Corona actueel

Update 27-11-2021

Op 26 november kondigde het kabinet een aantal nieuwe maatregelen aan, die ingrijpende gevolgen hebben voor de koorsector. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De belangrijkste maatregel is dat kunst- en cultuurbeoefening tussen 17.00 en 05.00 uur niet is toegestaan. Deze ‘avondlockdown’ is voor veel koren ingrijpend: geplande uitvoeringen rond kerst dreigen in veel gevallen in het water te vallen. Ook koren die geen uitvoeringen gepland hadden, zaten net lekker in een repetitiemodus die nu abrupt wordt onderbroken.

Verder is de 1,5 meter afstand bij het zingen weer verplicht, ook waar het coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is – en dat is het geval bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder. Daarbij komt nog het verplicht dragen van mondkapjes wanneer mensen zich bewegen door de locatie van de repetitie of het concert. Bij concerten die overdag plaatsvinden, mag zoveel publiek aanwezig zijn als mogelijk is op 1,5 meter afstand. Ook dan blijft het coronatoegangsbewijs van toepassing.

Koornetwerk Nederland heeft het Protocol voor de koorsector aangepast naar de nieuwe situatie per 28 november 2021. Hebt u vragen over de nieuwe situatie, of behoefte aan een luisterend oor? Neem dan contact op met het KBZON bureau via info@kbzon.nl.