – KCZB), CGZ De Lofstem (Emst - KCZB), Zeeuws Concertkoor (Vlissingen - KBZON), Promskoor Schiedam (onderdeel Muziekvereniging Sint Radboud - KBZON), Popkoor LEF! (Zaanstad – BALK) en Vocal Flavour (Zeewolde – BALK). Daarmee is een goede geografische spreiding over het land bereikt. De koren lopen uiteen in leeftijd, grootte én genres: van de christelijke kerktraditie, oratoria, pop tot evensongs.

Projectleider Jeugd bij Koornetwerk Nederland - Claudia Franzen - verzorgt binnenkort kick-off trainingen voor deze koren waarbij ook gebruik gemaakt wordt van de eerder gepresenteerde Blauwdruk Geef Zang Door. Deze blauwdruk geeft handvatten voor de oprichting van jeugdgroepen, niet alleen voor de kangoeroekoren, maar voor iedereen die samenzang door kinderen wil stimuleren. Tijdens de training maken de koren een stappenplan om hun project na de zomer uit te kunnen voeren.

Na de trainingen begint de werving van de zangertjes voor de kangoeroekoren. De eerste repetities worden verwacht in september/oktober. Die leiden naar een eindpresentatie in voorjaar 2025. Tijdens het hele traject zullen de deelnemende koren volop ervaringen uitwisselen en dus leren van elkaar. Het zou mooi zijn als de kangoeroekoren ook na de eindpresentatie worden voortgezet en als inspiratie dienen voor de oprichting van nog meer kangoeroekoren. Maar het gaat er vooral om dat de kinderen het plezier in samen zingen ervaren en weten door te geven.

 

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Ramon van den Boom, coördinator namens de korenbonden, ramonvandenboom@kbzon.nl of met Claudia Franzen, projectleider Jeugd- en Koorzang bij Koornetwerk Nederland, claudia.franzen@koornetwerk.nl