Samen slim deelnemers werven

 

Er wordt nog altijd volop gezongen in Nederland, alleen verbinden mensen zich minder vanzelfsprekend met ‘traditionele’ verenigingen. Ook hebben veel koren door corona hun ledental zien teruglopen. Om koren te ondersteunen met frisse, direct uitvoerbare ideeën voor ledenwerving en ledenbehoud, organiseert KBZON de compacte cursus Samen slim deelnemers werven. Deze cursus is ontwikkeld door het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst), naar succesvolle voorbeelden in de sportsector.

Na de gratis (online) introductiebijeenkomst besluit je of jullie vereniging de cursus inderdaad wil volgen. Deze bestaat uit drie online bijeenkomsten van ca. anderhalf uur, een live-bijeenkomst op een centrale locatie, plus huiswerkopdrachten via e-learning. Aan de hand van een handig stappenplan doorloop je een traject (omgeving, persona, behoeften en aanbod), met als resultaat een concreet plan van aanpak met activiteiten en tijdslijnen, waarin is opgenomen wat je vereniging gaat doen:

  • welk aanbod ontwikkelen
  • waar kenbaar maken, reclame
  • opgenomen activiteiten van het koor plannen en uitvoeren
  • continuïteit in ondersteuning nieuwe zangers/zangeressen
  • bemensing (werkgroepen?)
  • budget / fondsenwerving

“De aanpak geeft veel houvast. Na afloop van de cursus ligt er een concreet plan dat uitnodigt om aan de slag te gaan.”

Deelnemen
Het complete traject vraagt een tijdsinvestering van circa 20 uur. Het is aan te bevelen om per koor met 2 of 3 personen deel te nemen, om de nieuwe kennis breder te delen binnen je koor. Deelname aan de cursus is gratis voor KBZON-leden. Je betaalt alleen de kosten voor toegang tot het online lesmateriaal: € 25,- euro per vereniging. Dit bedrag wordt pas in rekening gebracht wanneer je na de introductie besluit om mee te doen aan de cursus.

“Doordat er meerdere koren deelnemen, ontstaat een inspirerende mix van ideeën. De kans om te leren van elkaar is een grote meerwaarde.”

Docenten
De sessies worden geleid door twee vrijwilligers van KBZON: Nico de Voogt (voorzitter van koor Chordanova uit Oosterhout) en Mat Teuwen (bestuurslid van koor Con Amore uit Baexem). Beiden hebben bij LKCA de training tot cursusleider ‘Samen slim deelnemers werven’ met goed gevolg doorlopen. In 2021-2022 verzorgden zij voor KBZON al tweemaal eerder deze cursus.

“Nico en Mat vullen elkaar uitstekend aan. Hun aanpak is enthousiasmerend en deskundig, met goede voorbeelden uit hun eigen praktijk.”

Praktische informatie

  • De cursus start op donderdagavond 15 september 2022 (online). De overige lesdata zijn: donderdagavond 20 oktober (online), zaterdag 26 november (live op locatie) & donderdagavond 26 januari 2023 (online).
  • Deelname is mogelijk voor maximaal 6 verenigingen, met maximaal 3 personen per koor.
  • De introductiebijeenkomst is gratis. Kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 25,- per koor (voor gebruik van het e-learning platform).

Aanmelden voor de cursus kan hier.
Plaatsing in volgorde van aanmelding.