KBZON actueel

Provincie bijeenkomsten 2019

Uitnodiging voor deelname aan de gratis KBZON Provinciebijeenkomst 2019 in uw regio. Het thema van deze bijeenkomst is: Ervaringen delen, met plezier besturen.

We gaan het dit jaar heel anders aanpakken!
Deelnemende bestuursleden zullen ervaren hoe hun koor er voor staat en of de organisatie kan worden verbeterd.

Hoe gaan we dit doen?
De KBZON heeft speciaal voor deze bijeenkomst een korte bestuursscan voor koren doorontwikkeld, op basis van de verenigingsscan van het LKCA.
Deze bestuursscan vraagt uw reactie op stellingen rondom vijf thema’s. Vervolgens stelt u zelf vast welke onderwerpen u extra aandacht wilt geven en/of wilt uitdiepen tijdens de provinciebijeenkomst samen met andere bestuurders.
Hiermee wordt van u een investering gevraagd, maar wel een investering die rendement oplevert.
Bovendien krijgt u na afloop van de bijeenkomst een uitgebreide bestuursscan.
Hopelijk kunnen wij elkaar ontmoeten tijdens deze speciale  provinciebijeenkomst.

Ieder koor heeft een mail ontvangen over de komende regiobijeenkomsten.
Bij die mail zit een bijlage met de bestuursscan plus een aanmeldformulier. Ook staan daarin de data vermeld van de komende regiobijeenkomsten.
De eerstkomende regiobijeenkomst is in Roosendaal, op zaterdag 23 november. Helaas zijn er voor deze dag geen plaatsen meer vrij. Volgend jaar worden wellicht nieuwe regiobijeenkomsten georganiseerd. Houd u onze website en de nieuwsbrief goed bij voor het laatste nieuws hieromtrent.

Mag je nou wel of niet fotograferen en filmen bij concerten en evenementen?

Mag je nou wel of niet fotograferen en filmen bij concerten en evenementen? De invoering van de nieuwe privacyregels binnen de AVG lijkt een dwingende invloed te hebben op lenskapjes. Zeker bij de amateurfotografen en -filmers binnen de Mag je nou wel of niet fotograferen en filmen bij concerten en evenementen. Daarom is de Brabantse Muziekbond bij een deskundige te rade gegaan.

Al vijfentwintig jaar specialiseert Arnoud Engelfriet zich in internetrecht en complexe juridische ICT-vraagstukken. Sinds 2008 doet hij dat – als algemeen directeur en opleidingsdirecteur – binnen adviesbureau ICTRecht. Het volgende citaat is van de heer Engelfriet: klik hier