Op weg naar een nieuwe organisatie voor amateurzang

Gepubliceerd op 3 december 2022 om 11:10

Beste zangers, besturen en professionals van de KBZON-koren. BALK, KBZON en KCZB gaan samen op weg naar één nieuwe korenorganisatie. Dat bijzondere voornemen staat in een intentieverklaring waaronder de besturen van de drie korenbonden op 3 december 2022 hun handtekening hebben gezet. Daarmee willen we naar een betere dienstverlening voor onze zangers en inspelen op de eisen van een nieuwe tijd.

 

 

De intentieverklaring is de uitkomst van een serie verkennende gesprekken die het afgelopen jaar zijn gevoerd. Het gaat goed met de drie bonden. Waarom nemen we dan het initiatief voor een nieuwe organisatie?

Veranderende koorwereld
De koorwereld verandert. Genres, stijlen, invloeden en culturele achtergronden zoeken elkaar steeds meer op. Zanginitiatieven op projectbasis leiden tot boeiende kruisbestuivingen, óók met disciplines als muziek, toneel, film of beeldende kunst. En er komen steeds meer informele koorverbanden. Deze trend staat niet los van maatschappelijke ontwikkelingen en van een samenleving waarin hokjes en zuilen stilaan verdwijnen. Daarmee staat het aloude verenigingsleven onder druk.

 

Knelpunten
Daarnaast zijn er diverse knelpunten. Zo krijgt zingen op scholen veel minder aandacht dan voorheen. De positie van dirigenten en andere professionals is voor verbetering vatbaar, ook als het gaat om scholing en educatie. En natúúrlijk heeft de coronapandemie grote gevolgen gehad voor de koorwereld. Veel groepen hebben zangers verloren of zijn zelfs helemaal opgeheven.

 

Waarheen
BALK, KBZON en KCZB vinden dat deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe, krachtige organisatie die daarop kan inspelen en daarmee ook op het belang van de zanger. Elke bond beschikt over specifieke kennis en expertise. Door die te bundelen kunnen we de koorzang in Nederland toekomstbestendig maken vanuit een nieuwe, energieke koororganisatie. Het moet een inspirerende club worden waar je als koor, dirigent of zanger bij wilt horen. Andere kernwoorden die genoemd worden in de intentieverklaring: toonaangevend, laagdrempelig, professioneel, open en progressief. Maar ook: innovatief, verbindend, kwalitatief, betrouwbaar, breed toegankelijk, inclusief en digitaal.

 

Hoe verder?
Voorlopig verandert er voor de achterban nog niets in de activiteiten, de dienstverlening en de festivals van de drie bonden. Die gaan dus gewoon door. Besturen, zangers, dirigenten en professionals kunnen als vanouds terecht bij hun vertrouwde bureau/secretariaat. Het komend jaar gaan BALK, KBZON en KCZB vooral gebruiken om te zien hoe ze de nieuwe korenorganisatie inhoudelijk en organisatorisch kunnen inrichten. Uiteraard gaan de bonden met hun achterban in gesprek om hen zoveel mogelijk te betrekken bij dit proces.

In het voorjaar van 2024 kán de nieuwe organisatie er staan als het samenwerkingsproces soepel verloopt. Maar die periode is niet in beton gegoten. Voorop staat dat er een krachtige en slagvaardige organisatie moet komen. Daarvoor nemen BALK, KBZON en KCZB zoveel tijd als nodig is.

 

Meedenken?
Wie wil meedenken en inspirerende ideeën heeft: laat het ons vooral weten door een mail te sturen via info@kbzon.nl t.a.v. Piet Roorda (voorzitter KBZON). Ook voor vragen over dit bericht kun je via het info mailadres contact opnemen.

Als je de intentieverklaring helemaal wilt lezen download dan het onderstaande document.

 

Intentieverklaring Ondertekend
PDF – 2,7 MB

 

Over de drie bonden:
 BALK is de Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek. De bond vertegenwoordigt ruim 16.000 zangers van popkoren, vocal groups en muziektheatergroepen (musical, operette, opera).
 KBZON verenigt 18.000 zangers en een breed scala aan koren en zanggroepen. De bond bestaat sinds 1887 als Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland.
 KCZB is met circa 37.000 aangesloten zangers de grootste korenbond van Nederland. Die werd in 1886 opgericht als de Christelijke Zangers Bond. In 2011 kreeg de bond het predicaat ‘Koninklijk’.