Enquête

Onderzoek naar ledenontwikkeling en zorgen bij koren

KBZON wil haar ondersteunende taak naar koren graag zo goed mogelijk uitvoeren. Van veel verenigingen krijgen we signalen over te weinig nieuwe aanwas en vergrijzing van het ledenbestand. Met een inventarisatie onder onze leden wilden wij beter in beeld krijgen hoe de koren er nu daadwerkelijk voor staan. Naast dit algemene beeld wilden we nagaan in hoeverre er bij de koren belangstelling is voor ledenwerving onder vitale 55-plussers, en of er behoefte is aan meer samenwerking met andere koren.

In oktober 2021 is daarom een enquête uitgezet onder de ca. 600 leden van KBZON. Ca. 30% van de aangeschreven koren reageerde. Daarmee geeft deze inventarisatie een tamelijk representatief beeld van ons ledenbestand. Een beknopte samenvatting van onze bevindingen kunt u hier downloaden. Wilt u reageren op dit verslag, of bent u nieuwsgierig naar een meer uitgebreide versie van de rapportage, neem dan contact op met Ramon van den Boom via ramonvandenboom@kbzon.nl.

Voor KBZON vormt de opbrengst van deze enquête een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan over de toekomst van onze gewaardeerde koorsector en daar, samen met onze leden en andere partners in het veld, vorm aan te geven! Wij nodigen u dan ook van harte uit om aan dit gesprek deel te nemen, en samen met ons te bepalen welke thema’s het meest belangrijk zijn en welke ondersteuning het meest gewenst is. Wordt vervolgd…!