Inschrijfformulier KBZON

Vul onderstaande formulier in om lid te worden bij KBZON.
U kunt ook het formulier downloaden en sturen naar: KBZON, Stationsstraat 4, 5701 MK HELMOND

Het kan voorkomen dat bepaalde gegevens niet bekend of niet van toepassing zijn.
Om het formulier toch in te vullen kunt u invullen: niet van toepassing.

* Tip: maak een kopie voor uw eigen administratie

  * = verplicht

  1. Naam vereniging *

  2. Vestigingsplaats: *

  Provincie: *

  3. Email *

  4. Website

  5. Aantal koorleden *

  6. Oprichtingsdatum: *

  7. Ingangsdatum lidmaatschap: *

  8. Soort koor: *

  9. Soort koor ( naar genre):

  Leeftijdsopbouw.
  Het is voor ons belangrijk inzicht te hebben in de leeftijdsopbouw van uw vereniging. Graag uw opgave

  Aantal personen tot 17 jaar

  Aantal personen 17 tot 21 jaar

  Aantal personen 21 tot 65 jaar

  Aantal personen boven de 65 jaar

  10. Bestuurssamenstelling:
  Let op: facturen worden verstuurd naar de penningmeester van het bestuur .
  Alle post wordt verstuurd naar het secretariaatsadres van het koor


  Penningmeester:

  Naam: *

  Adres: *

  Postcode en woonplaats: *

  Telefoonnummer: *

  E-mail: *

  Secretaris:

  Naam: *

  Adres: *

  Postcode en woonplaats: *

  Telefoonnummer: *

  E-mail: *

  Dirigent:

  Naam: *

  Adres: *

  Postcode en woonplaats: *

  Telefoonnummer: *

  E-mail: *

  Voorzitter:

  Naam: *

  Adres: *

  Postcode en woonplaats: *

  Telefoonnummer: *

  E-mail: *

  11. Bankrekening/ Ibannummer: *

  BIC code: *

  TNV: *

  Te: *

  12. KvK nummer, indien aanwezig:

  13. Repetitieavond + tijd: *

  Wat is uw reden om lid te worden van de KBZON?