Voorwaarden bij inschrijving SingAlong

 

 

Inschrijving

Door je aan te melden voor de SingAlong geef je aan met deze voorwaarden akkoord te gaan.

Na aanmelding ontvang je van KBZON een bevestiging via e-mail die jouw inschrijving definitief maakt, en is de deelnemersbijdrage verschuldigd. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

 

Afmelden door de deelnemer

Afmelden dient via e-mail te gebeuren. Bij afmelding voor de SingAlong wordt € 5,- aan administratiekosten ingehouden op het te restitueren bedrag, in verband met de kosten van elektronisch betalingsverkeer. Bij afmelding tot 1 september 2023 krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij afmelding na 1 september vindt geen restitutie meer plaats en is de volledige deelnemersbijdrage verschuldigd, in verband met de financiële verplichtingen die KBZON is aangegaan voor deze activiteit.

 

Annulering door KBZON

KBZON is gerechtigd bij onvoldoende aanmeldingen of om andere zwaarwegende redenen de SingAlong te annuleren. Mocht de SingAlong geen doorgang vinden, dan ontvang je daarvan in de tweede week van september bericht. Bij annulering door KBZON wordt de betaalde deelnemersbijdrage volledig terugbetaald.

 

Klachten

Heb je een klacht over de SingAlong? Neem dan contact op met KBZON. Wij doen ons best om je daarbij van dienst te zijn of tot een oplossing te komen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

 

Aansprakelijkheid

KBZON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de SingAlong.

 

Overig

KBZON behoudt zich het recht voor om de SingAlong inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.