Samen slim deelnemers werven

 

Er wordt nog altijd volop gezongen in Nederland, alleen verbinden mensen zich minder vanzelfsprekend met ‘traditionele’ verenigingen. Om koren te ondersteunen met frisse, direct uitvoerbare ideeën voor ledenwerving en ledenbehoud, organiseert KBZON de compacte cursus Samen slim deelnemers werven. Deze cursus is ontwikkeld door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), naar succesvolle voorbeelden in de sportsector.

 

 

Na de gratis introductiebijeenkomst besluit je of jullie vereniging de cursus inderdaad wil volgen. Deze bestaat uit drie online bijeenkomsten van ca. anderhalf uur, een live-bijeenkomst op een centrale locatie, plus huiswerkopdrachten via e-learning. Aan de hand van een handig stappenplan doorloop je een traject (omgeving, persona, behoeften en aanbod), met als resultaat een concreet plan van aanpak met activiteiten en tijdslijnen, waarin is opgenomen wat je vereniging gaat doen:

  • welk aanbod ontwikkelen
  • waar kenbaar maken, reclame
  • opgenomen activiteiten van het koor plannen en uitvoeren
  • continuïteit in ondersteuning nieuwe zangers/zangeressen
  • bemensing (werkgroepen?)
  • budget / fondsenwerving

 

“De aanpak geeft veel houvast. Na afloop van de cursus ligt er een concreet plan dat uitnodigt om aan de slag te gaan.”

 

Deelnemen
Het complete traject vraagt een tijdsinvestering van circa 20 uur. Het is aan te bevelen om per koor met 2 of 3 personen deel te nemen, om de nieuwe kennis breder te delen binnen je koor. Deelname aan de cursus is gratis voor KBZON-leden. Je betaalt alleen de kosten voor toegang tot het online lesmateriaal: € 25,- euro per vereniging. Dit bedrag wordt pas in rekening gebracht wanneer je na de introductie besluit om mee te doen aan de cursus.

 

“Doordat er meerdere koren deelnemen, ontstaat een inspirerende mix van ideeën. De kans om te leren van elkaar is een grote meerwaarde.”

 

Docenten
De sessies worden geleid door Nico de Voogt (voorzitter van koor Chordanova uit Oosterhout) en Mat Teuwen (bestuurslid van koor Con Amore uit Baexem). Beiden hebben bij LKCA de training tot cursusleider ‘Samen slim deelnemers werven’ doorlopen. In 2021-2022 verzorgden zij voor KBZON al driemaal eerder deze cursus.

 

“Nico en Mat vullen elkaar uitstekend aan. Hun aanpak is enthousiasmerend en deskundig, met goede voorbeelden uit hun eigen praktijk.”

 

Praktische informatie

  • Per cursus kunnen maximaal 10 verenigingen deelnemen (met maximaal 3 personen per koor). Plaatsing in volgorde van inschrijving.
  • Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 25,- per koor (voor gebruik van het e-learning platform).

 

Complete cursus

De complete training Samen Slim Deelnemers werven omvat vijf bijeenkomsten (vier online en één live), en start in september 2023. De online bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond, de live bijeenkomst op zaterdagochtend. Lesdata zijn:

- Korte startbijeenkomst (o.a. uitleg e-learning) donderdag 14 september (online, 20.00 - 21.00 uur)
- Les 1 'Wie zijn wij?' donderdag 12 oktober (online, 20.00 - 22.00 uur)
- Les 2 'Wie zoeken wij?' donderdag 23 november (online, 20.00 - 22.00 uur)
- Les 3 'Wat bieden we?' zaterdag 20 januari (live, 10.30 - 14.30 uur)
- Les 4 'Dit gaan we doen!' donderdag 15 februari (online, 20.00 - 22.00 uur)

Deze data zijn onder voorbehoud, en kunnen op basis van de samenstelling van de groep nog worden aangepast. KBZON organiseert deze training in samenwerking met de Brabantse Bond van Muziekverenigingen. Stuur voor meer informatie een berichtje aan info@kbzon.nl, of meld uw vereniging aan via het inschrijfformulier.